Industriada!

Nasi Klubowicze w składzie: Alek 3Z9X, Mateusz SQ9MLZ, Marcin SP9MFK, Krzysztof SP9XE, Artur SP9AG zjawili się na stacji kolei wąskotorowej w Bytomiu i rozpoczęli rozkładanie stanowiska klubowego.

Stanowisko klubowe wczesnym rankiem.

Do dyspozycji był KF i UKF. KF – były trzy anteny: longwire, Fuchs 40m oraz GP20.

Transformator Fuchsa na pasma 160-40m

Antena GP20

Marcin SP9MFK zajął się montowanie stanowiska UKF. Proste rozwiązanie okazało się bardzo skuteczne – antena mobilowa zamontowana na wędce + TRX Kenwood TR751E zdały egzamin.

Marcin SP9MFK montujący zestaw 2m.

Zamiana operatorów – Marcin SP9MFK obsługuje radiostację KF.

Od lewej: Mateusz SQ9MLZ, Marcin SP9MFK, Krzysztof SP9XE

Alek 3Z9X pracujący na radiostacji UKF oraz Krzysztof SP9XE pracujący na KF.

Na koniec zdjęcie całej ekipy. Od lewej: Marcin SP9MFK, Mateusz SQ9MLZ, Alek 3Z9X, Krzysztof SP9XE, Artur SP9AG.