Dzieje się w klubie SP9KJM

     Dziękujemy Mikołajowi SQ9PCO za zdobycie dla naszego klubu kolejnego dyplomu prezentowanego poniżej.

     Sympatyk naszego klubu Mikołaj SQ9PCO radzi sobie z prowadzeniem reaktywowanego niedawno klubu SP9KKA w Koniecpolu. Bierze udział w zawodach i zdobywa dyplomy. Poniżej dwa osiągnięcia klubu SP9KKA. Gratulujemy!

     W ostatnim serwisie informacyjnym informowaliśmy, że w poprzedni dzień klubowy tj. w środę 11 maja br. klub będzie nieczynny z uwagi na sesję wyjazdową. W tym dniu przeprowadziliśmy bowiem wizję lokalną Wieży Widokowej usytuowanej na terenie Góry Siewierskiej pod kątem możliwości pracy z tego obiektu w ramach prestiżowych zawodów krajowych i międzynarodowych na UKF. Wyniki wizji lokalnej okazały się dla nas korzystne. Wieża ta ma 15 metrów wysokości i usytuowana jest na dużym wzniesieniu, co ma istotne znaczenie w łącznościach na UKF. Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach, którego treść bardzo nas ucieszyła. Z treści pisma wynika, że otrzymaliśmy zgodę na pracę z Wieży Widokowej w czasie zawodów krajowych i międzynarodowych na UKF. Ta odpowiedź to pokłosie naszej ostatniej wizyty u Wójta Gminy Psary, o czym informowaliśmy poprzednio. Gwoli wyjaśnienia: Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach – Spółka z o. o. to jednostka organizacyjna podległa niejako Urzędowi Gminy w Psarach, która za sugestią Wójta Gminy Psary wyraziła zgodę na naszą aktywność na Wieży Widokowej w Górze Siewierskiej. Bardzo dziękujemy za zgodę.

     Poniżej kilka migawek fotograficznych obrazujących naszą  obecność na Wieży Widokowej w Górze Siewierskiej w dniu 11 maja br.

Widok na wynoszącą 15 metrów nad ziemią Wieżę Widokową w Górze Siewierskiej.
Widok z Wieży Widokowej na Górę Siewierską
Widok z Wieży Widokowej na Górę Dorota
Widok z Wieży Widokowej. Przy dobrej widoczności można dostrzec Tatry i Beskidy.
Na Wieży Widokowej w Górze Siewierskiej Tadeusz SP9HQJ, Mateusz SQ9MLZ i Rafał SP9NKL zastanawiają się nad miejscem i sposobem  usytuowania anteny UKF w czasie zawodów.
Rozważane są różne warianty.
Jacek SQ9BEC służy radą i pomocą w zakresie usytuowania anteny
W międzyczasie Artur SP9AG montując swoją  antenę na UKF  pokazał, że można bezinwazyjnie  pracować na UKF nie naruszając konstrukcji Wieży Widokowej. Plastikowe obejmy anteny pionowej nie stwarzają żadnego zagrożenia dla konstrukcji Wieży.
Zamontowana bezinwazyjnie antena pionowa okazała się bardzo skuteczna w działaniu.
Tak wygląda antena na UKF należąca do Artura SP9AG.
Próby łączności w wykonaniu Artura SP9AG na UKF wypadły pomyślnie.
Na tej wysokości wszystkie przemienniki otwierają się bez problemów
Stare przysłowie mówi, że kobiety i zwierzęta łagodzą obyczaje. Coś w tym jest. To się to sprawdziło.
 Na zdjęciu żona Mateusza SQ9MLZ.
Prezes klubu Tadeusz SP9HQJ i tym razem wykazał swoją aktywność. Obecność kilku kolegów klubowych była okazją do przyjęcia składek członkowskich. Tadeusz SP9HQJ zawsze ma przy sobie druk KP.
Spotkanie na Wieży Widokowej w Górze Siewierskiej było dobrą okazją do omówienia najbardziej aktualnych spraw klubowych. Od lewej: Mateusz SQ9MLZ, żona Mateusza (psa nie widać) Tadeusz SP9HQJ, Rafał SP9NKL, Rafał SQ9RZ i Artur SP9AG.

     Ostatni dzień klubowy tj. 18 maja br. był dla naszego zespołu klubowego kolejnym pracowitym dniem. Przybyło nas wielu i podzieliliśmy się zadaniami. Ostatecznie dopracowaliśmy stanowiska operatorskie na KF i UKF i przystąpiliśmy do praktycznego szkolenia na radiostacjach naszego adepta klubowego to jest Rafała. Który zamierza przystąpić do egzaminu państwowego na licencję. Szkolenia podjął się Mateusz SQ9MLZ wraz z Dawidem SP9NKL. Wnieśliśmy też część wyposażenia klubowego zdeponowanego na czas remontu klubu w podręcznym magazynku. Poniżej kilka migawek fotograficznych z ostatniego dnia klubowego.

Jacek SQ9BEC dzieli się swoją wiedzą w zakresie konstrukcji anten
Przygotowanie radia do pracy na KF przez Dawida SP9NKL
Pierwsze łączności Rafała pod okiem Dawida SP9NKL
Marcin SP9MFK dyskutuje z Jackiem SQ9BEC nie tylko na temat aktywności klubowej w terenie

 W ostatni weekend prezes klubu Tadeusz SP9HQJ, pełniący jednocześnie funkcję prezesa PZK, wziął udział w spotkaniu Zespołu SN0HQ, które miało miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w Burzeninie koło Sieradza. Zespół SN0HQ to nasza krótkofalarska reprezentacja krajowa biorąca udział w corocznych prestiżowych zawodach międzynarodowych pod nazwą „IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP”, a w jej składzie znajdują się najlepsi operatorzy krajowi. Zawody te to swoiste krótkofalarskie Mistrzostwa Świata. Polska reprezentacja od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce światowej. Największe osiągnięcie polskiej reprezentacji krótkofalarskiej w tych zawodach to zajęcie 2 miejsca na świecie w latach 2004 i 2005. W czasie spotkania Zespołu SN0HQ ustalono skład osobowy polskiej reprezentacji w zawodach oraz wypracowano strategię i technikę działania. Zespołowi temu życzymy powodzenie w tegorocznych zawodach. Szczegóły dotyczące spotkania Zespołu SN0HQ znajdują się w Komunikacie PZK z dnia 18 maja br.

Poniżej 2 zdjęcie ze spotkania Zespołu SN0HQ.

Wystąpienie prezesa PZK i jednocześnie prezesa klubu SP9KJM Tadeusza SP9HQJ

     A tak na koniec informacji poświęconej Zespołowi SN0HQ to warto wziąć pod uwagę fakt, że na stronie http://sn0hq.org.pl/wyniki.php podane są oficjalne wyniki polskiej reprezentacji SN0HQ w prestiżowych zawodach międzynarodowych pod nazwą „IARU HF CHAMPIONSHIP”. Ze strony tej można wyczytać, że Zespół SN0HQ na przestrzeni lat zajmował czołowe lokaty światowe. I tak:

– 6 miejsce na świcie w 2000 roku,

– 5 miejsce na świecie w latach: 2003, 2010, 2013, 2014 i 2021,

– 4 miejsce na świecie w latach: 2001, 2006 i 2018,

– 3 miejsce na świecie w 2020 roku,

– 2 miejsce na świecie w latach:2004 i 2005.

Ale jak na polską reprezentację PZK skupiającą obecnie niecałe 3500 członków PZK i kilka tysięcy niezrzeszonych krótkofalowców w PZK (dla porównania w Niemczech jest około 40 tysięcy krótkofalowców) to wyniki polskiej reprezentacji są imponujące. Ale jest to zasługą mobilizacji w zawodach wszystkich polskich nadawców, którzy w zwodach wykazują niezwykłą aktywność. Brawo polscy krótkofalowcy!


     W najbliższą środę klubową tj. 25 maja br. klub będzie nieczynny. W tym dniu bowiem w ramach sesji wyjazdowej od godziny 16.00 pracować będziemy na KF i UKF z terenu ogródków działkowych „Nadzieja” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Pomorskiej. Mówiąc bardziej dokładniej: pracować będziemy z terenu byłego schronu bojowego nr 75. Już teraz zapraszamy do słuchania naszej stacji i nawiązywania z nią łączności.

     W przyszły weekend wybieramy się na ŁOŚ 2022 do Jaworzna koło Wielunia – tj. na trójstyku granic trzech województw:  łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Informacja na temat tego spotkania znajduje się w ostatnim Komunikacie PZK z dnia 18 maja br. – https://pzk.org.pl/news.php Ponadto informacja znajduje się na stronie https://www.sp9kda.pl/los/los-2022-do-zobaczenia-27-29-05-2022/


     Na koniec ostatnia informacja: cieszymy się, że do naszego klubu przybywa coraz więcej osób podpisując deklaracje członkowskie i opłacając składki. W ostatnim czasie przybyło nam wielu nowych członków – zarówno licencjonowanych operatorów, jak też stawiających pierwsze kroki w krótkofalarstwie. Co do drugiej grupy to zapewniamy, że przygotujemy ich do zdania egzaminu państwowego na licencję.  Zwracamy się z prośbą do naszych stałych naszych członków klubowych o dokonanie zapłaty składek członkowskich, ponieważ zasilenie naszej kasy klubowej pozwoli nam na zrealizowanie wielu zaplanowanych przedsięwzięć klubowych.

Tekst: Tadeusz SP9HQJ.

Zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ, Jacek SQ9BEC i Mateusz SQ9MLZ.