XII Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym

W dniach 30 – 31 lipca 2011 r. w Gliczarowie Górnym k. Zakopanego odbył się XII Zjazd Krótkofalowców, w którym wzięło udział około 50 osób. Nienajlepsza pogada pokrzyżowała plany wielu nadawcom i w tym była znacznie mniejsza frekwencja na spotkaniu. Reprezentacja Klubu SP9KJM w składzie : Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ i Janek SQ9ETU wzięła udział tylko w sobotnim spotkaniu. Z uwagi na podający deszcz nie było giełdy krótkofalarskiej. Przybył natomiast wóz pomiarowy krakowskiej delegatury UKE i uczestnicy spotkania mieli okazję poznać tajniki urządzeń pomiarowych.

     W godzinach rannych odbył się egzamin, w którym wzięło udział 8 osób,  z czego zdało 7. Po obiedzie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami UKE – egzaminatorami, którzy odpowiadali na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Do głównych pytań należały sprawy związane z przedłużaniem pozwoleń radiowych dla osób, które z różnych przyczyn utraciły świadectwa uzdolnienia. Duże zainteresowanie wywołała spraw przyznawania i przedłużania pozwoleń radiowych dla klubów i oddziałów nie posiadających osobowości prawnej – przedstawiciele UKE wyjaśnili wszystkie zawiłości prawne i podpowiadali jak postąpić w takiej sytuacji. Wyjaśniono również sprawę tzw. echolinku. Pytań było dużo i na każde z nich znalazła się wyczerpująca odpowiedź.

     Sekretarz PK Tadeusz SP9HQJ przedstawił aktualną sytuację prawną PZK w kontekście ostatniego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, kiedy to odrzucono apelację PZK w sprawie Statutu PZK uchwalonego 4 września 2010 roku. W zaistniałej sytuacji prawnej, w chwili obecnej obowiązuje Statut PZK uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZK w Szczyrku w 2008 roku, a członkami ZG PZK są przedstawiciele Prezydium i prezesi oddziałów terenowych PZK. Tadeusz odpowiadał na liczne pytania zadawane przez Bożenę SP9MAT, Andrzeja SP9MAX i Piotra SP9BNJ tj. o aktualnej sytuacji finansowej PZK, o przyczynach podniesienia składek członkowskich na rok 2012, sprawie głosowania elektronicznego nad powołaniem wirtualnego OT PZK, jak też na wiele innych pytań.

     Z uwagi na wyjazd w sobotę około godz. 16.00 brak jest informacji o dalszym przebiegu spotkania. Niewątpliwie informacje pojawią się niebawem na stronie internetowej Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców, Krótkofalowców komunikacie Prezydium ZG PZK, jak też na wielu stronach internetowych.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ

{vsig}gliczarow2011{/vsig}