Aktywny weekend klubowy i nie tylko

     Wakacje, wakacjami, a w klubie nadal dzieje się wiele dobrego. Ostatnio Mikołaj SQ9PCO zdobył dla klubu kolejny dyplom prezentowany poniżej, za który dziękujemy.

     Mikołaj przygotowuje się do dwóch kolejnych, ogólnopolskich akcji dyplomowych. Brawo Mikołaj: tak trzymać!


     Nasi klubowicze zaskakują nas coraz ciekawszymi propozycjami. Ostatnio Mateusz SQ9MLZ zaproponował, abyśmy zaopatrzyli się w tablicę, która będzie przydatna do szkolenia młodych adeptów krótkofalarstwa. Tak też się stało i od ostatniej środy mamy już tablicę. W tym samym dniu tablica ta po raz pierwszy miała już zastosowanie.

Montażem tablicy zajął się Mateusz osobiście
W tym samym dniu pojawił się pierwszy uczeń Mateusza – 14.letni Karol, mieszkaniec Katowic, zainteresowany krótkofalarstwem. Mateusz okazał się doskonałym pedagogiem wyłuszczając Karolowi zawiłości związane z krótkofalarstwem.
Karol okazał się pilnym uczniem i z zaciekawieniem słuchał swego nauczyciela. Obok Karola Jego ojciec.
Tym razem mowa o łącznościach na UKF za pośrednictwem przemienników.
Pierwsze udane łączności Karola na UKF. Początki są zawsze trudne, ale Karolowi udało się opanować stres i następne łączności „poszły jak z płatka”.
Również Jacek SQ9BEC wykazał się aktywnością testując między innymi akumulator do łączności na UKF.

     W ostatni dzień klubowy tj. w środę 4 sierpnia br. dograliśmy szczegóły w sprawie wyjazdu 7 sierpnia br. na warsztaty klubów LOK-owskich do Ośrodka Szkolenia Wodnego „Garland” w Pyskowicach przy ulicy Nad Kanałem 7 tj. nad jeziorem Dzierżno. Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach, a celem tego przedsięwzięcia była integracja śląskich klubów LOK-owskich (SP9KAG, SP9KDU i SP9KJM) i sprawdzenie się w warunkach terenowych. Program ćwiczeń przewidywał wiele dyscyplin i należało się z nimi zmierzyć.

     Na miejsce warsztatów już w piątek tj. 6 sierpnia br. w godzinach przedwieczornych przybyli nasi klubowicze: Sebastian SP9TDA z XYL Martą, Krzysztof SQ9NIU i Tadeusz SP9HQJ, a następnego dnia dotarli pozostali koledzy tj. Mateusz SQ9MLZ i Marcin SQ9ITA. Zabraliśmy ze sobą sprzęt nadawczo-odbiorczy na KF i UKF, anteny i inne wyposażenie. Na miejscu zastaliśmy liczną ekipę z gliwickiego klubu SP9KAG tj. prezesa klubu Czesława SP9FZU, Edwarda SP9WZB z bratem, Zenka SQ9CND, Damiana SQ9JKO, Ryszarda SP9TPA, Andrzeja SP9SDX, Jurka SP9WZT i Pawła SQ9NRG. Na miejsce zgrupowania dotarł prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR, dyrektor Biura ZW LOK Ryszard Kasprzyk oraz przedstawiciel Bractwa Kurkowego i jednocześnie członek Zarządu ZW LOK Jacek Wicher. Po uzgodnieniu ostatnich szczegółów co do scenariusza zajęć mieliśmy chwilę wytchnienia i zorganizowaliśmy ognisko połączone z pieczenie kiełbasek, a następnie był czas na uzgadnianie wielu spraw klubowych.

Poniżej kilka zdjęć z piątkowego spotkania.

Widok na Ośrodek
Widok na Ośrodek
Widok na Ośrodek
Widok na jezioro Dzierżno
Stanowisko operatorskie gliwickiego klubu SP9KAG
Ostatnie piątkowe uzgodnienia klubowe. Od lewej: Krzysztof SQ9NIU i Sebastian SP9TDA
Sobotni poranek: Od lewej: Marta XYL Sebastiana SP9TDA i Krzysztof SQ9NIU

     Oficjalnego otwarcia warsztatów w sobotę tj. 7 sierpnia br. o godz. 10.00 dokonał prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR w towarzystwie dyrektora Biura ZW LOK Ryszarda Kasprzyka i przedstawiciela Bractwa Kurkowego i jednocześnie członka ZW LOK Jacka Wichra. W warsztatach tych, poza przedstawicielami 3 śląskich klubów  wzięli udział żołnierze 13. Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Katowicach. Jednym z celów warsztatów było bowiem między innymi uzgodnienie praktycznych aspektów współdziałania środowiska krótkofalowców z żołnierzami na wypadek zagrożeń cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych.

Poniżej zdjęcia obrazujące przebieg warsztatów.

Warsztaty otworzył prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR. Przy stole prezydialnym od lewej: dyrektor Biura ZW LOK Ryszard Kasprzyk, przedstawiciel Bractwa Kurkowego i członek ZW LOK Jacek Wicher, prezes klubu SP9KAG Czesław SP9FZU, Leszek Waligóra, prezes klubu SP9KJM Tadeusz SP9HQJ, przedstawiciel 13. Śląskiej Brygady WOT oraz Marcin SQ9ITA.
Po otwarciu warsztatów okolicznościowy puchar dla klubu SP9KAG odebrał prezes gliwickiego klubu Czesław SP9FZU od prezesa ZW LOK w Katowicach Leszka Waligóry SP9WZR.
Okolicznościowy puchar otrzymuje Marta – XYL Sebastiana SP9TDA jako jedyna kobieta uczestnicząca w warsztatach.
Uczestnicy warsztatów.
Prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR nadzorujący ćwiczenia żołnierzy w zakresie łączności. Żołnierze z zainteresowaniem poznają jedną z najprostszych i jednocześnie skuteczną antenę na UKF.
Mateusz SQ9MLZ przybliża żołnierzom niektóre aspekty pracy krótkofalarskiej, w tym pracę w warunkach zagrożeń cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych oraz współpracy z centrami zarządzania kryzysowego.
Warsztaty odbywają się pod ścisłą kontrolą przedstawicieli ZW LOK w Katowicach tj. Ryszarda Kasprzyka i Jacka Wichra.
W ramach warsztatów odbywały się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Na zdjęciu: prezes gliwickiego klubu SP9KAG Czesław Godyń SP9FZU próbuje swych sił w strzelaniu.
Pierwsze miejsce w strzelani zdobył Mateusz Bernat SQ9MLZ. Gratujemy! Mateusz odbiera zasłużony puchar od prezesa ZW LOK Leszka Waligóry.
Na zdjęciu od lewej: Tadeusz SP9HQJ po otrzymaniu pucharu dla klubu SP9KJM, Mateusz SQ9MLZ i Leszek Waligóra SP9WZR.
Antena typu Endfed na KF prezentowana przez Marcina SQ9ITA cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Marcin SQ9ITA wraz z Mateuszem SQ9MLZ przedstawiają żołnierzom parametry i możliwości anteny Endfed.
Praktyczny pokaz pracy anteny Endfed.
Dużym zainteresowaniem u żołnierzy WOT cieszyły się zawody radioorientacji sportowej.
„Pańskie oko konia tuczy” – nad całością czuwa dyrektor ZW LOK Ryszard Kasprzyk
i gospodarz obiektu Stanisław Czarnobil.
W chwili wolnej była możliwość skorzystania z roweru wodnego. Na zdjęciu: Sebastian SP9TDA wraz z małżonką korzysta z uroków wakacji.
Chwila wytchnienia i czas na rozmowy. Od lewej: Jacek Wicher, Tadeusz SP9HQJ,
Sebastian SP9TDA i Leszek SP9WZR.
Od lewej: Krzysztof SQ9NIU, Marta, Mateusz SQ9MLZ, Zenek SQ9CND i Ryszard SP9TPA.
Nie zapomniano również o strawie dla ciała. W roli niezawodnych kuchmistrzów wystąpili: Zenek SQ9CND  i Damian SQ9JKO. Przygotowane potrawy w postaci kotletów i kiełbasek wszystkim smakowały.
Przeprowadziliśmy też wiele łączności. Na zdjęciu od lewej: Czesław SP9FZU i Tadeusz SP9HQJ.

     Warsztaty te w opinii uczestników były niezwykle udane, ponieważ poza integracją środowiska krótkofalarsko – wojskowego były okazją do sprawdzenia się w warunkach terenowych i przećwiczenia zaplanowanych zadań. Była to również rekreacja i aktywny wypoczynek wakacyjny. Do swych domów wszyscy powrócili zadowoleni i zrelaksowani z planami na najbliższe miesiące. Spotkanie to było też przymiarką do przyszłych terenowych zawodów pod nazwą „Polny Dzień”, które może w następnych latach uda się przywrócić.

Poniżej krótki film z rozpoczęcia spotkania oraz krótka migawka fotograficzna:

Tekst: Tadeusz SP9HQJ.

Zdjęcia: SP9HQJ, SP9TDA.