Uwaga klubowicze, sympatycy klubu i goście !

W związku z feriami zimowymi dzieci i młodzieży w okresie od 11 do 24 lutego br. klub SP9KJM czynny będzie tylko w środy od godziny 16.00 – do godziny 18.00. To sytuacja niezależna od działaczy klubowych, lecz jest to decyzja kierownictwa Domu Kultury „Chemik”.

 

Przy okazji informacja: w związku z chorobą prezesa klubu Eugeniusza SP9IIA aktywność klubowa w ostatnim czasie nieco zmalała, co w praktyce przekładało się na zmniejszoną liczbę klubowiczów i gości, którzy dotychczas często odwiedzali nasze klubowe podwoje. Pewnie zauważyli, że na UKF nasza stacja była ostatnio mniej aktywna i stąd takie wnioski. Ale to tylko część prawdy : spotkania klubowe, nie tylko u nas, w obecnych czasach nie służą już tylko do nawiązywania łączności (każdy z klubowiczów posiada własne urządzenie nadawcze i pracuje indywidualnie w domu realizując się na wielu odcinkach), ale do integracji i wymiany doświadczeń w zakresie operatorstwa, dx-ów, a czasami do wymiany doświadczeń w zakresie budowania urządzeń i systemów antenowych. To na pewno błąd z naszej strony, że rzadko odzywaliśmy się na pasmach UKF, ale obiecujemy poprawę. Aby temu zaradzić Zarząd klubu podjął działania naprawcze, które sprowadzać się będą do zwiększenia aktywności działaczy Zarządu klubu. Po feriach zimowych działacze Zarządu będą obecni w dniach klubowych tj. w każdy wtorek i piątek w godzinach : od 16.00 do 19.00. Również w czasie ferii zimowych będziemy w klubie. Zapraszamy więc do naszego klubu członków i sympatyków klubu. Nasza radiostacja na KF dostępna będzie dla każdego nadawcy lub nasłuchowca, który pod okiem licencjonowanego nadawcy będzie mógł nawiązywać łączności na wszystkich pasmach. W takich sytuacjach Andrzej SP9IIL zmuszony będzie udostępnić KF dla wszystkich chętnych i skończy się Jego monopol na okupowanie KF. Jeśli chodzi o UKF, to tu nie ma żadnego problemu – pasmo to służy każdemu, kto jest zainteresowany przeprowadzeniem łączności. Tu nie ma żadnej konkurencji ze strony Andrzeja SP9IIL, który nie przepada za UKF. Tak więc zapraszamy wszystkich chętnych do pracy na naszych urządzeniach nadawczo-odbiorczych. Ma tu również na uwadze uczniów klas mundurowych z Liceum tzw. „Śniadeka”, którzy ostatnio często brali udział w sekcji strzeleckiej, choć nie tylko. Nasze klubowe podwoje otwarte są dla wszystkich uczniów siemianowickich szkół zainteresowanych łącznościami radiowymi. Z mojego doświadczenia powiem, że praca na pasmach radiowych (na KF) do doskonała i bezpłatna forma korepetycji w zakresie doskonalenia języków obcych. Słuchając pracę krótkofalowców z całego świata na pasmach radiowych można rzeczywiście doskonalić znajomość języków obcych.

Jest jeszcze kolejna informacja dla Marka SP2NNO: czekamy na Ciebie, bo mamy dla Ciebie ciekawe propozycje. Masz pełne pole do popisu w zakresie wyżywania się w sprawach antenowych klubu ( na wiosnę musimy udoskonalić system antenowy ), jak też w zakresie konstruktorskim. To tylko niektóre propozycje dla Ciebie. Mam na uwadze również ewentualne wyprawy w teren ze stacją klubową jak za dawnych, dobrych lat.

Kolejna informacja dla klubowiczów i innych osób zainteresowanych życiem klubowym: w marcu br. nasz klub obchodził będzie okrągłą rocznicę 60-lecia swojego istnienia. Z tej okazji planujemy pracę naszej radiostacji klubowej pod znakiem okolicznościowym SP60KJM lub HF60KJM. Jesteśmy teraz na etapie opracowywania regulaminu. Niezależnie od pracy radiostacji klubowej pod znakiem okolicznościowym planujemy zorganizowanie okolicznościowego spotkania w celu upamiętnienia tej ważnej rocznicy. Na spotkanie to zamierzamy zaprosić przedstawicieli Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. przedstawicieli PZK i LOK. Najbardziej zasłużeni działacze i sympatycy klubowi uhonorowani zostaną okolicznościowymi dyplomami i nagrodami. Liczymy zatem na włączenie się naszych klubowiczów i sympatyków do działań mających na celu przygotowanie się do tak ważnego wydarzenia. Wszelkich informacji o zamierzeniach klubowych udzielać będzie Tadeusz SP9HQJ, którego namiary są na stronie PZK. Zapraszam zatem do włączenia się w życie klubowe.

Korzystając z okazji bardzo dziękuję Sebastianowi SP9TDA za szybkie i sprawne zarządzanie klubową stroną internetową. Sebastian : czuj się zaproszony na nasze okolicznościowe spotkanie z okazji 60-lecia klubu i możesz liczyć na nagrodę z naszej strony.

 

Z krótkofalarskim vy 73 – Tadeusz SP9HQJ.