Otwarte Zawody Sprawnościowe LOK dla Dzieci i Młodzieży w Wieloboju Łączności i Amatorskiej Radioorientacji Sportowej w Kucobach

W dniach 21- 24 maja br. w Ośrodku Chorzowskiego Hufca ZHP w Kucobach koło Olesna odbyły się zorganizowane przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju Otwarte Zawody Sprawnościowe LOK dla Dzieci i Młodzieży w Wieloboju Łączności i Amatorskiej Radioorientacji Sportowej, w których wzięło udział 45 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawody odbyły się w następujących dyscyplinach sportowo – obronnych : strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem, praca w sieci radiowej, marsz na azymut oraz „łowy na lisa”, polegające na odnalezieniu na czas ukrytych w lesie nadajników emitująch sygnały radiowe.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest