Festyn szkolny

Zarząd Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM informuje uprzejmie iż  w dniu 19 Maja 2012r  zorganizował Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej  oraz  przeprowadził  Zawody „Łowy na Lisa” z okazji zorganizowanego Festynu Rodzinnego w Szkole  Podstawowej nr.13
w Siemianowicach Śl. W dzielnicy Michałkowice. 

W  zawodach strzeleckich brało udział 60 zawodników . W zawodach Radioorientacji  Sportowej  czyli „Łowy Na Lisa”   brało udział 35 zawodników. Zawody miały charakter pokazowy czyli zawodnicy startowali zawiązanymi oczami.
Za zdobycie czołowych miejsc zawodnicy otrzymali Dyplomy Lokowskie oraz nagrody rzeczowe sponsorowane przez Dyrekcję szkoły Podstawowej .
{vsig}Festynszkol2012{/vsig}