Narada w klubie SP9KJM

W ostatnią środę tj. 20 lutego br. klub nasz odwiedził Marek SP2NNO, który od wielu lat zamieszkuje w Katowicach i na dobre zadomowił się na Śląsku. Marek jest wierny swojemu znakowi i nie ma zamiaru zmieniać numeru okręgu. W gronie aktywu klubowego tj. prezesa klubu Eugeniusza SP9IIA, skarbnika SQ9FII, Jacka SQ9BEC i Tadeusza SP9HQJ, pełniącego obowiązki sekretarza klubu odbyła się narada robocza w sprawie zaktywizowania działalności klubu SP9KJM na najbliższe miesiące i lata. Każdy z dyskutantów przedstawił swoje propozycje, sugestie i uwagi. Cenne uwagi przedłożył Marek SP2NNO, które zostaną niebawem wdrożone w życie. A należą do nich : rozbudowa systemu antenowego, naprawa i udoskonalenie urządzeń, prace konstrukcyjne, doskonalenie operatorskie między innymi poprzez udział w krótkofalarskich zawodach krajowych i zagranicznych, a także wyjazdy w teren, gdzie klubowicze poza integracją będą mieli możliwość doskonalenia operatorskiego w warunkach polowych. Dyskutanci opowiedzieli się za organizowaniem wspólnie z Zarządem Oddziału Terenowego PZK w Katowicach wiosennego spotkania integracyjnego w najbliższej okolicy. Dyskutowano również na temat powołania na szczeblu Oddziału krótkofalarskich struktur zarządzania kryzysowego. W tej ostatniej sprawie trwają rozmowy i ustalenia konsultacyjne, a dalsze decyzje nastąpią po najbliższym spotkaniu z prezesem OT 06 PZK w Katowicach Markiem SP9HTY. Wachlarz omawianych spraw jest dość rozległy i nie sposób je wszystkie tu wymienić. Wszystkie te działania mają na celu ożywienie działalności klubu i mamy nadzieję, że przy współpracy Kolegów uda się nam osiągnąć zaplanowane cele.

Zapraszamy zatem kolegów z najbliższej okolicy ( byłych członków i sympatyków ) do odwiedzania naszego klubu i włączenia się w rytm pracy klubowej. Liczymy na przybycie Mateusza SQ9MLZ, który specjalizuje się w pracach konstruktorskich i antenowych. Mateusz : masz teraz pełne pole do popisu i wraz z Markiem SP2NNO, Jackiem SQ9BEC możesz wyżywać się w tych sprawach. Wachlarz omawianych spraw jest dość rozległy i nie sposób wszystkie je tu wymienić.

Zebrani wyrazili podziękowanie Pawłowi SP9PW za dotychczasową pomoc w prowadzeniu internetowej strony klubowej i udostępnienie jej na serwerze.

Przy okazji informacja : decyzją Prezydium ZG PZK z dnia 18 stycznia br. Tadeusz SP9HQJ został mianowany na funkcję Redaktora Naczelnego „Krótkofalowca Polskiego”. Z funkcji tej zamierza wywiązywać się z należytą starannością i w związku z tym oczekuje na informacje o ciekawych zamierzeniach i planowanych, a także dokonanych przedsięwzięciach klubowych i oddziałowych nie tylko ze Śląska, ale również z innych regionów kraju. Informacje te będzie sukcesywnie publikował na łamach miesięcznika „Krótkofalowca Polskiego”. Jako ciekawostkę można podać fakt, iż w jednym z najbliższych wydań miesięcznika „Świat Radio” ukaże się wywiad jaki przeprowadzi Redaktor Naczelny tego miesięcznika Andrzej Janeczek SP5AHT z Markiem SP2NNO, który posiada wieloletnie doświadczenie operatorskie, konstrukcyjne w zakresie budowy urządzeń nadawczo – odbiorczych jak też systemów antenowych.

Zapraszamy do odwiedzenia klubu SP9KJM w każdy wtorek i piątek od godziny 16.00 do godz. 18.00, choć często bywa to dłużej.

Info : Tadeusz SP9HQJ