Informacja na temat drugiego wydania monografii pt. “Historia klubu SP9KJM”

Historia klubu SP9KJM

Kilku kolegów i sympatyków, nie tylko siemianowickiego klubu łączności SP9KJM, od pewnego czasu namawiało mnie do napisania drugiej części Historii Klubu SP9KJM. Tą drogą dziękuję szczególnie Marcinowi SP9RCN ( byłemu członkowi klubu SP9KJM ) i paru innym kolegom, którzy przekonywali mnie do napisania części drugiej monografii. Dodaję, że pierwsze wydanie mojej monografii poświęconej temu klubowi miało miejsce w 2009 roku, tj. w związku z 50.leciem tego klubu. Od tego czasu minęło 10 lat i na przestrzeni tego czasu w klubie miało miejsce wiele znaczących wydarzeń. Nastały inne czasy i nie tylko siemianowicki klub musi sobie radzić w obliczu nie tylko trudności finansowych, ale również wielu biurokratycznych barier. Część naszych Kolegów opuściła nasze krótkofalarskie szeregi przechodząc w krainę wiecznych DX-ów (dla niewtajemniczonych : schodząc z ziemskiego padołu), a w międzyczasie koledzy ci zasłużyli się nie tylko dla siemianowickiego klubu, ale również dla środowiska krótkofalowców i lokalnej społeczności. Ulegając namowom kolegów, zdecydowałem się na napisanie drugiej części mojej monografii. Dodatkowym i znaczącym impulsem dla mnie był fakt, że w tym roku klub SP9KJM obchodzić będzie swoje 60.lecie i w moim przekonaniu byłby to grzech zaniechania z mojej strony, gdybym nie podzielił się informacjami, jakie udało mi się zebrać o klubie w ciągu ostatnich 10 lat.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Latest

Narada w klubie SP9KJM

W ostatnią środę tj. 20 lutego br. klub nasz odwiedził Marek SP2NNO, który od wielu lat zamieszkuje w Katowicach i na dobre zadomowił się na Śląsku. Marek jest wierny swojemu znakowi i nie ma zamiaru zmieniać numeru okręgu. W gronie aktywu klubowego tj. prezesa klubu Eugeniusza SP9IIA, skarbnika SQ9FII, Jacka SQ9BEC i Tadeusza SP9HQJ, pełniącego obowiązki sekretarza klubu odbyła się narada robocza w sprawie zaktywizowania działalności klubu SP9KJM na najbliższe miesiące i lata. Każdy z dyskutantów przedstawił swoje propozycje, sugestie i uwagi. Cenne uwagi przedłożył Marek SP2NNO, które zostaną niebawem wdrożone w życie. A należą do nich : rozbudowa systemu antenowego, naprawa i udoskonalenie urządzeń, prace konstrukcyjne, doskonalenie operatorskie między innymi poprzez udział w krótkofalarskich zawodach krajowych i zagranicznych, a także wyjazdy w teren, gdzie klubowicze poza integracją będą mieli możliwość doskonalenia operatorskiego w warunkach polowych. Dyskutanci opowiedzieli się za organizowaniem wspólnie z Zarządem Oddziału Terenowego PZK w Katowicach wiosennego spotkania integracyjnego w najbliższej okolicy. Dyskutowano również na temat powołania na szczeblu Oddziału krótkofalarskich struktur zarządzania kryzysowego. W tej ostatniej sprawie trwają rozmowy i ustalenia konsultacyjne, a dalsze decyzje nastąpią po najbliższym spotkaniu z prezesem OT 06 PZK w Katowicach Markiem SP9HTY. Wachlarz omawianych spraw jest dość rozległy i nie sposób je wszystkie tu wymienić. Wszystkie te działania mają na celu ożywienie działalności klubu i mamy nadzieję, że przy współpracy Kolegów uda się nam osiągnąć zaplanowane cele.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Latest

Grzegorz SP9QLF SK

1 lutego 2019 r. zmarł Grzegorz Neumann SP9QLF, członek klubu SP9KRT w Piekarach Śl., a później klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.. Pogrzeb Ś. P. Grzegorza odbył się 8 lutego br. na Cmentarzu Komunalnym w Bytomiu, gdzie Zmarłego pożegnali Koledzy z klubu SP9KJM. Grzegorz był pogodnym i uczynnym Kolegą. Cześć Jego pamięci.

Info : Tadeusz SP9HQJ.

Zaszufladkowano do kategorii Latest