XXV Międzynarodowe spotkanie krótkofalowców w Tyrze

Po raz 25 – ty, jubileuszowy krótkofalowcy polscy, czescy i słowaccy 13 października br. spotkali się w gospodzie „U Liberdy” w Tyrze w koło Trzyńca w Czechach na corocznym międzynarodowym spotkaniu integracyjnym. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, a zdecydowaną większość stanowili Polacy. Organizatorem spotkania, jak co roku, był niezawodny Janek OK2BIQ, którego wspierał Janek SQ9DXT. Po krótkim wstępie, prezentacji uczestnicy spotkania tradycyjnie zrobili sobie wspólne zdjęcia, a następnie odbywały się rozmowy w grupach i podgrupach. Uczestnicy spotkania mieli okazję zakosztować typowych czeskich potraw z knedliczkami na czele i raczyć się czeskimi napojami. Gospoda „U Liberdy” znajduje się przy głównej ulicy i kierowcy samochodów musieli uważać na przechodzących pieszych i osoby znajdujące się przy głównej ulicy. Ale czescy kierowcy są niezwykle zdyscyplinowani i stosują się do ustawionych co rusz licznych znaków ostrzegawczych z napisem „Pozor, chodci”, co oznacza : „Uwaga, piesi”. Niezawodnym gościem po raz kolejny był Przemek SP7VC wraz z małżonką i ciekawie opowiadał o swych licznych wyprawach krótkofalarsko – turystycznych. Uczestnicy spotkania dowiedzieć się mogli wielu szczegółów o podobnych wyprawach grupy bielskich nadawców z klubu SP9KAT. A takie wyprawy zorganizowali w przeszłości między innymi do Rumunii, w rejony azjatyckie, a w przyszłym roku planują do egzotycznego Bhutanu położonego przy granicy chińskiej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Zaproszenie do TYRY

Już po raz 25 Janek OK2BIQ oraz Janek SQ9DXT serdecznie zapraszają na międzynarodowe spotkanie „SANBESKIDO 2018”. Spotkanie to odbędzie się w sobotę 13-10-2018 w gospodzie „U Liberdy” w miejscowości Tyra w okolicy miasta Trzyniec na trasie z Czeskiego Cieszyna do Jabłonkowa w Czechach. Początek spotkania o godzina 10:00. 

Dojazd z Czeskiego Cieszyna drogą E75 na Jabłonków – zjazd do Tyry w Oldrzychowicach /stara droga/. Można jechać nowa drogą – jest bezpłatna. Na stronie www.mapy.cz należy wpisać Tyra 72 i zostanie pokazana lokalizacja gospody na mapie.

49° 37′ 16.127″ N

18° 38′ 52.501″ E

49,6211465 N

18,6479170 E

Istnieje możliwość zakwaterowania (we własnym zakresie) w „Pensjonacie u Haliny”

adres: Tyra 115 LINK DO STRONY

telefon kontaktowy +420604955900.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego przyjazdu do Tyry na adres sq9dxt@wp.pl w celu wydrukowania identyfikatorów.

Tak było w Tyrze, październik 2017


Zaszufladkowano do kategorii Latest

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Siemianowicach Śl.

29 września br. o godz. 10.15 w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl., na które przybyło 27 członków tegoż Oddziału. W spotkaniu wziął udział prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF wraz z wiceprezesem PZK Tadeuszem Pamiętą SP9HQJ.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie kierownikowi Domu Kultury „Chemik” Panu Zbigniewowi Krupskiemu przyznanego przez Zarząd Główny PZK, na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, Medalu im. Braci Odyńców za wybitne zasługi na rzecz PZK i wspieranie jego działalności. Aktu wręczenia Medalu dokonali dwaj przedstawiciele ZG PZK w towarzystwie prezesa Oddziału Marka Nieznalskiego SP9HTY. Ponadto Pan Zbigniew Krupski z rąk prezesa Oddziału otrzymał okolicznościowy puchar. Zebranie to było również okazją do wyróżnienia Bronisława Dudy SP9AI, Andrzeja Tarchalskiego SP9CPU oraz Jana Madeckiego SQ9DXT Odznaką Honorową PZK przyznaną przez Zarząd Główny PZK na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Latest