Kolejne aktualności klubowe

Na początek najnowsze informacje klubowe, a jest ich co nieco. W ostatniej akcji dyplomowej związanej z 100.leciem III Powstania Śląskiego nasi zawodnicy klubowi pod znakiem okolicznościowym SO1921PS przeprowadzili łącznie 4214 łączności niemal na wszystkich pasmach i wieloma emisjami. Dziękujemy naszym zawodnikom za ich trud. Niebawem będzie uroczyste podsumowanie wyników dokonane przez Zarząd Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, a o terminie powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

     W ostatni wtorek klubowy tj. 8 czerwca br. prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach Marek SP9HTY miał dyżur w Oddziale i odwiedzając nasz klub wręczył nam okolicznościowy grawerton za zajęcie I miejsca w XVI Zawodach „O Pisankę Wielkanocną”. Poniżej 3 zdjęcia obrazujące to wydarzenie.

Marek SP9HTY wręczający okolicznościowy grawerton prezesowi klubu Tadeuszowi SP9HQJ
Marek SP9HTY i Tadeusz SP9HQJ
Grawerton za pierwsze miejsce w zawodach “O Pisankę Wielkanocną”

     W tym samym dniu była okazja uhonorowania Henryka SP9UXH Medalem 75.lecia LOK przyznanym przez Zarząd Główny LOK. Poniżej zdjęcia obrazujące to wydarzenie.

Henryk SP9UXH odznaczony przez Tadeusza SP9HQJ Medalem 75.lecia LOK.
W tle: Mateusz SQ9MLZ i Jacek SQ9BEC.
Henryk SP9XUH, Jacek SQ9BEC i Tadeusz SP9HQJ
Medal 75.lecia LOK przyznany Henrykowi SP9UXH

     Również zasłużony działacz klubowy Sebastian SP9TDA uhonorowany został okolicznościowym pismem pochwalnym przez prezesa klubu Tadeusza SP9HQJ.

Wręczenie pisma pochwalnego dla Sebastiana SP9TDA przez Tadeusz SP9HQJ
Stosowne podpisy zostały złożone

     Po raz kolejny nasz klub odwiedzili dwaj Koledzy z Chorzowa, którym Mateusz SQ9MLZ wraz z Jackiem SQ9BEC udzielili dalszych porad w zakresie spraw antenowych. Koledzy ci zaproszeni zostali na najbliższe krótkofalarskie przedsięwzięcia tj. do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (20 czerwca br.) oraz na warsztaty klubów LOK-owskich, które będą miały miejsce w dniach 7-8 sierpnia br.

     Miłą niespodziankę sprawił nam kandydat na krótkofalowca Emil, który przybył do naszego klubu. Emil nie może doczekać się egzaminu państwowego na uzyskanie pozwolenia radiowego, a jest dobrze do niego przygotowany. Tu informacja nie tylko dla Emila: Prezydium ZG PZK podjęło starania w UKE mające na celu przyśpieszenie egzaminów – o tym informowaliśmy w jednym z ostatnich komunikatach klubowych. Jak dobrze pójdzie to być może po wakacjach wznowione zostaną egzaminy.

     Dziękujemy Kolegom, którzy uregulowali składki członkowskie, a które to pozwolą nam na zrealizowanie bieżących zobowiązań. Prosimy pozostałych Kolegów o dopełnienie tej formalności, ponieważ przed nami dużo zadań klubowych, a to wiąże się z kasą. Obecnie dni klubowe to wtorki od godziny 16.00 do 18.00, a nawet do 19.00.

     Na koniec wiadomości klubowych dobra informacja: coraz więcej osób dopomina się o giełdy krótkofalarskie. Odpowiedź z naszej strony brzmi: jeśli nastąpią dalsze znoszenia obostrzeń związane z wirusem Covid 19 to po wakacjach przystąpimy do organizowania giełd. Również kierownictwo DK „Chemik” jest zainteresowane giełdami, ponieważ może to ożywić życie kulturalne tego obiektu.


     A teraz ciekawy materiał – informacja z ostatniego Komunikatu PZK. Materiał ten powinien stanowić podstawę do przemyśleń i próby udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie: czy warto być członkiem PZK? Przynależność do PZK to nie tylko darmowa obsługa kart QSL i odpowiedzialność cywilna, ale również inne aspekty, o których mowa poniżej. Warto wiedzieć, że wszelkie władze liczą się z silnymi reprezentacjami krótkofalarskimi. Im więcej będzie nas w PZK to mamy większe szanse na ochronę naszych krótkofalarskich interesów. Zresztą poczytajcie sami o ewentualnych zagrożeniach stojących przed naszym środowiskiem.

Czemu służą składki wpłacane do IARU i PZK cd. część 3

Poniższy materiał mógłby się ukazać w dziale technicznym, ze względu na problematykę o której traktuje. Autorem jest Marek SP1JNY EMC Manager PZK,  nasz przedstawiciel w Polskim Komitecie Normalizacji oraz Przedstawiciel PZK w IARU Komitecie C7. Jego zaangażowanie w prace Komitetu Technicznego 104 PKN zajmującego się Kompatybilnością elekromagnetyczną było poprzedzone wieloma konsultacjami i wymianą korespondencji o charakterze urzędowym, którą prowadziłem z kierownictwem PKN. Celem poniższego opracowania jest przedstawienie czytelnikom Komunikatów zarysu problematyki, którą dla wspólnego dobra zajmują się zarówno IARU jak i PZK. Bez naszej aktywności wspieranej przez krótkofalowców chociażby w postaci opłacania składek za kilka lub kilkanaście lat nie będzie możliwości uprawiania krótkofalarstwa chociażby z powodu ogromnego QRM-u powodowanego przez systemy mobilnego ładowania samochodów elektrycznych (Wireless Power Transfer) lub inne technologie kolidujące z klasycznym radiem.

Piotr SP2JMR

Technologia PLC (Power Line Communication) miała pierwotnie być alternatywą technologią dostarczania szybkiego Internetu. Piszę tutaj „szybkiego Internetu”, bo w kolejnych wersjach szybkość transmisji przyspieszyła, kosztem oczywiście poszerzenia zajmowanego pasma. Zagrożone było widmo częstotliwości aż do 144MHz. Dla przypomnienia: koniec 20 wieku to technologie modemów wdzwanianych na liniach telefonii stacjonarnej, później w XXI wieku początkowo ADSL udoskonalane stopniowo, aż do standardu VDSL2. W sieciach telewizji kablowej na końcu XX wieku pojawia technologia DOCSIS i europejska odmiana EURODOCSIS. Dostęp do szybkiego Internetu za pomocą sieci światłowodowych zaczął rozwijać się w Polsce dopiero po roku 2010. Sieci komórkowe rozpoczęły ekspansję szerokopasmowego dostępu do Internetu od technologii UMTS. Kolejne kroki to LTE (4G) i obecnie 5G.

Pierwotnie nie było standardu technicznego dotyczącego technologii PLC. Batalia o zabezpieczenie w normie technicznej zakresów widma częstotliwości  przeznaczonych dla amatorskiej służby radiowej przeniosła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CENLEC i odpowiednio do krajowych komitetów  normalizacyjnych NC CENLEC, w przypadku Polski to Polski Komitet Normalizacji  (PKN).

PZK został członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji w 2008 roku i bierze udział w pracach Komitetu Technicznego 104 ds. kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Zarówno IARU jak i PZK uczestniczy w pracach normalizacyjnych. Uczestnictwo  w pracach oznacza zgłaszanie uwag na poszczególnych etapach wg procedur CENLEC czy PKN. W przypadku PZK dodatkowo jest prawo głosu w PKN (komitecie technicznym 104 ds. EMC), z czego PZK aktywnie korzysta. Ważniejszym jest tutaj dyskusja  przed głosowaniem wewnątrz PKN (KT104), aby przekonać do racji naszej czyli krótkofalowców jak największą liczbę członków PKN KT104. PZK ma przecież   tylko jeden głos w PKN KT104, a uczestników głosowania jest ponad 30.

Pamiętajmy, że podobnie w CENLEC Polska (PKN) ma tylko jeden głos. Państw  głosujących jest więcej niż tylko Polska. Uwzględnienie racji krótkofalowców  wymaga większości i szerszej współpracy.

Ostatecznie na technologie PLC narzucono liczne ograniczenia. Najważniejszą dla nas wiadomością jest tzw. „permanent notch” w pasmach radioamatorskich.   Oznacza to, że PLC spełniające normy europejskie w zakresach widma częstotliwości radioamatorskich nie transmituje sygnału, a poziomy innych   niepożądanych emisji są na poziomie nie większym jak w normach ogólnych.

W kolejnych odsłonach technologii PLC MIMO pojawiło się wykorzystanie tzw.  ziemi ochronnej dla dodatkowej transmisji i przyspieszania transferów aż do 1 Gb/s. Wypracowany kompromis to obniżenie poziomu transmisji, aby nie zwiększać gęstości mocy widmowej. Postęp technologiczny zepchnął PLC z technologii szerokopasmowego dostępu  do Internetu do rozwiązań PLC końcowych typu MIMO, gdzie problemem jest sygnał np. domowego wifi.

W Europie, a dokładnie w Niemczech była wybudowana sieć szerokopasmowego   Internetu na bazie PLC obejmująca kilka tysięcy domostw. Ostatecznie inne  technologie stacjonarne wygrały z PLC.

Poza tym PLC występuje sporadycznie w niektórych rozwiązaniach jako  pomocnicza technologia transmisji danych. W niektórych rozwiązaniach  fabrycznych niestety jest niewłaściwe zastosowana i powoduje zakłócenia.  Ostatnio Niemiecki Regulator (odpowiednik naszego UKE) podjął procedurę  przeciwko producentowi tego rozwiązania.

Udział w pracach normalizacyjnych CENLEC i PKN pozwolił w wielu  technologiach opisanych stosowanymi normami technicznymi wprowadzić   wymagania kompatybilności elektromagnetycznej EMC zabezpieczających   interesy radioamatorów. Jest to możliwe przez uczestnictwo organizacji typu  międzynarodowego w tym przypadku IARU czy krajowych np. PZK w pracach  CENLEC. Dodatkowo IARU jest bardzo pomocne ze względu na mnogość grup  roboczych i spotkań na poziomie CENLEC. PZK w osobie EMC Managera  otrzymuje bieżące informacje o statusach prac / istotnych elementach  poszczególnych zespołów roboczych CENLEC.

Sam Polski Związek Krótkofalowców nie jest w stanie brać udziału w tylu zagranicznych spotkaniach, chociażby ze względu na koszty jak i posiadane zasoby ludzkie. Wszystkie spotkania i wszystkie dokumenty CENLEC/PKN są w języku angielskim, a EMC jako takie wymaga bardzo specjalistycznej i unikalnej wiedzy inżynierskiej.  

Oprócz tego IARU uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących  widma standaryzacji i kompatybilności elektromagnetycznej i prezentuje  interesy krótkofalowców i to niezależnie na jakim kontynencie się to odbywa. EMC Manager PZK otrzymuje sprawozdania i notatki z tych konferencji. IARU R1 słusznie uważa, że nieobecni nie mają racji. Tylko przez uczestnictwo i to aktywne możemy „sprzedać” swoje racje innym.

Przypomnę, że kompatybilność elektromagnetyczna w uproszczeniu oznacza dwie  rzeczy:

  1. Dane urządzenie, w tym sprzęt domowego użytku np. odbiornik  telewizyjny nie jest źródłem niepożądanych emisji powodujących  zakłócenia np. nam krótkofalowcom jak również:
  2. Spełnia minimalne określone wymagania na odporność na dopuszczalne  emisje i pola elektromagnetyczne np. prawidłowa technicznie emisja  stacji amatorskiej nie powoduje zakłóceń.

Najnowszym wyzwaniem i zagrożeniem widma radiowego jest technologia WPT for vehicles (Wireless Power Transfer). Jest to bezprzewodowe ładowanie  samochodów elektrycznych. Technologia ta jest znacznie większym zagrożeniem  niż wcześniej opisywana PLC.

Od blisko 3 lat IARU jak i PZK aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz obrony  widma radiowego przed tą technologią. Należy dodać, że IARU oznacza nie samo IARU ale także i inne narodowe organizacje zrzeszające krótkofalowców członków IARU.

Kontrowersje wobec WPT for vehicles spowodowały, że w zaproponowanej  postaci jako dokument normalizacyjny został odrzucony przez większość krajów  europejskich.

Kompromis PZK w PKN w sprawie WPT for vehicles wygląda tak, że jeżeli norma techniczna nie zostanie poprawiona, aby spełniać wymagania ITU-R to zostanie odrzucona na kolejnym etapie jako niezgodna z Regulaminem ITU   ratyfikowanym przez Polskę. Po odrzuceniu zaproponowanej wersji WPT for vehicles trwają prace nad poprawkami do niej. IARU co najmniej dla jednego z zarządów koncernu samochodowego miał  prezentacje z wyjaśnieniem dlaczego my krótkofalowcy jesteśmy przeciwko.  Prezentowany był również model statystyczny „Monte Carlo” dotyczący prawdopodobieństwa zasięgu zakłóceń generowanych przez WPT, opracowany  specjalnie przez kolegów z RSGB. Pozwolił on na zaznajomienie z problem szerszego grona członków IARU oraz producentów samochodów elektrycznych.

Info: Marek Bury SP1JNY EMC Manager PZK, Przedstawiciel PZK w Polskim Komitecie Normalizacji, Przedstawiciel PZK w IARU komitecie C7.


Na koniec najnowsza informacja PZK, która zapewne zainteresuje wielu DX-manów:

WYCIĄG Z KOMUNIKATU Polskiego Związku Krótkofalowców NR 23/2021

z 09 czerwca 2021 r.

Po wiosennym Zjeździe Zespołu SN0HQ
W niedzielę 6 czerwca zakończyło się tegoroczne przed contestowe spotkanie Zespołu SN0HQ - reprezentacji Polskiego Związku Krótkofalowców w Mistrzostwach Świata IARU na Falach Krótkich. Spotkanie odbyło się w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa i uczestniczyło w nim prawie 60 osób. Była to rekordowa od lat frekwencja, której nie powstydziłby się nawet Zjazd SPDXC. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ, Wiceprezes Piotr SP2LQP oraz Sekretarz Piotr SP2JMR.
Po otwarciu spotkania i uczczeniu chwilą ciszy zmarłych ostatnio kolegów Włodek SP6EQZ przeanalizował ubiegłoroczny start pod kątem możliwości uzyskania jeszcze lepszego wyniku w roku bieżącym. Prezes PZK gratulując zdobytego 3 miejsca na świecie wśród zespołów narodowych, wręczył obecnym na sali operatorom stacji SN0HQ okolicznościowe grawertony i zachęcił do dalszej walki o jeszcze lepsze miejsce na podium. 
Janusz SP9FIH przedstawił swoją ubiegłoroczną wyprawę na Norfolk oraz tegoroczną na Saint Martin. Za swoje osiągnięcia Janusz zdobył nagrodę Cass Award za ubiegłoroczną operację z VK9N.
Przesłaną przez organizatorów http://www.cassaward.com/, deskę wręczył uroczyście wraz z gratulacjami Tadeusz SP9HQJ. 
Osiągnięcia uczczono lampką szampana i tortem ufundowanymi przez SP5Y - TNX Cezary! 
W dalszej części spotkania Tomek SP6T przedstawił, opracowaną przez Mariana SP6M, analizę najczęściej popełnianych w czasie logowania błędów.
Jurek SP6ZT ponownie opisał system logistyczny SN0HQ, zostały wyciągnięte pewne wnioski z ubiegłorocznego startu. Błędy systemu zostaną to w tym roku skorygowane. Kapitan przedstawił listę z propozycjami tegorocznych lokalizacji stacji głównych i rezerwowych. W trakcie dyskusji wprowadzono do niej pewne modyfikacje, które w ciągu kilku najbliższych dni zostaną skorygowane na grafie i naniesione na mapę Polski. Po obiedzie Janusz SP6IXF przedstawił film z wyprawy na PJ5, a Włodek z wyprawy na XR0ZRC. Włodek SP6EQZ przedstawił też na specjalnej prezentacji historię startów Zespołu SN0HQ od roku 1993. 
Podczas wieczornego grilla na świeżym powietrzu zespół czołowych konstruktorów SN0HQ wykonał nowoczesny transceiver, który po zawodach zostanie wręczony lokalizacji SN0HQ z najlepszym uzyskanym wynikiem w IARU HF Contest. Pogoda dopisała więc nocne Polaków rozmowy zakończyły się grubo po północy. Uzgodniono, że w ciągu tygodnia rozpoczną się próby sieciowania i logowania prowadzone przez Jurka SP6ZT. Jest to niezwykle ważne przy dużej ilości stacji logujących na wspólnym logu.
Włodek SP6EQZ Kapitan Zespołu podziękował wszystkim za przybycie, miłą atmosferę i konstruktywne uwagi i dyskusję. Mamy nadzieję, że następne spotkanie odbędzie się po zajęciu drugiego miejsca w klasyfikacji.
Specjalne podziękowania należą się Marianowi SP5CNA, który przez cały czas Zjazdu pracował na stacji SN0HQ i pomimo złej propagacji zrobił ponad 500 QSO’s (z niewielką pomocą Zygmunta SP5ELA).
 73! Włodek SP6EQZ & Piotr SP2JMR
PS.
Zespół SN0HQ to swoista polska ekstraklasa krótkofalarska, a w jej skład wchodzą najlepsi operatorzy krajowi liczący się w świecie. Wśród tej czołówki krótkofalowców jest wielu Kolegów z SP9. Miejmy nadzieję, że do tego elitarnego Zespołu dołączą również niektórzy nasi klubowicze. Na temat Zespołu SN0HQ można dowiedzieć się ze strony http://sn0hq.org.pl  Poniżej kilka migawek fotograficznych z tego spotkania
Uczestnicy Zjazdu Zespołu SN0HQ (foto. SP6EQZ)
Od lewej: Artur SQ9BDB, Tadeusz SP9HQJ i Tomek SP6T
Od lewej: Kapitan Zespołu SN0HQ Włodek SP6EQZ, Piotr SP2JMR i Tadeusz SP9HQJ
Okolicznościowy tort
Lampka szampana za pomyślność Zespołu SN0HQ. Od lewej: Piotr SP2LQP, Tadeusz SP9HQJ, Piotr SP2JMR, Kapitan Zespołu SN0HQ Włodek SP6EQZ i Roman SP9FOW.

Informacje zebrał i przedstawił: Tadeusz SP9HQJ