Spotkanie noworoczne w Klubie Łączności SP9KJM

18 lutego o godz. 17.00 w Domu Kultury ?Chemik? w Siemianowicach Śl. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne członków i sympatyków Klubu Łączności SP9KJM, w którym wzięło udział około 40 osób.

Sprawozdanie z działalności klubu złożył prezes Eugeniusz Kurzeja SP9IIA stwierdzając, że aktyw klubowy w poprzednim roku był niezwykle aktywny i jak zwykle osiągnął wiele znaczących sukcesów. Do jednych z nich należał współudział w zorganizowaniu Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży Zawodów Wieloboju Łączności w Kucobach koło Olesna, gdzie wystawiono również reprezentację klubową we wszystkich kategoriach wiekowych, a zawodnicy osiągnęli znaczące sukcesy. Ponadto aktyw klubowy, jak co roku, organizował zawody sportowo ? obronne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji kolonijnej ?Lato? i ?Zima?. Aktywiści klubowej sekcji strzeleckiej w porozumieniu z Zarządem Miejskim LOK w Siemianowicach utworzyli strzeleckie Koło LOK w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl., w którym to członkami tego Koła są głównie kadeci dwóch klas tej szkoły. Gwoli przypomnienia należy wspomnieć, że w tej szkole utworzono wcześniej  2 klasy o profilu policyjnym, gdzie przyszli absolwenci zamierzają podjąć służbę w szeregach policji. Obecnie aktywiści klubowej sekcji strzeleckiej prowadzą w tych klasach zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego i organizują zawody strzeleckie. Poza prowadzeniem tradycyjnych łączności na pasmach KF i UKF członkowie klubu brali udział w wielu zawodach krajowych i międzynarodowych, doskonaląc swoje umiejętności operatorskie na telegrafii, SSB i technikach cyfrowych. Było też wiele wyjazdów integracyjnych w terenie, a radiostacja w czasie przejazdu często pracowała w systemie mobile. Harmonogram zamierzeń na rok obecny zapowiada się również imponująco i na bieżąco jest realizowany.

     Obecny na spotkaniu wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik zwrócił uwagę na wzmożoną aktywność tego klubu, który pełni rolę wiodącą wśród siemianowickich organizacji pozarządowych i jest wysoko oceniany przez władze miasta. To ogromna zasługa prezesa klubu i lidera tego środowiska Eugeniusza Kurzei SP9IIA, który od niepamiętnych lat kojarzony jest w mieście z niezwykłą aktywnością na rzecz klubu i mieszkańców Siemianowic Śl. Henryk Ptasznik podkreślił, że każda pasja rozwija człowieka i poszerza jego horyzonty na wielu płaszczyznach. Pasja siemianowickich krótkofalowców polega na nawiązywaniu łączności z całym światem i jest to jednocześnie promocja miasta w świecie.

     Również prezes siemianowickiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ryszard Seręga podkreślił wiodącą rolę środowiska siemianowickich krótkofalowców, którzy od lat ściśle współpracują z TKKF zapewniając między innymi łączność w czasie corocznych miejskich imprez sportowych.

     Kierownik Domu Kultury ?Chemik? i jednocześnie radny Rady Miasta Siemianowic Śl. Zbigniew Krupski niezwykle ciepło wyrażał się pod adresem środowiska krótkofalowców podkreślając, że zmiana siedziby klubu z ulicy Pszczelniczej do DK ?Chemik? była ?strzałem w dziesiątkę? i spowodowała znaczne ożywienie działalności kulturalnej Domu Kultury, który dziś tętni życiem. Stwierdził przy okazji, że bardzo ceni sobie współpracę ze środowiskiem krótkofalowców i jest to pożytek dla obu stron.

     Słowa uznania pod adresem klubu padły również ze strony dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach Ryszarda Kasprzaka, który nie omieszkał zwrócić uwagi na fakt, iż na tle LOK ? owskich klubów łączności siemianowicki klub SP9KJM od lat przoduje zajmując czołowe miejsce w województwie i jest znany z wielu cennych inicjatyw. Na podkreślenie zasługuje również klubowa sekcja strzelecka podejmująca działania nie tylko na rzecz dzieci i młodzieży, ale również na rzecz mieszkańców Siemianowic Śl. Jednym z wymiernych efektów działalności aktywistów klubowych jest również pomoc w utworzeniu nowego klubu łączności w Chrzanowie.

     Słowa uznania pod adresem aktywu klubowego padły również ze strony Tadeusz Pamięty SP9HQJ ? mieszkańca Siemianowic Śl., członka tego klubu, który od paru lat pełni funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Tadeusz Pamięta stwierdził, że siemianowicki klub łączności kojarzony jest w całym kraju ze wzmożoną aktywnością klubową i wieloma cennymi inicjatywami, które zaskakują wiele klubów i oddziałów w kraju.  Nie jest przypadkiem, że za szczególne zasługi 6 lat temu klub ten otrzymał od Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Odznakę Honorową PZK. Oceniając sytuację polskich krótkofalowców Tadeusz Pamięta zwrócił przy okazji na fakt, iż środowisko siemianowickich jest w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ władze lokalne, jak lokalne wspólnoty mieszkaniowe nie stwarzają problemów w montowaniu anten nadawczo ? odbiorczych, czego nie mogą powiedzieć krótkofalowcy w różnych zakątkach kraju. Kontynuując ten wątek warto mieć na uwadze fakt, iż w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia cywilizacyjnego np. powódź, wypadek, katastrofa, to na pomoc środowiska krótkofalowców można zawsze liczyć, ponieważ nie jest ono obojętne w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zwykłych ludzkich tragedii. Dziś, w dobie powszechnie panującej komercji, władze centralne PZK muszą zabiegać o zachowanie status quo środowiska polskich krótkofalowców i pokonywać różnego typu bariery prawne, biurokratyczne i administracyjne.

     Po uroczystych wystąpieniach w podgrupach głos zabierali uczestnicy spotkania dzieląc się doświadczeniami i problemami w pracy operatorskiej. Uczestnicy spotkania obejrzeli również  w wersji multimedialnej jeden z odcinków audycji telewizyjnej autorstwa red. Henryka Pachy SP6ARR pt. ?Videoexpres? z prelekcją Dionizego Studzińskiego SP6IEQ w sprawie tzw. arkusza kalkulacyjnego dotyczącego zgłoszenia antenowego. Organizatorzy spotkania nie zapomnieli również o skromnym poczęstunku.

Tadeusz Pamięta ? SP9HQJ
{vsig}spotknoworoczne{/vsig}