Siemianowiccy krótkofalowcy we władzach centralnych PZK

 W dniach 19 – 20 maja br. w Łowiczu odbyły się obrady XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, w których wzięło udział 60 delegatów z oddziałów terenowych PZK. W czasie Zjazdu wybrano nowe osoby do władz na następną, czteroletnią kadencję tj. do Prezydium Zarządu Głównego PZK i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK oraz wypracowano kierunki działania PZK na lata 2012 – 2016.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Festyn szkolny

Zarząd Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM informuje uprzejmie iż  w dniu 19 Maja 2012r  zorganizował Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej  oraz  przeprowadził  Zawody „Łowy na Lisa” z okazji zorganizowanego Festynu Rodzinnego w Szkole  Podstawowej nr.13
w Siemianowicach Śl. W dzielnicy Michałkowice.  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Trening strzelecki

Zarząd Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM informuje uprzejmie iż  w dniu 11 Maja 2012r. zorganizował trening strzelecki z broni pneumatycznej  dla Koła Ligi Obrony Kraju przy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śl. W treningu uczestniczyło 19 członków W/w koła.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest