Trening strzelecki

Zarząd Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KJM informuje uprzejmie iż  w dniu 11 Maja 2012r. zorganizował trening strzelecki z broni pneumatycznej  dla Koła Ligi Obrony Kraju przy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śl. W treningu uczestniczyło 19 członków W/w koła.

{vsig}Treningstrzelecki2012{/vsig}