Wznowienie działalności klubowej

Zapaliło się światełko w tunelu i mam dobrą wiadomość: zakończył się remont wszystkich pomieszczeń na piętrze i możemy wprowadzać się do odnowionego pomieszczenia klubowego. W związku z powyższym ogłaszam pospolite ruszenie w najbliższą środę klubową tj. 23 marca br. Zapraszam członków i sympatyków klubu do licznego przybycia do klubu, abyśmy szybko uporali się z przeniesieniem wyposażenia klubowego zdeponowanego w magazynku i na korytarzu. Liczy się każda para rąk. Po ogarnięciu sprawy będziemy mogli przystąpić do normalnej pracy klubowej. Nie zapomnimy o ważniejszych zawodach krajowych i międzynarodowych.

     A skoro mowa o zawodach międzynarodowych to na stronie http://www.spdxc.org/ czytamy:

SP DX Contest 2022. Zawody odwołane

Poniżej oficjalna informacja, dotycząca zawodów SP DX Contest 2022:

Czytaj dalej

PZK w obliczu wojny na Ukrainie i aktualne sprawy klubowe

     Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę to trudna sytuacja dla polskich krótkofalowców prowadzących łączności na pasmach radiowych. Z jednej strony obowiązują nas zasady określone w przepisach IARU (International Amateur Radio Union) https://www.iaru.org, z drugiej strony jest etyka i procedury dla krótkofalowców opisane przez Johna Devoldere ON4ON i Marka Demeleulere ON4WW w tłumaczeniu SK Wiesława SP2DX z 2008 roku. Rodzi się pytanie: jak polscy krótkofalowcy mają się zachować w obliczu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę?

     W świetle tych zapisów IARU i podległe jej struktury organizacyjne (w tym PZK) są organizacjami apolitycznymi i nie powinniśmy na pasmach radiowych odnosić się do polityki i nie komentować wydarzeń politycznych. Z drugiej strony mamy do czynienia z etyką, która nie pozwala nam stać bezczynnie na jaskrawe łamanie przepisów prawa. A w przypadku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę mamy do czynienia z ludobójstwem tj. z przestępstwem ściganym z urzędu. Pozostaje zatem kluczowe pytanie: czy polscy krótkofalowcy mogą tolerować taki stan rzeczy? Popierać ludobójstwo? Odpowiedź wydaje się oczywista.

Czytaj dalej