XXV Międzynarodowe spotkanie krótkofalowców w Tyrze

Po raz 25 – ty, jubileuszowy krótkofalowcy polscy, czescy i słowaccy 13 października br. spotkali się w gospodzie „U Liberdy” w Tyrze w koło Trzyńca w Czechach na corocznym międzynarodowym spotkaniu integracyjnym. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, a zdecydowaną większość stanowili Polacy. Organizatorem spotkania, jak co roku, był niezawodny Janek OK2BIQ, którego wspierał Janek SQ9DXT. Po krótkim wstępie, prezentacji uczestnicy spotkania tradycyjnie zrobili sobie wspólne zdjęcia, a następnie odbywały się rozmowy w grupach i podgrupach. Uczestnicy spotkania mieli okazję zakosztować typowych czeskich potraw z knedliczkami na czele i raczyć się czeskimi napojami. Gospoda „U Liberdy” znajduje się przy głównej ulicy i kierowcy samochodów musieli uważać na przechodzących pieszych i osoby znajdujące się przy głównej ulicy. Ale czescy kierowcy są niezwykle zdyscyplinowani i stosują się do ustawionych co rusz licznych znaków ostrzegawczych z napisem „Pozor, chodci”, co oznacza : „Uwaga, piesi”. Niezawodnym gościem po raz kolejny był Przemek SP7VC wraz z małżonką i ciekawie opowiadał o swych licznych wyprawach krótkofalarsko – turystycznych. Uczestnicy spotkania dowiedzieć się mogli wielu szczegółów o podobnych wyprawach grupy bielskich nadawców z klubu SP9KAT. A takie wyprawy zorganizowali w przeszłości między innymi do Rumunii, w rejony azjatyckie, a w przyszłym roku planują do egzotycznego Bhutanu położonego przy granicy chińskiej.

W tym roku spotkało się też duże grono osób zainteresowanych technikami cyfrowymi i była to okazja do wymiany doświadczeń. Ale przede wszystkim potrzeba wspólnego spotkania na wizji i chęć podtrzymania wieloletnich przyjaźni radiowych przyświecała temu spotkaniu integracyjnemu. Siemianowicki Klub Łączności SP9KJM reprezentowały trzy osoby tj. prezes Klubu Eugeniusz SP9IIA, Józef SQ9FII oraz Tadeusz SP9HQJ czynnie biorąc udział w spotkaniu. W tym roku pogoda wybitnie dopisała powodując dobre nastroje i ogólną atmosferę wśród uczestników spotkania, który powrócili do swych domów zadowoleni i wzbogaceni o nowe doświadczenia. Organizator spotkania Janek OK2BIQ oświadczył, że być może to być ostatnie takie spotkanie. Wierzymy jednak, że Jankowi nie zabraknie sił zapału, aby przy dalszej pomocy Janka SQ9DXT organizować kolejne spotkania. Liczymy zatem na kolejne spotkanie za rok.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ