Najnowsze wydarzenia klubowe

Nasz klubowy serwis informacyjny zaczynamy od kolejnego osiągnięcia naszego sympatyka klubowego Mikołaja SQ9PCO, który tym razem zdobył dla klubu dyplom związany z wybitnym polski pianistą Fryderykiem Chopin’em. Mikołaju: bardzo dziękujemy. Poniżej dyplom.

     W ostatnim klubowym serwisie informacyjnym przedstawiliśmy Podziękowanie od prezesa Śląskiego Oddziału Terenowego PZK Marka SP9HTY skierowane do naszych operatorów klubowych za udział akcjach dyplomowych związanych z 100 Rocznicą Powstań Śląskich. Przez niedopatrzenie zapomniano o udziale Marcina SQ9ITA, który również aktywnie brał udział w tych akcjach. Zatem Marcinie: bardzo przepraszamy za to niedopatrzenie. A tak na marginesie: Marcin wspiera nasze liczne przedsięwzięcia i często pod naszym znakiem klubowym bierze udział w wielu innych akcjach dyplomowych i zawodach, za które bardzo dziękujemy.


     Ostatnie dwa tygodnie były pracowite dla naszego zespołu klubowego. I tak 16 października br. prezes klubu Tadeusz wziął w spotkaniu szefów harcerskich klubów łączności działających na terenie Śląskiej Chorągwi ZHP. Spotkanie to miało miejsce  w Hotelu „Skaut” w Chorzowie, a jego celem było doskonalenie sieci łączności ZHP i zasad współpracy z PZK. Informacja na ten temat jest m.in. na stronie https://www.facebook.com/lacznosc.slaska.zhp/. Cieszy nas fakt wzorowej współpracy z ZHP i LOK na terenie Górnego Śląska.

Od lewej: Tadeusz SP9HQJ – prezes PZK i prezes klubu SP9KJM, hm Henryk Dyszy SQ9HM – szef Inspektoratu Śląskiej Chorągwi ZHP, hm Aleksandra Lechocka – z-ca komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych i pracy z kadrą oraz hm Piotr Stanisławski – szef Inspektoratu Łączności Głównej Katery ZHP

     Przez kolejne dwa spotkania klubowe porządkowaliśmy nasz podręczny magazynek klubowy pozbywając się niepotrzebnych gratów i staroci. Dzięki temu zrobiło się wiele wolnego miejsca i obecnie magazynek ten służyć może jak podręczny warsztat do konstruowania urządzeń i anten.


     Cieszy nas fakt, że udało się stworzyć silny zespół gotowy do pracy w ważniejszych, prestiżowych  zawodach krających i międzynarodowych UKF. W skład tej grupy wchodzą Mateusz SQ9MLZ, Artur SP9AG, Olek 3Z9X, Mateusz SQ9NKX, Andrzej SP9AM oraz Emil. Grupa ta rozrasta się co nas cieszy. Grupa ta posiada specjalistyczne anteny na UKF i może w przyszłych zawodach pokonamy Zespół oleskiego klubu SP9KDA. Na razie nie mamy szans pokonać Zespołu SN7L, ale w przyszłości może się nam to uda. Dziękujemy Mateuszowi za wzorowe wykonanie zadania.


W najbliższych zawodach CQ WW DX Contest SSB udział wezmą nasi klubowicze: Marek SP2NNO, Krzysztof SQ9NIU oraz Sebastian SP9TDA. Grupa będzie startować pod nowym znakiem kontestowym SN9AT.


     Możemy pochwalić się również stacjonarnym systemem antenowym zainstalowanym w lokalizacji klubowej. I tak na KF mamy 3 anteny: delta loop, wielopasmowy dipol oraz CP5, natomiast na UKF antenę X300. Cieszy nas również fakt, że do naszego klubu przybywa coraz więcej osób i podpisuje deklaracje członkowskie. Na pytanie: jak do nas trafiłeś? najczęściej pada odpowiedź: informację znalazłem w Internecie, a konkretnie przeglądając stronę klubową. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych pragnących realizować się w krótkofalarstwie. Nasi koledzy klubowi udzielą daleko idącej pomocy zwłaszcza dla osób pragnących przystąpić do egzaminu na licencję krótkofalarską.

Wielopasmowy dipol na KF
Antena Delta na 80 metrów

Nasze anteny
Antena CP5 na KF
Nasza najnowsza karta QSL

     Ostatnio do naszego klubu przybył Radek – uczeń jednego z katowickich liceów składając nam propozycję nie do odrzucenia. Szybko podchwyciliśmy temat i przystąpiliśmy do wstępnych ustaleń oraz wizji lokalnej miejsca, w którym miałoby odbyć się to zaplanowane przez Radka przedsięwzięcie. W tej sprawie należy jeszcze dokonać pomiarów i innych niezbędnych czynności i być może przedsięwzięcie to dojdzie do skutku. Na razie nie mówimy o co chodzi, aby nie zapeszać. Gdyby się to udało to byłby wielki sukces klubowy.

Od lewej: Radek i Darek SP9DLM uzgadniają szczegóły planowanego przedsięwzięcia

Co nas czeka w najbliższej przyszłości?

          W pierwszą sobotę listopada br. tj. 6 listopada o godz. 9.00 w Domu Kultury „Chemik” przy  ulicy Niepodległości 51 (siedziba klubu) odbędzie się kolejna giełda krótkofalarska, na którą już dziś zapraszamy wszystkich chętnych. Będzie tu można coś sprzedać lub kupić, a przede wszystkim spotkać się i porozmawiać o wiele sprawach interesujących nasze środowisko.


     Na koniec informacja dla osób zainteresowanych zdaniem egzaminu państwowego na licencję krótkofalowca. W tej sprawie poniżej znajduje się wyczerpująca informacja zaczerpnięta za strony Oddziału Terenowego PZK w Krośnie, a zamieszczona na stronie: https://otpzk05.pl/Egzamin-krotkofalowca-jak-wyglada-jak-sie-przygotowac Sądzę, że tego typu informacja przyda się nie jednemu kandydatowi na krótkofalowca.

Egzamin na krótkofalowca – jak wygląda i jak się przygotować?

Krótkofalowiec to hobbysta, amator, który nawiązuje dwustronną łączność radiową na specjalnie wyznaczonych zakresach fal radiowych krótkich i ultrakrótkich. Mimo że to amatorskie zajęcie, a nie zawód, wymaga ono zdania specjalnego egzaminu krótkofalarskiego, aby zdobyć uprawnienia do nadawania na odpowiednich falach. Dlaczego trzeba go zdać, jak się przygotować i jak wygląda?

Do czego potrzebny jest egzamin krótkofalarski?

Po zdaniu egzaminu, zdający otrzymuje dokument potwierdzający umiejętności z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest to świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i pozwala na nadawanie na konkretnych falach i częstotliwościach. Oznacza to, że osoba taka może prowadzić łączność radiową amatorską ze stacji, na którą wydane zostało pozwolenie radiowe. Pozwolenie to wydawane jest na wniosek zainteresowanego posiadającego wyżej wspomniane świadectwo operatora radiowego uzyskiwane po zdaniu egzaminu. W pozwoleniu radiowym zawarty jest nasz znak wywoławczy, który jest naszym identyfikatorem w eterze. Wydanie pozwolenia radiowego jest płatne. Kosztuje 82 złote, a wydanie jego kopii 24 zł.

Jak przygotować się do egzaminu na krótkofalowca?

Przede wszystkim, aby zdać taki egzamin trzeba najpierw posiąść odpowiednią wiedzę. W tym celu można zakupić odpowiednie książki lub poszukać informacji w sieci. Istnieją strony internetowe, na których można nawet znaleźć przykładowe pytania egzaminacyjne. Można też poszukać innych krótkofalowców i o wszystko ich wypytać. Niestety nie ma żadnych kursów uczących takiego zajęcia, więc trzeba nauczyć się wszystkiego samemu. Chcąc zdać egzamin należy się zgłosić do UKE, wybrać termin egzaminu i nie później niż 14 dni przed egzaminem złożyć wniosek o przystąpienie do niego. W dniu egzaminu należy udać się do delegatury UKE, w której będziemy go zdawać. Warto przygotować się zarówno mentalnie, jak i wizualnie. Ubierzmy się tak, jak na każdy egzamin – elegancko, ale skromnie. Wystarczy biała koszula, czarne spodnie i ewentualnie marynarka, a także eleganckie, wyjściowe obuwie.

Przebieg egzaminu krótkofalarskiego

Egzamin krótkofalarski składa się z dwóch części – pisemnej, czyli teoretycznej oraz ustnej, czyli praktycznej. W części pisemnej zdający musi wypełnić kartę egzaminacyjną, na której zadania podzielone są na cztery kategorie:

– wiadomości techniczne dotyczące radioelektroniki;

– bezpieczeństwo pracy z urządzeniami radiowymi i elektrycznymi;

– przepisy oraz procedury operatorskie;

– przepisy o radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej;

Na każdą kategorię przypada 5 pytań, a więc razem wszystkich pytań jest 20. Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na 60% z nich. Ponadto w żadnej z kategorii nie można podać błędnej odpowiedzi więcej niż dwa razy. Jest tylko jedna poprawna odpowiedź na każde pytanie. Po zdaniu części pisemnej odbywa się jeszcze część praktyczna. Podczas niej zdający losuje zestaw zadań do wykonania. Są ich cztery. Polegają na przeliterowaniu podanych w zadaniach znaków wywoławczych w języku polskim (np. ADAM, DOROTA, BARBARA itd.) albo korzystając z alfabetu fonetycznego ICAO (Bravo, Charlie, Alpha, Delta itd.). Oprócz tego trzeba także wykazać się znajomością kodu Q, zasad raportowania, a także trzeba przeprowadzić symulowaną łączność radiową. Egzamin kosztuje 75 zł na świadectwo klasy A i 50 na świadectwo klasy B. Ceny poprawek zaś wynoszą 25 zł dla klasy A i 12,50 zł dla klasy C.

Źródło: https://pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=126

https://otpzk05.pl/Egzamin-krotkofalowca-jak-wyglada-jak-sie-przygotowac

Tekst i zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ