Konferencja zorganizowana przez PZK w Warszawie

6 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w Centrum Promocji Kultury w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez PZK, objęta patronatem Ministra Środowiska, a skierowana do pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych. W konferencji tej wzięło udział łącznie 31 osób, w tym przedstawiciele tych urzędów z Katowic. Tytuł konferencji : Specyficzne aspekty zgłaszania instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w świetle ustawy Prawo ochrony środowisk i przepisów wykonawczych. Głównym celem konferencji było zapoznanie urzędników ze specyfiką pracy środowiska krótkofalowców, oddziaływaniem na środowisko naturalne, aspektami prawnymi, jak też uproszczenie i ujednolicenie w skali całego kraju zasad przesyłania tzw. zgłoszenia instalacyjnego do właściwych urzędów. Ze strony śląskich krótkofalowców w konferencji wziął udział Kol. Eugeniusz SP9IIA, prezes Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. i Tadeusz SP9HQJ jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK.

     W ramach konferencji odbyły się 4 wykłady w postaci prezentacji multimedialnych profesjonalnie wykonanych przez znanych krótkofalowców tj :
–  Tomka SP5CCC ? wykład pod tytułem :Rola i miejsce służby radiokomunikacyjnej
   amatorskiej w społeczeństwie,
–  Darka SP2HQY ? wykład pod tytułem : Wymagania prawne ochrony środowiska i
   aktów  wykonawczych w stosunku do służby radiokomunikacyjnej amatorskiej,
–  Małgosię SP5MBS ?wykład pod tytułem : Specyfika wytwarzania pól
   elektromagnetycznych przez służbę radiokomunikacyjną amatorską,
–  Dionizego SP5IEQ ? wykład pod tytułem : Praktyka zgłoszeń instalacji służby
   radiokomunikacji amatorskiej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

XIV Zjazd Delegatów Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Domu Kultury ?Chemik? w Siemianowicach Śląskich

12 marca br. o godz. 10.00 w Domu Kultury ?Chemik?  w Siemianowicach Śl. odbył się  XIV Zjazd Delegatów Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju, w którym wzięło udział 60 delegatów z ośrodków terenowych województwa. Zarząd Główny LOK reprezentował prezes płk rezerwy Grzegorz Jarząbek, obecni byli też wszyscy członkowie Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach z prezesem Wojciechem Borońskim i dyrektorem Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszardem Kasprzykiem. Wśród zaproszonych gości byli między innymi : marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezydent Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik, przedstawiciel śląskiego kuratora oświaty Wacław Wójcik, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach mjr Lech Zawodnik oraz przedstawiciel Związku Weteranów Wojska Polskiego kpt rezerwy Ireneusz Guliński. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Zawody Strzeleckie ?Kobieta Strzelec 2011r?.

Tradycyjnie  jak co roku   z okazji  Dnia Kobiet zostały zorganizowane Zawody Strzeleckie pod nazwą ?Kobieta Strzelec 2011r?  które zostały zorganizowane przez Śląski Zarząd Wojewódzki  w Katowicach oraz Miejski Zarząd LOK  w  Bieruniu Nowym .Zawody zorganizowano na szczeblu   wojewódzkim które odbyły się na  strzelnicy  BOS i R  w  Bieruniu Nowym.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest