Wznowienie działalności klubowej

Zapaliło się światełko w tunelu i mam dobrą wiadomość: zakończył się remont wszystkich pomieszczeń na piętrze i możemy wprowadzać się do odnowionego pomieszczenia klubowego. W związku z powyższym ogłaszam pospolite ruszenie w najbliższą środę klubową tj. 23 marca br. Zapraszam członków i sympatyków klubu do licznego przybycia do klubu, abyśmy szybko uporali się z przeniesieniem wyposażenia klubowego zdeponowanego w magazynku i na korytarzu. Liczy się każda para rąk. Po ogarnięciu sprawy będziemy mogli przystąpić do normalnej pracy klubowej. Nie zapomnimy o ważniejszych zawodach krajowych i międzynarodowych.

     A skoro mowa o zawodach międzynarodowych to na stronie http://www.spdxc.org/ czytamy:

SP DX Contest 2022. Zawody odwołane

Poniżej oficjalna informacja, dotycząca zawodów SP DX Contest 2022:

Na wspólnym posiedzeniu PZK, SPDXC i Komisji SP DX Contest 2022 przy współudziale GKR PZK postanowiono odwołać tegoroczne zawody SP DX Contest.

PZK, SPDXC, Komisja SP DX Contest 2022

Członkowie Zespołu, którzy za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams

podjęli zdalnie  decyzję o odwołaniu tegorocznych zawodów SP DX Contest

Uzasadnienie tej decyzji znajduję się w Komunikacie PZK z dnia 16 marca br. zamieszczone na stronie https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4894 :

SPDX Contest 2022 odwołany


Na posiedzeniu w dniu 14 marca br. po wnikliwej analizie Komisja SP DX Contest, wspólnie z Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK) i SP DX Clubem, po dyskusji i wysłuchaniu opinii zaproszonych gości podjęła decyzję o odwołaniu SP DX Contest 2022.
Od początku wojny na Ukrainie Polska przyjęła do tej pory prawie 2 miliony uchodźców, co jest bezpośrednim skutkiem agresji Rosji na naszego sąsiada. Jest to wydarzenie bez precedensu w Europie i spowodowało największy kryzys migracyjny na naszym kontynencie od czasów II wojny światowej. Polacy są głęboko zaangażowani we wszelkie formy pomocy humanitarnej. Polscy krótkofalowcy udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom w swoich domach, oferują swoją pomoc i usługi w każdy możliwy sposób. W tych nadzwyczajnych okolicznościach uznaliśmy, że należy odwołać tegoroczne zawody SP DX Contest.

PZK, SPDXC, Komisja SP DX Contest 2022

Zawieszenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi w Członkostwie w CEPT

Ze strony https://www.cept.org/ dowiadujemy się, że w związku z napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę i przy poparciu Białorusi 17 marca br. na wniosek członków CEPT podjęto decyzję o natychmiastowym zawieszeniu Federacji Rosyjskiej i Białorusi w członkostwie w CEPT. W praktyce oznacza to, że krótkofalowcy z Rosji i Białorusi przebywający na obszarach państw należących do CEPT (np. Polski) nie mogą legalnie pracować łamiąc znak kraju/swój nadany w Rosji lub na Białorusi. Również odwrotnie, obywatele państw członkowskich CEPT nie mogą nadawać z terytoriów Rosji i Białorusi łamiąc się przez R/swój znak lub EW/swój znak.


Info: Piotr SP2JMR

     Dziękujemy Mikołajowi SQ9PCO za zdobycia dla klubu kolejnego dyplomu zamieszczonego poniżej.

     Cieszymy się z faktu, że Mikołajowi SQ9PCO udało się reaktywować niefunkcjonujący od lat klub SP9KKA w Koniecpolu. Niedawno klub uzyskał licencję nadawczą i udało się załatwić pomieszczenie w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu i przystąpił do działania. Teraz trwa nabór kolejnych członków klubowych. Brawo Mikołaj!

     Mikołaj nadal pozostaje sympatykiem naszego klubu, ale teraz zwiększa swoją aktywność na rzecz klubu SP9KKA. A tak na marginesie: klubowicze z SP9KJM mają doświadczenie w zakresie udzielania pomocy w organizacji nowych klubów. I tak pomogli w powstaniu latach 90.tych ubiegłego wieku  klubu SP9YST w Orzechu koło Tarnowskich Gór oraz klubu w Dąbrowie Górniczej – Łośniu. Szkoda, że w chwili obecnej na terenie Górnego Śląska funkcjonują jedynie dwa klubu LOK-owskie tj. gliwicki klub SP9KAG i siemianowicki klub SP9KJM. Szkoda, że musiało dojść do upadku tarnogórskiego klubu SP9KDU. A Mikołajowi SQ9PCO i jego klubowiczom życzmy powodzenia w działalności.


     Dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie wielu aspektów krótkofalarstwa polecam obejrzenie strony Jacka SP9CXN z Gliwic  https://sp9cxn.pzk.pl/, na której znajduje się Biblioteka Polskiego Krótkofalowca zawierająca wiele ciekawych opracowań Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA.


A poniżej ciekawa informacja dla osób zainteresowanych zdaniem egzaminu państwowego na licencję nadawczą. W tej sprawie na stronie: https://pzk.org.pl/ czytamy:

Interaktywna aplikacja przygotowująca do Testu na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych   Hej,
Zgodnie z obietnicą podsyłam informację o stronie z testem – od kilku dni strona automatycznie aktualizuje bazę znaków, od początku roku dodatkowo używa połączenia HTTPS oraz CloudFlare.


https://test.sp6dlv.pl/

Na stronie https://test.sp6dlv.pl/ można znaleźć interaktywną aplikację przygotowującą do Testu na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych. Strona zawiera aktualną bazę danych pytań (aktualizowaną na bazie arkusza pytań publikowanego przez UKE).

Stronę możemy otworzyć i używać w przeglądarce zarówno na komputerze jak i na telefonie – dostosowuje się do rozmiaru ekranu („responsive design”). Po załadowaniu wszystkich plików strona potrafi działać w trybie offline, na urządzeniach mobilnych możemy dodać zakładkę na stronę do ekranu głównego i korzystać z niej w trybie samodzielnej aplikacji (Single Page Application).

Strona umożliwia naukę poprzez przeglądanie wszystkich pytań wraz z odpowiedziami, zawiera też wskazówki ułatwiające zapamiętanie odpowiedzi (m.in. opisane schematy nadajników i odbiorników, literowanie, mapę obszarów wywoławczych). Umiejętności możemy sprawdzać za pomocą wirtualnego testu, którego układ i system oceniania odpowiada teoretycznej części egzaminu w delegaturach UKE. Strona zapamiętuje o które pytania pytała oraz przy których odpowiedziach mieliśmy problemy, co umożliwia trenowanie nie tylko losowych pytań – ale także trudnych lub dawno nie zadanych. Dzięki temu pozwala możliwe pełnie przygotować i przepytać z całości materiału.

Dodatkowo, na ostatniej zakładce znajdziemy wyszukiwarkę wolnych i unikalnych sufixów znaków wywoławczych. Zazwyczaj pierwszym zadaniem po zdaniu egzaminu i uzyskaniu uprawnień jest zarejestrowanie radiostacji – pod nowym znakiem wywoławczym. Wyszukiwarka posiada aktualizowaną codziennie bazę istniejących (aktywnych) i archiwalnych polskich znaków krótkofalarskich. Na podstawie tej bazy, oraz korzystając z zestawu dobrych praktyk i reguł wyszukiwarka podpowiada czy pożądany przez nas znak jest wolny oraz zalecany. Korzystając z niej jesteśmy w stanie uniknąć kolizji przy rejestracji znaku, ostrzega nas też przed znakami kłopotliwym lub zbyt podobnymi do innych, istniejących znaków.

Stronę znajdziemy pod adresem: 
https://test.sp6dlv.pl/
Pozdrawiam, Dominik SP6DLV

A teraz trochę historii. Na stronie: https://pzk.org.pl/ czytamy:

92 rocznica powstania Polskiego Związku Krótkofalowców


Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Krótkofalowcy,

W dniu 24 lutego br. mija 92 lata od powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. W dniach 22-24 lutego 1930 roku w Warszawie odbył się założycielski i zarazem pierwszy Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców. Konieczność powstania jednolitej struktury reprezentującej krótkofalowców Rzeczypospolitej została sprecyzowana przez ówczesne władze naszego kraju. PZK powstał jako związek stowarzyszeń, a jego założycielami było 5 radioklubów: Lwowski, Wileński, Warszawski, Poznański i Krakowski. Od tego czasu sporo się zmieniło. Nasza organizacja przeszła wiele zarówno spokojnych jak i burzliwych okresów swojej działalności. Jedno zostało bez zmian: zawsze stoimy na straży obrony naszych praw związanych z uprawianiem tego pięknego hobby oraz wnosimy swój wkład w międzynarodową organizację – Międzynarodowy Związek Radioamatorski czyli IARU. To właśnie za pośrednictwem IARU możemy wywierać znaczący wpływ na nasze możliwości bycia krótkofalowcami. IARU poprzez udział w Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych czyli WRC, kształtuje ogólnoświatowe przepisy dotyczące krótkofalowców w tym zabiega o nowe pasma i dba o zachowanie istniejących o które starją się podmioty komercyjne. Dba także o czystość eteru, bez której krótkofalarstwo nie mogłoby istnieć. Oby to się dalej nam udawało.

Z okazji przypadającej dzisiaj naszej rocznicy życzymy wszystkim zarówno obecnym jak i przyszłym członkom PZK zdrowia i sukcesów w uprawianiu krótkofalarstwa.

Pamiętajmy, że tylko silne liczebnie i organizacyjnie stowarzyszenie może nam pomóc w stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków do bycia krótkofalowcami.

Prezydium ZG PZK

Informacje zebrał: Tadeusz SP9HQJ