Wizyta na działce Marka SP2NNO i nie tylko

     W ubiegły wtorek tj. 15 września br. w godzinach popołudniowych nasi klubowicze działali w ramach klubowej sesji wyjazdowej. Tym razem Mateusz SQ9MLZ, Sebastian SP9TDA, prezes OT 06 PZK w Katowicach Marek SP9HTY oraz Tadeusz SP9HQJ odwiedzili na działce w Katowicach Marka SP2NNO. Była to okazja do obejrzenia terenowego, dobrze wyposażonego radioshacka Marka. Marek posiada rozwinięty system antenowy, a od kilku miesięcy specjalizuje się w łącznościach za pośrednictwem katarskiego satelity QO-100. Gwoli przypomnienia należy wspomnieć, że Marek wcześniej skonstruował transwerter do łączności satelitarnej (nadawanie w paśmie 2,4 GHz, odbiór 10 GHz) i za pomocą tego transwertera nawiązał wiele ciekawych łączności krajowych i międzynarodowych. W czasie spotkania Mateusz SQ9MLZ pochwalił się, że w ostatnich zawodach UKF pracując pod znakiem klubowym uzyskał 3 miejsce w kraju. Brawo Mateusz – oby więcej takich klubowiczów. Po degustacji kiełbasek z grilla i innych pyszności, uzgodnieniu wielu spraw klubowych i oddziałowych mieliśmy okazję poznać „królestwo” Marka SP2NNO i nawiązać łączności za pomocą satelity. Autorowi opracowania za pomocą satelity udało się  nawiązać QSO między innymi z Marinem IW4BIF. Spotkanie to było niezwykle merytoryczne i udane, a jego uczestnicy spotkania opowiedzieli się za kontynuacją tego typu spotkań.

Czytaj dalej

Powracają giełdy w klubie SP9KJM

W imieniu Zarządu Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śląskich miło mi poinformować członków i sympatyków naszego klubu, że od października br. wznawiamy comiesięczne giełdy krótkofalarskie. Zatem w każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy do Domu Kultury “CHEMIK” przy ul. Niepodległości 51. Najbliższa giełda odbędzie się w sobotę 3 października. Tak więc już dziś zapraszamy!


Info: Prezes Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusz SP9HQJ

Stanowisko PZK w sprawie przeprowadzenia egzaminów przez organizacje krótkofalarskie

     Być może nie wszyscy członkowie klubu, ale również krótkofalowcy w kraju nie wiedzą, że jest przygotowywana ustawa – Prawo komunikacji elektronicznej. Szczegóły w tej sprawie znajdują się na stronie: https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4689. Dotychczas wiele spraw dotyczących naszego środowiska było unormowane w wielu aktach prawnych np. w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Przepisy proponowanej ustawy tj. Prawo komunikacji elektronicznej normują nasze sprawy w jednym akcie prawnym. Konsultacje w sprawie tej proponowanej ustawy trwały do 28 sierpnia br. i PZK, podobnie jak inne stowarzyszenia, w tym dniu przesłało oficjalne stanowisko PZK. 10 września br. odbyły się, zapowiedziane wcześniej, warsztaty w sprawie doprecyzowania stanowisk. W imieniu Prezydium ZG PZK w warsztatach tych przeprowadzonych drogą elektroniczną wziął udział sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR. Stanowisko PZK w kwestii powierzenia egzaminów na licencje nadawcze organizacjom pozarządowym jest zbliżone do stanowisk innych polskich stowarzyszeń krótkofalarskich. Krótko mówiąc: PZK stoi na stanowisku, że egzaminy mogą odbywać się za pośrednictwem organizacji krótkofalarskich podobnie jak jest to w ARRL. Ale cała logistyka dotycząca egzaminów nadal powinna pozostać w gestii UKE – mam tu na uwadze sprawę przetwarzanie danych osobowych, sprawę prowadzenia dokumentacji itd. Zatem wg koncepcji nie tylko PZK, rola egzaminatora sprowadzałaby się jedynie do umożliwienia kandydatowi na krótkofalowca zapewnienia komputera z odpowiednim oprogramowaniem, a kandydat odpowiadałby na pytania w wylosowanym zestawem pytań przygotowanym przez UKE. Egzaminator, podobnie jak egzaminator na prawo jazdy, przeprowadziłby egzamin praktyczny, a potem komplet dokumentów przekazałby do UKE. Zatem cała biurokracja związana z wydaniem uprawnień należałaby do UKE.

Poniżej tekst stanowiska PZK przekazanego 10 września br. w czasie warsztatów.

Czytaj dalej

Najnowsze wydarzenia klubowe i nie tylko

     Dobiega końca akcja dyplomowa pod nazwą „II Powstanie Śląskie”, która cieszy się dużym powodzeniem. Zapraszamy więc wszystkich nadawców do łączności ze stacjami klubowymi pracującymi pod różnymi znakami okolicznościowymi i ze stacjami indywidualnymi pracującymi z terenów objętych walkami powstańczymi w 1920 roku. Zapraszamy też do zdobycia okolicznościowego dyplomu. Szczegóły dotyczące tej akcji dyplomowej znajdują się na naszej stronie w poprzednich wiadomościach. Przypominamy, że akcja ta trwa do 15 września br. do godz. 24.00 czasu lokalnego.

     Przy okazji kolejna informacja – tym razem z Warszawy: informacja w sprawie Posiedzenia ZG PZK. To ważna informacja, ponieważ zapadłe decyzje na Posiedzeniu ZG PZK dotyczą całego środowiska polskich krótkofalowców. Szczegóły poniżej:

Czytaj dalej

Powakacyjne wieści klubowe

Tegoroczne wakacje za nami i przystępujemy do normalnej pracy klubowej. Od 3 tygodnia września, a dokładniej od dnia 15.09 działalność klubowa powraca do poprzedniego stanu tzn. klub czynny będzie w każdy wtorek i piątek od godziny 16.00 do godz. 18.00, a w zależności od potrzeb do godz. 19.00. Czyli w środę spotykamy się jeszcze tylko 9 września. W zespole klubowym omawialiśmy ostatnio sprawę wznowienia giełd krótkofalarskich. Ale musimy na razie się wstrzymać z tym pomysłem. Wszystko zależeć będzie od przebiegu pandemii Covid 19. Jeśli ograniczone zostaną restrykcje związane z pandemią, to być może w październiku br. uda się powrócić do giełd.

     Opracowaliśmy ostatnio nową kartę QSL, którą przedstawiamy poniżej.

Czytaj dalej