Siemianowiccy krótkofalowcy we władzach centralnych PZK

 W dniach 19 – 20 maja br. w Łowiczu odbyły się obrady XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, w których wzięło udział 60 delegatów z oddziałów terenowych PZK. W czasie Zjazdu wybrano nowe osoby do władz na następną, czteroletnią kadencję tj. do Prezydium Zarządu Głównego PZK i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK oraz wypracowano kierunki działania PZK na lata 2012 – 2016.
     W obradach tych wzięło również udział trzech delegatów Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. tj. Andrzej Marzec SP9NWE – prezes Oddziału, Henryk Jegła SP9FHZ – przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT PZK w Siemianowicach Śl.
 oraz Arkadiusz Czerkawski SQ9CI – wiceprezes OT PZK, a także Tadeusz Pamięta SP9HQJ – dotychczasowy sekretarz generalny PZK.

     W wyniku wyborów do władz centralnych PZK, z terenu Siemianowic Śl., wybrano Tadeusza Pamiętę SP9HQJ – dotychczasowego sekretarza generalnego Zarządu Głównego PZK i sekretarza siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, który w obecnej kadencji nadal pełnił będzie tę samą funkcję. Do Jego obowiązków należeć będą między innymi sprawy związane z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną PZK, w tym z I Regionem IARU ( International Amateur Radio Union mającą swą siedzibę w Genewie ), ITU ( International Telecommunication Union ), public relations, współpraca z administracją rządową i samorządową na wielu odcinkach, a także wiele innych zadań.

     Henryk Jegła SP9FHZ został wybrany na stanowisko przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK i do Jego podstawowych obowiązków, w ramach GKR PZK jako kolegialnego ciała kontrolnego, należeć będzie głównie nadzór nad ścisłym przestrzeganiem prawa i procedur przez wszystkie statutowe organy PZK w kraju i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.

     Arkadiusz Krzykawski SQ9CI – dotychczasowy wiceprezes Zarządu Oddziału  i członek Zarządu siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, wybrany został na stanowisko zastępcy  członka Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Jego zakres obowiązków zostanie ustalony z chwilą uzyskania statusu członka GKR PZK.

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

{vsig}Zjazd2012{/vsig}