PZK w obliczu wojny na Ukrainie i aktualne sprawy klubowe

     Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę to trudna sytuacja dla polskich krótkofalowców prowadzących łączności na pasmach radiowych. Z jednej strony obowiązują nas zasady określone w przepisach IARU (International Amateur Radio Union) https://www.iaru.org, z drugiej strony jest etyka i procedury dla krótkofalowców opisane przez Johna Devoldere ON4ON i Marka Demeleulere ON4WW w tłumaczeniu SK Wiesława SP2DX z 2008 roku. Rodzi się pytanie: jak polscy krótkofalowcy mają się zachować w obliczu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę?

     W świetle tych zapisów IARU i podległe jej struktury organizacyjne (w tym PZK) są organizacjami apolitycznymi i nie powinniśmy na pasmach radiowych odnosić się do polityki i nie komentować wydarzeń politycznych. Z drugiej strony mamy do czynienia z etyką, która nie pozwala nam stać bezczynnie na jaskrawe łamanie przepisów prawa. A w przypadku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę mamy do czynienia z ludobójstwem tj. z przestępstwem ściganym z urzędu. Pozostaje zatem kluczowe pytanie: czy polscy krótkofalowcy mogą tolerować taki stan rzeczy? Popierać ludobójstwo? Odpowiedź wydaje się oczywista.

     Przed takim dylematem stanęły władze naczelne PZK, a konkretnie Prezydium ZG PZK i musiały podjąć stosowną decyzję w tej sprawie. Kierując się racją stanu PZK, Prezydium ZG PZK w swym oświadczeniu zawartym w Komunikacie PZK z dnia 2 marca 2022 r. https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4888 stwierdziło:

Stanowisko Prezydium ZG PZK w sprawie ostatnich wydarzeń na świecie

W związku z ostatnimi wydarzeniami na świecie, a zwłaszcza w odniesieniu do aktualnej sytuacji na Ukrainie, na stronie Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU)http://www.iaru-rl.org/2022/statement/from-the-international-amateur-radio-union? czytamy następujące oświadczenie:

„IARU jest organizacją apolityczną, której celem jest promowanie i obrona krótkofalarstwa oraz służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Służba radiokomunikacyjna amatorska polega na samokształceniu w zakresie łączności i przyjaźni między ludźmi”

Polski Związek Krótkofalowców, jako podległa, apolityczna struktura IARU, mając na uwadze stanowisko IARU, nie wypowiada się w sprawach politycznych na temat ostatnich wydarzeń na świecie.

Prezydium ZG PZK.

Prezydium ZG PZK na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i identyfikuje się z narodem ukraińskim walczącym w obronie swojej Ojczyzny. Prezydium dziękuje polskim nadawcom za włączenie się w działania w ramach akcji humanitarnych, pomocy finansowej i rzeczowej, jak też za umieszczenie w swoich domach uchodźców wojennych z Ukrainy. Na co dzień trwa wymiana informacji i podejmowane są decyzje przez Prezydium ZG PZK. Również 7 marca br. w czasie zdalnego posiedzenia, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams,  Prezydium ZG PZK, w drodze głosowania,  podtrzymano poprzednie stanowisko, jak też omówiło aktualną sytuację na Ukrainie i odniosło się do sprawy organizacji tegorocznych prestiżowych zawodów międzynarodowych pod nazwą SP DX Contest. Zaproponowana przez Prezydium ZG PZK sugestia co do zawodów została wysłana do Społecznej Komisji SP DX Contest, aby ta wypracowała ostateczną decyzję. Do zawodów został niecały miesiąc i teraz czekamy na ostateczną decyzję Komisji SP DX Contest.

     Ale, niezależnie od stanowiska Prezydium, 1 marca 2022 r. na swoim profilu na Facebooku Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ, we własnym imieniu, zamieścił informację następującej treści:

Oświadczenie.

     Sytuacja związana z napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę stawia Polski Związek Krótkofalowców w niezręcznej sytuacji. Z jednej strony uważamy działania władz Rosji za ludobójstwo i w pełni solidaryzujemy się z narodem ukraińskim walczącym o swoją Ojczyznę, z drugiej jednak strony musimy wziąć pod uwagę fakt, że jako PZK jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym. Decyzją władz ukraińskich ukraińscy krótkofalowcy otrzymali zakaz prowadzenia łączności radiowych na okres 30 dni i nie ma ich w eterze. Otrzymujemy wiele zapytań w sprawie prowadzenia łączności ze stacjami rosyjskimi, a zwłaszcza z rejonów objętych działaniami wojennymi. Padają pytania typu: czy polscy nadawcy powinni pracować czy też nie ze z korespondentami rosyjskimi? To samo dotyczy krótkofalowców białoruskich, którzy zostali uwikłani w wielką politykę.

     Prezydium w tej sytuacji, uwzględniając apolityczność naszego stowarzyszenia nie może nikomu zakazać ani nakazać prowadzeni łączności z tymi stacjami. To sprawa indywidualna każdego polskiego nadawcy, który kierując się własnym sumieniem i etyką powinien sam rozważyć jak postąpić w takiej sytuacji.

     W środowisku sportowym daje się zaobserwować fakt bojkotowania zawodników rosyjskich w wielu zawodach. Również polscy nadawcy mogą podjąć podobne zachowania, ale powtarzam to po raz drugi: to każdy polski nadawca, w zgodzie z własnym sumieniem i etyką, może podjąć podobne działanie.

     Przed nami zawody międzynarodowe pod nazwą „Russian DX Contest” i tu rodzi się pytanie: czy wziąć udział w tych zawodach czy je bojkotować oraz czy pracować ze stacjami rosyjskimi? Tu również Prezydium nie może niczego nakazać ani zakazać. Również Komisja SP DX Contest przygotowująca tegoroczne prestiżowe zawody międzynarodowe ma dylemat: jak postąpić ze stacjami rosyjskimi i białoruskimi? Padają różne propozycje w tej sprawie, a jedną z nich jest, by stacjom rosyjskim i białoruskim nie przydzielać punktów w zawodach. Ale nie podjęto jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Do zawodów pozostał miesiąc i jest czas na podjęcie ostatecznej decyzji.

     Podsumowując: Prezydium ZG PZK w sprawie konfliktu zbrojnego na wschodzie Europy i pracy ze stacjami rosyjskimi i białoruskimi nie może niczego sugerować. Polscy nadawcy sami muszą podjąć decyzję w tej sprawie.

Prezes PZK – Tadeusz SP9HQJ

Jak czytamy w ostatnim Komunikacie PZK z 2 marca br.:

     W związku z krytyczną sytuacją w Ukrainie po napaści Rosji na naszych sąsiadów, apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Ponieważ PZK nie ma w swoim statucie działalności pomocowej lub charytatywnej, proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Fundacja “siepomaga”, fundacja “Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” PCPM i jeszcze klika innych.

Wiele z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej, zbierając odzież, art. spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy.

Prezydium ZG PZK

PS.

Kończąc wątek związany z wojną na terenie Ukrainy poddaję pod rozwagę członkom i sympatykom naszego klubu ewentualną pomoc ofiarom wojny na Ukrainie w postaci wzięcia udziału w akcjach humanitarnych, w pomocy finansowej i rzeczowej oraz w zapewnieniu schronienia dla tych osób. Na ten  temat jest wiele informacji w Internecie.


A teraz sprawy klubowe:

     Bardzo dziękujemy Mikołajowi SQ9PCO za zdobycie kolejnego, zamieszczonego poniżej, dyplomu dla naszego klubu.

     Nasze sprawy klubowe na chwilę obecną nadal nie są optymistyczne, ale pali się światełko w tunelu na poprawę sytuacji. W siedzibie klubu tj. w Domu Kultury „Chemik” od ponad miesiąca trwa remont i nie możemy obecnie funkcjonować. Cały nasz sprzęt klubowy zdeponowaliśmy w podręcznym magazynku i na korytarzu. Sądzę, że prace remontowe potrwają jeszcze co najmniej 2 tygodnie i musimy uzbroić się w cierpliwość. Jeśli niektórzy z członków i klubowiczów zapomnieli jak wygląda siedziba naszego klubu to niech przypomną to 2 poniższe zdjęcie: wejście do Domu Kultury „Chemik”  w Siemianowicach Śląskich – Bytkowie przy ulicy Niepodległości 51. Poniższe 2 i pozostałe zdjęcia zostały wykonane 7 marca br.

Widok na siedzibę klubu tj. Dom Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.-Bytkowie przy ulicy Niepodległosci 5
Tak wyglądają nasze anteny nienaruszone przez huragany

Stan postępu prac remontowych obrazują poniższe zdjęcia:

Parter został wyremontowany, a to wejście na piętro chroniące przed kurzem
Wejście na piętro
Widok na wyremontowane pomieszczenie klubowe. Widoczne wiszące elementy do końcówki anten i z prawej strony klimatyzacja
Widok na wejście do klubu i wymienione drzwi
Widok na korytarz na piętrze
Odremontowane pomieszczenie Śląskiego OT PZK
Odremontowane pomieszczenie Śląskiego OT PZK łącznie z wymianą drzwi

A teraz smutna informacja:

28 lutego 2022r pożegnaliśmy Janka OK2BIQ, bardzo zasłużonego krótkofalowca, znanego w Polsce, Czechach, Słowacji i na całym świecie. Msza żałobna była w Oldrzychowicach w języku czeskim i przeplatana językiem polskim. Spoczywa na cmentarzu w Tyrze, 100 m od domu. Był również dzwonnikiem i dbał o zegar w kaplicy przycmentarnej. Ś.p. Janka pożegnała duża grupa polskich krótkofalowców, pod wodzą Prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ. Żegnali go koledzy z Cieszyna i okolic, Bielska, Rybnika, Górnego Śląska. Była również tradycyjna stypa, na którą serdecznie zapraszała rodzina ś.p Janka. Byliśmy w gospodzie u Liberdy, gdzie spotykaliśmy się na SANBESKIDO. Janek OK2BIQ i Janek SQ9DXT z Zebrzydowic, byli organizatorami tych spotkań, za co im dziękuję. Cześć jego pamięci.

Info: Info: Jerzy Koler i Marek Zakrzewski

Uroczystość pogrzebową  odprawił  pastor miejscowej parafii ewanglickiej

A oto kilka zdjęć związanych z Jankiem OK2BIQ, którego znali

prawie wszyscy polscy krótkofalowcy:

Powszechnie znany Jan Motyka OK2BIQ, którego znała niemal cała Polska i wiele osób ze Świata.
QTH Janka OK2BIQ w Tyrze w Czechach. W tle widoczna antena Qubical Quad
Część polskiej delegacji PZK obecnej na stypie po pogrzebie Śp. OKBIQ. Od lewej: Tadeusz SP9TBT,
 Tadeusz SP9HQJ, Janek SQ9DXT, żona Janka SQ9DXT.
Od lewej: Alfred SP9CTW, Wojciech SP9PT (znany dx-man i podróżmik), Bronek SP9WZO
i Jacek SP9CKS

Poniżej informacja, która pewnie zainteresuje każdą osobę zainteresowaną zdaniem egzaminu państwowego na licencję nadawczą

Test egzaminacyjny

Zgodnie z obietnicą podsyłam informację o stronie z testem egzaminacyjnym, która od kilku dni automatycznie aktualizuje bazę znaków, od początku roku dodatkowo używa połączenia HTTPS oraz CloudFlare https://test.sp6dlv.pl/

Na stronie https://test.sp6dlv.pl/ można znaleźć interaktywną aplikację przygotowującą do Testu na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych. Strona zawiera aktualną bazę danych pytań (aktualizowaną na bazie arkusza pytań publikowanego przez UKE). 

Stronę możemy otworzyć i używać w przeglądarce zarówno na komputerze jak i na telefonie – dostosowuje się do rozmiaru ekranu („responsive design”). Po załadowaniu wszystkich plików strona potrafi działać w trybie offline, na urządzeniach mobilnych możemy dodać zakładkę na stronę do ekranu głównego i korzystać z niej w trybie samodzielnej aplikacji (Single Page Application). 

Strona umożliwia naukę poprzez przeglądanie wszystkich pytań wraz z odpowiedziami, zawiera też wskazówki ułatwiające zapamiętanie odpowiedzi (m.in. opisane schematy nadajników i odbiorników, literowanie, mapę obszarów wywoławczych). Umiejętności możemy sprawdzać za pomocą wirtualnego testu, którego układ i system oceniania odpowiada teoretycznej części egzaminu w delegaturach UKE. Strona zapamiętuje o które pytania pytała oraz przy których odpowiedziach mieliśmy problemy, co umożliwia trenowanie nie tylko losowych pytań – ale także trudnych lub dawno nie zadanych. Dzięki temu pozwala możliwe pełnie przygotować i przepytać z całości materiału. 

Dodatkowo, na ostatniej zakładce znajdziemy wyszukiwarkę wolnych i unikalnych suffixów znaków wywoławczych. Zazwyczaj pierwszym zadaniem po zdaniu egzaminu i uzyskaniu uprawnień jest zarejestrowanie radiostacji – pod nowym znakiem wywoławczym. Wyszukiwarka posiada aktualizowaną codziennie bazę istniejących (aktywnych) i archiwalnych polskich znaków krótkofalarskich. Na podstawie tej bazy, oraz korzystając z zestawu dobrych praktyk i reguł wyszukiwarka podpowiada czy pożądany przez nas znak jest wolny oraz zalecany. Korzystając z niej jesteśmy w stanie uniknąć kolizji przy rejestracji znaku, ostrzega nas też przed znakami kłopotliwym lub zbyt podobnymi do innych, istniejących znaków.

Stronę znajdziemy pod adresem: https://test.sp6dlv.pl/ 

Pozdrawiam, Dominik SP6DLV

Informacje zebrał: Tadeusz SP9HQJ

Zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ