Eugeniusz Kurzeja SP9IIA SK

13 stycznia br., po długiej chorobie, zmarł Honorowy Prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. Uroczystość żałobna odbędzie się w czwartek tj. 20 stycznia br. o godzinie 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Michałkowickiej 37 w Siemianowicach Śląskich, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz.

Eugeniusz SP9IIA Swoją przygodę krótkofalarską rozpoczął w 1959 roku, kiedy to odbył kurs telewizyjny w Klubie SP9KJM, będącego wówczas w strukturach LPŻ, po czym został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Trafił do Szkoły Podoficerskiej wojsk łączności w Sieradzu, gdzie uzyskał tytuł specjalisty dalekopisowego, a potem pracował na dalekopisie „Dalibor 202”. Tam też poznał telegrafię, która przybliżyła Go do szeregów krótkofalarskich.

Po wyjściu z armii w 1962 roku pierwsze swoje kroki skierował do Klubu, w którym w następnych latach koledzy powierzyli Mu pełnienie obowiązków kierownika Klubu. Licencję nadawczą uzyskał w 1973 roku – w tamtych latach nie było niczym nienaturalnym pełnienie obowiązków kierownika klubu przez osobę nie posiadającą licencji, bowiem liczyły się inne atuty. W przypadku Kolegi Eugeniusza – fakt dwuletniej służby wojskowej w wojskach łączności, a jednocześnie duże zaangażowanie na rzecz Klubu. W latach 70 – tych i 80 – tych, jako kierownik Klubu, stworzył silną reprezentację radiopelengacji amatorskiej, która zajmowała czołowe lokaty w zawodach wojewódzkich i krajowych w tej dyscyplinie sportowej. Kolega Eugeniusz ma za sobą 4 przeprowadzki klubowe, w czasie których był głównym animatorem przystosowania się do nowych warunków lokalowych, a jednocześnie wzmożenia działalności klubowej w nowych warunkach. Po zniesieniu stanu wojennego, jako jeden z pierwszych działaczy klubowych w kraju zintegrował środowisko śląskich krótkofalowców organizując w 1984 roku Spotkanie Aktywu Krótkofalowców Okręgu SP9.

W latach 80 – tych i 90 – tych, jako jeden z pierwszych w województwie, zainicjował pracę emisją SSTV. Organizował też w Klubie kursy na licencję I i II kategorii nadawczej, a jednocześnie egzaminy w pomieszczeniach klubowych przez ówczesną Państwową Agencję Radiokomunikacyjną. W 1997 roku, w związku z powodzią w dorzeczu Odry, wraz z kolegą Jankiem – SP9NRO zorganizował akcję pomocy powodzianom, w tym mieszkańcom Lubszy w woj. opolskim oraz krótkofalowcowi – Alojzemu Harendzy – SP9CTH z Olzy, któremu żywioł zniszczył dorobek całego życia. Obecnie specjalizuje się w emisjach cyfrowych, a szczególnie uwielbia SSTV. Za szczególne zasługi na rzecz PZK posiada wszystkie odznaczenia LOK – owskie. Kolega Eugeniusz znany jest w środowisku śląskich krótkofalowców jako animator wielu wartościowych przedsięwzięć o charakterze operatorskim i sportowo – obronnym.  Odznaczony Odznaką Honorową PZK i wszystkimi odznaczeniami LOK – owskimi. Na wniosek Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach został odznaczony Odznaką Honorową PZK.

PS.

Sądzę, że na pogrzebie naszego Kolegi pojawią wszyscy członkowie i sympatycy klubu. Część Jego pamięci. Spoczywaj w pokoju.

Info: Tadeusz SP9HQJ