Wyciąg z Komunikatu Sekretariatu ZG PZK z dnia 1 czerwca 2011 r.

ŁOŚ 2011- reminiscencje po rekordowym spotkaniu.
Tegoroczny ŁOŚ, czyli ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców na granicy trzech województw Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego było prawdziwym sukcesem organizacyjnym. Frekwencja wyniosła ok. 1000 osób w tym zarejestrowanych w sekretariacie aż 717. To o ponad 100 uczestników więcej niż przed rokiem i to pomimo nieco kapryśnej pogody.
Spotkanie rozpoczęli organizatorzy z Henrykiem SP7FUZ na czele. Po nich miałem i ja swoje 5 minut, a dalej głos zabrali goście spotkania w osobach szefa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu Olesno oraz Pana Janusza Antczaka Burmistrza Wielunia. Ciąg dalszy przebiegał zgodnie z planem. Ważnym i bardzo ciekawym było wystąpienie Ryszarda SP4BBU autora jednej z najciekawszych publikacji o krótkofalarstwie pt. „Wywołanie ogólne”. Ryszard opowiadał o wspomnieniach krótkofalowców i o kulisach ich pozyskiwania w taki sposób, że pustoszejący nieco po części wstępnej namiot prelekcyjny zaczął się w szybkim tempie zapełniać. Książki zarówno tą wymienioną jak i Wiesława SQ5ABG „Moja Błyskawica” można było nabyć podczas trwania imprezy. Z ust Ryszarda SP4BBU usłyszeliśmy o zamiarze napisania „Polskiego podręcznika dla krótkofalowców” czyli „Hand Booka” na wzór wydawnictw innych bratnich zagranicznych stowarzyszeń krótkofalarskich. Rozmowy na ten temat prowadziliśmy w składzie SP5AHT, SP4BBU i SP2JMR.

Kolejne prelekcje dotyczyły konstrukcji „home made”, ogólnie QRP, emisji D-Star, konstrukcji antenowych. Wszystkie one cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania. Dla tych, którzy nie bywają na ŁOŚ-u dodam, że cały teren jest bardzo dobrze nagłośniony i prelekcje są słyszane nawet w najdalszych zakątkach zgromadzenia.
Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu spotkania była radiostacja R-140 na samochodzie Star 660 należąca do klubu SP9KDA w Oleśnie. Pojazd i radiostacja są w stanie pełnej gotowości i całkowicie sprawne, a to dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zdzisława SQ6IUF – (część radiowa) oraz Grzegorza SQ9OUA znakomitego mechanika, którego staraniem samochód jest cały czas gotowy do wyjazdu.
Jak zwykle przy takich okazjach jest spora giełda. Można było kupić wszystko lub prawie wszystko. Tak jak i w ubiegłym roku na w spotkaniu uczestniczyło aż 3 przedstawicieli firmy ICOM, którzy prezentowali szeroką ofertę produktów tej firmy przeznaczoną dla krótkofalowców.
Na „łosiowej górce” można było spotkać większość aktywnych i mniej aktywnych krótkofalowców. Reprezentowane było 8 okręgów SP za wyjątkiem SP1, a to chyba ze względu na znaczne odległości. Główny nurt dyskusji sprowadzał się tym razem do spraw technicznych oraz urzędowych tj. naszego prawa do stawiania anten, zmiany trybu wydawania pozwoleń klubom krótkofalarskim oraz zgłoszeń do organów ochrony środowiska.
Celowo nie piszę tu szerzej o tematach technicznych prezentowanych podczas prelekcji. Te zagadnienia zrelacjonuje najlepiej Kol. Andrzej Janeczek SP5AHT Redaktor Naczelny Świata Radio jeden z najwybitniejszych rodzimych konstruktorów urządzeń „home made” dla krótkofalowców.
Siemianowicką delegację na „ŁOŚ 2011” stanowili : Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ, Józef SQ9FII oraz Łukasz SQ9DHX.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

{vsig}komunikatzgpzk2011{/vsig}