BANDPLAN

Pasmo Częstotliwość początkowa [MHz]Częstotliwość końcowa [MHz]
160m1,8102,000
80m3,5003,800
40m7,0007,200
30m10,10010,147
17m18,06818,168
15m21,00021,450
12m24,89024,990
10m28,00029,700
6m50,00052,000
4m70,00070,300
2m144,000146,000
70cm430,000440,000
Zakresy częstotliwość najważniejszych pasm amatorskich

Polska leży w pierwszym regionie IARU, dlatego poszukując informacji o bandplanie należy rozpocząć na tej stronie: https://www.iaru-r1.org/ Należy jednak pamiętać o Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, która jest aktem prawnym i obowiązuje nas przede wszystkim.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001988/O/D20221988.pdf

Wspominam o tym dlatego, że bandplan nie pokrywa się w 100% z Tablicą. Na przykład wg bandplanu pasmo 4m obejmuje zakres 70-70.5MHz, tymczasem wg Tablicy w Polsce obowiązuje nas zakres 70-70.3MHz.

POWRÓT DO SAMOUCZKA