Najnowsze wydarzenia klubowe i nie tylko

     Dobiega końca akcja dyplomowa pod nazwą „II Powstanie Śląskie”, która cieszy się dużym powodzeniem. Zapraszamy więc wszystkich nadawców do łączności ze stacjami klubowymi pracującymi pod różnymi znakami okolicznościowymi i ze stacjami indywidualnymi pracującymi z terenów objętych walkami powstańczymi w 1920 roku. Zapraszamy też do zdobycia okolicznościowego dyplomu. Szczegóły dotyczące tej akcji dyplomowej znajdują się na naszej stronie w poprzednich wiadomościach. Przypominamy, że akcja ta trwa do 15 września br. do godz. 24.00 czasu lokalnego.

     Przy okazji kolejna informacja – tym razem z Warszawy: informacja w sprawie Posiedzenia ZG PZK. To ważna informacja, ponieważ zapadłe decyzje na Posiedzeniu ZG PZK dotyczą całego środowiska polskich krótkofalowców. Szczegóły poniżej:

Posiedzenie ZG PZK w Warszawie

     5 września br. w sali Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 262 odbyło się pierwsze i pewnie jedyne w tym roku Posiedzenie Zarządu Głównego PZK, w którym uczestniczyło 24 na 34 członków ZG PZK, co stanowiło 70% obecności członków ZG PZK. W Posiedzeniu tym uczestniczyło 2 członków Głównej Komisji Rewizyjnej (SP1II i SQ2JK) oraz 2 gości. Sala obrad, zgodnie z zaleceniami w sprawach wirusa Covid 19 spełniała wszelkie warunki do procedowania. Zabezpieczyliśmy środki do dezynfekcji rąk, a każdemu z uczestników Posiedzenia zmierzono temperaturę – nie stwierdzono u nikogo podwyższonej temperatury. Po rozpoczęciu obrad zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w tym roku przewodniczącego GKR PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG. Miłym akcentem było wręczenie nagrody w postaci statuetki za zajęcie I miejsca w grupie stacji klubowych w zawodach „Dni Morza 2019” prezesowi klubu SP1KIZ (SN1K) Zdzisławowi Sieradzkiemu SP1II. Aktu wręczenia statuetki dokonał prezes Zachodniopomorskiego OT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN.

     Sprawozdanie z działalności Prezydium za ostatni rok złożył prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ. W swym wystąpieniu podał okoliczności ostatnich zmian personalnych w Prezydium, a także zapoznał zebranych z ostatnimi działaniami Prezydium tj. zapewniono miedzy innymi ochronę znaku towarowego PZK, uruchomiono ponownie instalację LogSp. Poinformował również o przygotowaniach do KZD PZK, o pracy zespołu ds. zmiany niektórych zapisów w Statucie PZK jak też wspomniał o potrzebie zmiany pokoleniowej we władzach PZK wybranych na KZD. Odniósł się również do sprawy zakłóceń na pasmach radiowych i podejmowanych przez PZK  działaniach zmierzających do ukrócenia tego procederu. Na koniec swojego wystąpienia zaapelował o podjęcie dyskusji nad przyszłością PZK nie tylko na LDD PZK. Miłym akcentem było wręczenie przez prezesa PZK publikacji Ryszarda Reicha SP4BBU pt. „Agent nadaje” i „Wywołanie ogólne” najbardziej zasłużonym członkom ZG PZK. Uczestnicy Posiedzenia otrzymali również proporczyki PZK oraz naklejki na szybę samochodu z logo PZK.

     Wystąpienie przewodniczącego GKR Zdzisława Sieradzkiego SP1II nacechowane było krytycyzmem w stosunku do byłego przewodniczącego GKR Jerzego Najdy HF1D. Również z dezaprobatą odniósł się do działalności byłego skarbnika PZK Marka Suwalskiego SP5LS, a w szczególności do skutków przeniesienia w 2016 roku księgowości do biura finansowego w Warszawie, co zaszkodziło wizerunkowi PZK. Stwierdził także, że do połowy 2019 roku Prezydium zajmowało się w większości odpieraniem zarzutów wymyślonych przez byłego przewodniczącego GKR. W wystąpieniu przewodniczącego GKR można było zauważyć ogromną troskę o jakość i przyszłość naszego środowiska oraz o rolę w nim Polskiego Związku Krótkofalowców. Na Posiedzeniu ZG PZK podjęto następujące uchwały:

  1. O zatwierdzeniu protokołu z Posiedzenia Prezydium z dnia 07.12.2019 r.
  2. O zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w dniach 13-15 listopada br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nad Zalewem” przy ulicy Tetmajera 4 w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa.
  3. O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZK za rok 2019, w tym bilansu rocznego oraz rachunku zysków i strat, zamykających się kwotą sumy bilansowej w wysokości 474281,83 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 156338,89 zł.
  4. O przeznaczeniu kwoty 156338,89 zł stanowiącej wynik finansowy za rok 2019 na zwiększenie przychodów w bieżącym roku.
  5. O odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową PZK następujących Kolegów: SP3IBS, SP2AYC, SP5AHT, SP3AMO, SP2FAX, SP7CXV i SP1TMN.
  6. O odznaczeniu Odznaką Honorową PZK następujących Kolegów: SP8IPN, SP9FHZ, SQ9BDB, SQ9EJ, SP9REP i SQ7FPD.
  7. O zmianie w Regulaminie Składkowym PZK dopuszczającej korzystanie z systemu elektronicznego.
  8. O zmianie w regulaminie wewnętrznym pod nazwą Ordynacja Wyborcza KZD PZK przesuwającej termin wyłonienia delegatów przez oddziały terenowe PZK do 35 dni przed KZD PZK tj. do 9 października br.
  9. O powołaniu   likwidatora OT 49 PZK im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w osobie Stanisława Leszczyny SQ2EEQ.

     Posiedzenie odbyło się w spokojnej i koleżeńskiej atmosferze. Prezydium ZG PZK dziękuje Kolegom, którzy mimo zagrożenia epidemicznego uczestniczyli w Posiedzeniu.

Info: Piotr SP2JMR

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia:

Od lewej: sekretarz PZK Piotr SP2JMR, prowadzący obrady Piotr SP2LQP i prezes PZK Tadeusz SP9HQJ
Wystąpienie prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ
Na sali obrad
Na sali obrad
Wystąpienie przewodniczącego GKR PZK Zdzisława Sieradzkiego SP1II

      W ostatnią środę tj. 9 września br. w klubie było kilka osób i w trakcie spotkania klubowego zapadło kilka ważnych decyzji. Pierwsza z nich to: w najbliższy wtorek tj. 15 września br. klub będzie nieczynny, ponieważ nie tylko Zarząd klubu, ale również inne osoby działać będą na sesji wyjazdowej. O szczegółach tej sesji powiadomimy po jej realizacji. Druga ważna informacja: w porozumieniu z kierownictwem Domu Kultury „Chemik” powracamy do giełd krótkofalarskich. Tak więc najbliższa giełda odbędzie się w pierwszą sobotę października tj. 3 października br. o godzinie 9.00 w Domu Kultury „Chemik” przy ulicy Niepodległości 51 w Siemianowicach Śląskich.

     Kolejna informacja, która może zainteresować niejednego krótkofalowca. Na stronie: http://www.suchedniow.debesciak.net/  znajduje się wiele ciekawych publikacji autorstwa Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA. Do ciekawszych z nich należą: „Poradnik D-STAR – Tom 1”, „Instrukcja do programu D-RATS – Tom 2”, „APRS i D-PRS – Tom 8”, „Łączności cyfrowe na falach krótkich”, „FT 950 – Instrukcja na pasma KF i 6 m. – Instrukcja obsługi”. Polecamy lekturę tych ciekawych opracowań.

     Na stronie: http://www.suchedniow.debesciak.net/ znajduje się również dość ciekawe opracowanie Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA pt. „Licencja i co dalej ? – Tom 35, wydanie 1”. Opracowanie to w PdF (6 266 KB) można pobrać z powyższej strony. W komentarzu do tego opracowania czytamy: Współczesne krótkofalarstwo oferuje różnorodne możliwości wyżycia się i uzyskania satysfakcji, dlatego też przed wyjściem w eter warto przeanalizować własne zainteresowania i preferencje. Oczywiście przedstawione dalej przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwych wariantów i nie wykluczają się wzajemnie, a na dodatek w miarę upływu czasu (i ewentualnie postępów techniki) zainteresowania mogą się rozszerzać obejmując coraz to więcej dziedzin. Ponieważ krótkofalarstwo jest pięknym i rozwijającym hobby, wiele osób twierdzi nawet, że jest to najpiękniejsze hobby świata, a głównym kryterium wyboru rodzajów własnej działalności powinna być osobista satysfakcja. 

     Na koniec ciekawostka, która powinna zainteresować wszystkich krótkofalowców. Otóż jedną z ciekawszych postaci światowego krótkofalarstwa był nieżyjący dziś król Jordanii Husajn ibn Talal. Jak podaje https://pl.wikipedia.org/wiki/Husajn_ibn_Talal Husajn urodził się 14 listopada 1935 r. w Ammanie i był najstarszym synem króla Jordanii Talala. Kształcił się w akademiach w Egipcie i Wielkiej Brytanii. Na czele państwa jordańskiego stał od 1952 roku (gdy objął tron po abdykacji chorego ojca) aż do śmierci w 1999. Uniezależnił się od wpływów Wielkiej Brytanii w 1956, kiedy włączył Legion Arabski (legion składał się z brytyjskich oficerów) do Jordańskich Sił Zbrojnych. W 1958 doprowadził do unii z Irakiem, tworząc krótkotrwałą Federację Arabską. Nie zdołał zapobiec stracie Zachodniego Brzegu Jordanu, utraconego podczas wojny sześciodniowej z Izraelem w 1967. Doprowadził do likwidacji w 1970 baz Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) innych zbrojnych formacji palestyńskich na terytorium Jordanii (wojna domowa znana jako Czarny Wrzesień). W 1988 zrezygnował z praw do Zachodniego Brzegu Jordanu na rzecz Palestyńczyków. W 1994 zawarł pokój z Izraelem. To tyle w telegraficznym skrócie o życiu tego władcy. Ale, jak dalej podaje https://pl.wikipedia.org/wiki/Husajn_ibn_Talal głównym hobby tego władcy było krótkofalarstwo – posiadał znak wywoławczy JY1, którym posługiwał się do końca życia. Wielu polskich nadawców przeprowadziło osobiste łączności z tym królem. Doskonale pamiętam piękną kartę QSL (z nadrukiem korony królewskiej), jaka do piekarskiego klubu SP9KRT dotarła w latach 70.tych ubiegłego wieku za przeprowadzoną łączność. Wszyscy członkowie tego klubu szczycili się tą kartą, która wisiała na honorowym miejscu w klubie. Poniżej strona internetowa You Tube przedstawiająca pracę króla Jordanii na radiostacji:

Były król Jordanii Husajn używający znaku JY74Z

Humor krótkofalarski

Profesjonalny warsztat naprawczy naprawi każde uszkodzone urządzenie radiowe. Polecamy swoje usługi.

Info: Tadeusz SP9HQJ