Wakacyjna aktywność klubu SP9KJM

Mimo wakacji nasi klubowicze nadal są aktywni i wykazują wiele inicjatyw. Mikołaj SQ9PCO nadal zdobywa dla klubu kolejne dyplomy. A oto ostatni dyplom zdobyty przez Mikołaja, za który dziękujemy.

Mikołaj przygotowuje się do edycji kolejnego dyplomu tj. „Święto Kawalerii Polskiej”. Akcja dyplomowa trwać będzie od 26 do 29 sierpnia br., a dyplom w formie elektronicznej może otrzymać każdy operator, który spełni warunki regulaminu tzn. zgromadzi 6 punktów za przeprowadzone łączności. Aby uzyskać dyplom należy przeprowadzić łączności ze  stacjami organizatora tj. SQ9PCO, SP6SK, SP6AM, SP8LUU na dowolnym paśmie, dowolnym rodzajem emisji. Za każde QSO otrzymuje się 1 punkt. UWAGA: Łączności / nasłuchy z tą samą stacją można powtórzyć w tym samym dniu innym rodzajem emisji lub na innym paśmie. Również (łączność lub nasłuch) z tą samą stacją można powtórzyć w następnym dniu. Poniżej dyplom do zdobycia.


Ostatnio Marek SP2NNO został uhonorowany okolicznościowym dyplomem za udział w ostatniej akcji radiowej pod nazwą „Powstanie Śląskie”. Gratulujemy.


W ubiegłym tygodniu Mateusz SQ9MLZ wraz z Jackiem SQ9BEC i Rafałem SQ9RZ intensywnie pracowali u prezesa klubu Tadeusza SP9HQJ montując mu nową antenę na KF tj. Endfed. Szczegółowe dane techniczne tej anteny zawarte są poniżej. Po montażu i zestrojeniu antena ta okazała się skuteczna w działaniu, a parametry są zadowalające, o czym świadczyć może wskaźnik SWR na poszczególnych pasmach. Dzięki Koledzy za Waszą pomoc.

Montaż anteny

Poniżej tekst autorów opisujący charakterystykę i parametry anteny Endfed. Przyznam się, że mnie tam jedynie dopisano, ponieważ moja rola sprowadzała się do podawania narzędzi i udzielenia informacji na temat używanego przez mnie transceivera FT 950.

Antena zasilana od końca – ENDFED

Antena ENDFED – nazwa pochodzi z języka angielskiego END – koniec; fed – karmiony, karmiona. Zatem polska nazwa to dosłownie: „karmiona od końca”. Jest to antena rezonansowa, wielopasmowa – jej zasada działania opiera się na podobnej impedancji która dla wielokrotności  pewnych częstotliwości jest  podobna (λ/2)x n. W przypadku pasm 7-14-21-28 MHz waha się w przedziale 2450-3200ohm. Idealną sytuacją gdy antena byłaby zawieszona wysoko i nie miałaby żadnych obiektów wokół siebie, impedancja byłaby bliższa do 3200ohm. Wtedy należałoby zastosować przekładnie 1:64.

     W praktyce radioamatorskiej okazuje się jednak, że impedancja tej anteny jest niższa i oscyluje w granicach 2400ohm. Dlatego też wieszając taką antenę w parku, przy domu czy na wędce lepiej spisuje się transformator 1:49. Do nawinięcia transformatora należy użyć rdzenia z materiału 43. Najlepiej FT140-43 lub FT240-43. Praktyka wskazała, by dla zwiększenia szerokości pracy na pasmach stosować większy rdzeń oraz kilka równoległych uzwojeń połączonych na końcach. Warto dodać, że zamiast stałego kondensatora można dać zmienny kondensator. Kondensatory o takich pojemnościach są rzadko spotykane dlatego można dać stały o pojemności ok. 75pF 1kV i równolegle z nim 3 trymery 25pF (można je znaleźć w starych urządzeniach UKF). Kondensator zmienny pozwala na polepszenie dopasowania w paśmie 10m.

Poniżej na Rys 0 układ dopasowujący.

Rys 0.

     Opisywana tutaj antena została wykonana z przewodu DX-WIRE o dużej wytrzymałości na zerwanie w otulinie odpornej na UV. Rdzeń to FT140-43 a przekładnia nawinięta w układzie autotransformatora 1:49.

Rys 1.

Na rysunku 1 przedstawiono wykresy prądów w.cz. w antenie endfed o długości promiennika ok. 20m. Długość promiennika zależy od wielu czynników, między innymi:

– materiału przewodnika,

– przekroju przewodnika,

Dlatego przy budowaniu anteny należy zawsze z zapasem dołożyć 1-2m promiennika.

Budowa anteny

Antena może być wykonana na wiele sposobów. Wybrano wersję z promiennikiem 20m. oraz cewką wydłużającą dla pasma 80m. Trafo—–przewód ok.20m—cewka—przewód ok. 3m

Trafo zostało umieszczone w puszcze hermetycznej zakręcanej 4roma śrubami z uszczelnianą pokrywką. Użyto śrub nierdzewnych 5mm do wykonania uchwytów i złącza w.cz.  Śruby zaklejono klejem dodatkowo uszczelniając obudowę. Cewka została nawinięta na rurze PP szarej, drutem w emalii o śr.1mm. około 260zw a po dostrojeniu założono na nią rurkę termokurczliwą 33/8.

Strojenie anteny

Należy zacząć od zamocowania anteny w miejscu docelowym. Następnie należy docinać pierwszy (dłuższy) promiennik do momentu w którym dołek SWR znajdzie się w oczekiwanym punkcie(tutaj było to 7,150MHz). Jednocześnie monitorujemy SWR na pozostałych pasmach.

Po ustawieniu dołka na częstotliwość 7,150MHz – bez problemu zadziałało pasmo 14MHz oraz 21MHz. Pasmo 28MHz wymagało delikatnej korekty za pomocą trymerów.

Na koniec pasmo 3,7MHz – tym razem dociąć należy krótszy kawałek promiennika.

Poniżej na zdjęciach efekty strojenia – antena zamocowana poziomo na wysokości 4 piętra:

Widok na zamontowaną antenę

Wyniki pomiarów SWR na poszczególnych pasmach:

Pasmo 80 m:

Pasmo 40 m:

Pasmo 20m:

Pasmo 15m:

Pasmo 10m:

Opracowali i wykonali:

inż. Jacek Sedlak SQ9BEC

mgr inż. Mateusz Bernat SQ9MLZ

mgr inż. Rafał Zgoda SQ9RZ

mgr Tadeusz Pamięta SP9HQJ


     W ostatni dzień klubowy tj. 14 sierpnia br. dokonaliśmy przemeblowania pomieszczenia klubowego przenosząc niektóre przedmioty do podręcznego magazynku. W ten sposób zrobiło się więcej miejsca dla klubowiczów. Przed nami dalsze modyfikacje pomieszczenia klubowego.


    W ostatni weekend tj. w dniach 20-22 sierpnia br. prezes klubu Tadeusz SP9HQJ wziął udział w 59 Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Polski Klub UKF wraz z 20 Zjazdem Technicznym. Spotkanie to odbyło się w hotelu „Aga” w Zieleńcu koło Kudowy, a wzięło w nim udział około 80 krótkofalowców, w tym część osób  z OK, OM OE, HB, DL i ON. W części technicznej prezentowane były referaty na tematy łączności cyfrowych, w tym:

– przez satelitę geostacjonarnego Es’hail – Tomasz SQ6QV,

– sprzęgacz kilku wzmacniaczy mocy na 10 GHz – Dominique HB9BBD,

– pracę EME w paśmie 24 GHz – Zdenek OK1DFC.

Prezes PZK odznaczył Medalami im. Braci Odyńców Andrzeja Matusznego SP6JLW i Jacka Masłowskiego SP6OPN. Odznaczeni mogą poszczycić się ogromnymi osiągnięciami w skali światowej w łącznościach EME. Koledzy ci zajmują się nie tylko działalnością sportową, ale również konstruktorską udzielając niezliczonych porad i konsultacji oraz pomocy wszystkim zainteresowanym łącznościami EME. Ponadto koledzy ci zostali również obdarzeni dwiema pozycjami Ryszarda Reicha tj. „Wywołanie ogólne” i „Agent nadaje” oraz okolicznościowymi proporczykami PZK.

W czasie spotkania przewodniczący Kapituły Piotr SP2JMR w uznaniu zasług dla rozwoju UKF wręczył „Nagrodę im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LBStanisławowi SP6GWB.


W sobotę 21.08 odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Klubu UKF, na którym udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze stowarzyszenia.

Od lewej: Jacek SP1CNV, Andrzej SP6JLW, prezes PZK Tadeusz SP9HQJ oraz Jacek SP6OPN
Wręczenie nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB Stanisławowi SP6GWB przez przewodniczącego Kapituły Nagrody Piotra SP2JMR

     W czasie spotkania przeprowadzono próby łączności na falach optycznych (481THz), początkowo przez odbicie od ściany obiektu odległego o ok. 400m na sąsiedniej górze, po czym ekipy wyjechały na sąsiednie górki. I tak w dniu 21 sierpnia 2021 w godzinach wieczornych ok. godz. 20:38 nawiązano łączność na odległość 52,687 km pomiędzy lokatorami, gdzie pracowali:

– JO80JG60MP – Czarna Góra : SQ1GQC, SP5MS i SP4ELF

– JO80FQ83GG – Wielka Sowa: SP6RLL, SP6MLK i SP6OPK

Bez problemów prowadzono również łączności pomiędzy lokatorami JO80JG60MP – Czarna Góra a Zieleńcem – JO80EI60TJ – na odległość 30,850 km. Oczywiście odbywały się niekończące rozmowy o konstrukcjach i łącznościach na ultrakrótkich falach.

Więcej informacji w tej sprawie znajduje się w Komunikacie PZK z dnia 25 sierpnia br.

Pokaz łączności optycznych
Zdjęcie zbiorowe uczestników 59 Zjazdu PK UKF i 20 Zjazdu Technicznego UKF

     Zapraszamy do udziału w  XVI Beskidzkim Pikniku Eterowym, które będzie miało miejsce w dniach 27-29 sierpnia br. w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim. W programie: wykłady, odczyty, prelekcje, zawody sportowe, radiostacja klubowa SP9PSB, biuro QSL, giełda sprzętowa, bufet. Ze względów organizacyjnych należy wcześniej zarejestrować się poprzez wysłanie maila potwierdzające swoje uczestnictwo na adres organizatora: sp9fhz@gmail.com Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy identyfikator, będący niejako potwierdzeniem udziału w Pikniku. Wszystkie informacje dotyczące zakwaterowania oraz dane kontaktowe Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Zarzecze dostępne są na stronie https://ssmzarzecze.pl Dostępne są noclegi:

– w domkach campingowych typu “Brda” – 9-cio osobowe,

– w domku rodzinnym “Beskidek ” -7- osobowy,

– noclegi w Centrum Konferencyjno–Wypoczynkowym: pokoje 2 i 3 osobowe,

– miejsce pod przyczepy kempingowe i kampery,

– miejsce pod namioty.

Namiary na Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Zarzeczu, ul. Beskidzka 80; 34-325 Łodygowice. Email: ssm-zarzecze@zywiec.powiat.pl  Tel.: 33 863 35 81; Kom.: 48 519 187 094.

Dalsze szczegóły na stronie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=203

Info: Tadeusz SP9HQJ

Zdjęcia: SP9HQJ, SQ9MLZ i SP2IQW