KONTAKT

Klub Łączności SP9KJM przy Domu Kultury “Chemik”
ul. Niepodległości 51
41-106 Siemianowice Śląskie


email: klub@sp9kjm.com

Prezes Aleksander Halor 3Z9X – 602 630 550

Wiceprezes ds. Technicznych Mateusz Bernat SQ9MLZ – 516 493 018

Wiceprezes ds. Organizacyjnych Marcin Czyż SP9MFK – 517 250 005

Skarbnik Artur Gawroński SP9AG – 503 973 533

Sekretarz Jacek Sedlak SQ9BEC – 888 991 636

Dzień klubowy:
środa w godz. 16.00 – 18.00
kanał kontaktowy 144,550

DOJAZD: