HISTORIA KLUBU

Zapraszamy do pobrania książki o historii klubu SP9KJM:

POBIERZPOBIERZ

Honorowy Prezes Klubu Eugeniusz Kurzeja SP9IIA SK