XII Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym

W dniach 30 – 31 lipca 2011 r. w Gliczarowie Górnym k. Zakopanego odbył się XII Zjazd Krótkofalowców, w którym wzięło udział około 50 osób. Nienajlepsza pogada pokrzyżowała plany wielu nadawcom i w tym była znacznie mniejsza frekwencja na spotkaniu. Reprezentacja Klubu SP9KJM w składzie : Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ i Janek SQ9ETU wzięła udział tylko w sobotnim spotkaniu. Z uwagi na podający deszcz nie było giełdy krótkofalarskiej. Przybył natomiast wóz pomiarowy krakowskiej delegatury UKE i uczestnicy spotkania mieli okazję poznać tajniki urządzeń pomiarowych.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Sobótka na Rynku Bytkowskim

W dniu 23 Lipca (sobota) br. odbyła się impreza na Rynku Bytkowskim
pod nazwą  SOBÓTKA  zorganizowaną z udziałem :
 
 1,) Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju Klubu      Łączności SP9KJM
 2,) Urzędu Miasta w  Siemianowicach Śląskich
 3,) Stowarzyszenia „Nasz Dom”
 4,)Stowarzyszenia „ Przyjaciół „Bytkowa”

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

VI Piknik Eterowy w Koniakowie

Z inicjatywy Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS z Mikołowa w dniach 2 – 3 lipca 2011 r. w barze „Koronka” w Koniakowie odbył się kolejny – tym razem VI Piknik Eterowy, w którym wzięli udział krótkofalowcy z okręgu SP9 oraz z Czech. Spotkanie to stanowiło również jeden z punktów towarzyszących XIII Dniom Gminy Istebna.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Reaktywacja Klubu SP9KLF w Trzebini

25 czerwca 2011 r. o godz. 17.00  przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Trzebini odbyła się reaktywacja znanego z przeszłości klubu SP9KLF, mieszczącego się niegdyś przy Fabryce Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie. Obecnie klub działa pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” i mieści się w budynku tegoż stowarzyszenia w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Ziemi Trzebińskiej. Jednym z głównych autorów reaktywacji klubu jest Bernard Skorupka SQ9NOE – wychowanek i były członek, a obecnie sympatyk siemianowickiego klubu SP9KJM. Warto wspomnieć, że adaptacja pomieszczeń klubowych wymagała ogromu prac, których podjęli się nadawcy z Trzebini i z najbliższych okolic.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Wyciąg z Komunikatu Sekretariatu ZG PZK z dnia 1 czerwca 2011 r.

ŁOŚ 2011- reminiscencje po rekordowym spotkaniu.
Tegoroczny ŁOŚ, czyli ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców na granicy trzech województw Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego było prawdziwym sukcesem organizacyjnym. Frekwencja wyniosła ok. 1000 osób w tym zarejestrowanych w sekretariacie aż 717. To o ponad 100 uczestników więcej niż przed rokiem i to pomimo nieco kapryśnej pogody.
Spotkanie rozpoczęli organizatorzy z Henrykiem SP7FUZ na czele. Po nich miałem i ja swoje 5 minut, a dalej głos zabrali goście spotkania w osobach szefa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu Olesno oraz Pana Janusza Antczaka Burmistrza Wielunia. Ciąg dalszy przebiegał zgodnie z planem. Ważnym i bardzo ciekawym było wystąpienie Ryszarda SP4BBU autora jednej z najciekawszych publikacji o krótkofalarstwie pt. „Wywołanie ogólne”. Ryszard opowiadał o wspomnieniach krótkofalowców i o kulisach ich pozyskiwania w taki sposób, że pustoszejący nieco po części wstępnej namiot prelekcyjny zaczął się w szybkim tempie zapełniać. Książki zarówno tą wymienioną jak i Wiesława SQ5ABG „Moja Błyskawica” można było nabyć podczas trwania imprezy. Z ust Ryszarda SP4BBU usłyszeliśmy o zamiarze napisania „Polskiego podręcznika dla krótkofalowców” czyli „Hand Booka” na wzór wydawnictw innych bratnich zagranicznych stowarzyszeń krótkofalarskich. Rozmowy na ten temat prowadziliśmy w składzie SP5AHT, SP4BBU i SP2JMR.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest