Wyróżnienie siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM

     6 maja 2021 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl., przy zachowaniu ograniczeń związanych z wirusem Covid 19,  odbyła miła uroczystość polegająca na wręczeniu przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach działaczom siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM jednego z najbardziej nowoczesnych urządzeń nadawczo-odbiorczych tj. Icom 7300, pozwalającego na pracę na wszystkich krótkofalarskich pasmach radiowych. Tego typu gest ze strony ZW LOK w Katowicach był formą podziękowania dla krótkofalowców tego klubu za wzmożoną działalność na przestrzeni ostatnich 30 lat.

     W imieniu Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich w spotkaniu wzięła udział Pani Elżbieta Nieszporek – pełnomocnik siemianowickich organizacji pozarządowych. W spotkaniu tym  Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował zastępca prezesa SSM ds. technicznych Marek Grzyb (siedziba klubu podlega pod zasoby SSM). Obecni byli też dwaj przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach tj. prezes Leszek Waligóra SP9WZR i członek Zarządu ZW LOK Jacek Wicher, kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski oraz najbardziej aktywni członkowie klubowi.

     Po rozpoczęciu uroczystości prezes klubu SP9KJM Tadeusz SP9HQJ wręczył okolicznościowe grawertony dla: prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha, prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jolanty Sobek, prezesa ZW LOK w Katowicach Leszka Waligóry SP9WZR, wiceprezesa ZW LOK Ryszarda Kasprzyka oraz kierownika Domu Kultury „Chemik” Zbigniewa Krupskiego. Ponadto obecni na spotkaniu goście i wyróżniający się członkowie klubu obdarowani zostali okolicznościowymi pismami pochwalnymi i innymi upominkami. Dziękujemy za podarek otrzymany od prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich.

     Aktu wręczenia  transceivera – urządzenia nadawczo-odbiorczego dokonał prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR, który stwierdził, że działacze klubowi w pełni zasłużyli na tę nagrodę, a świadczą o tym dotychczasowe imponujące wyniki tego klubu.

     Prezes klubu Tadeusz SP9HQJ przedstawił dwuletni dorobek klubu stwierdzając między innymi, że działacze klubowi udoskonalili system antenowy i ostatnio mają znaczące sukcesy w zawodach krajowych i międzynarodowych. Coraz bardziej zbliżają się do ścisłej czołówki krajowej w zakresie zdobywania dyplomów i innych trofeów. Dodał również, że operatorzy klubowi w maju br. biorą udział w akcji radiowej pod nazwą „Powstanie Śląskie” pracując pod znakiem okolicznościowym SO1921PS. Na najbliższe miesiące zaplanowane są kolejne ciekawe przedsięwzięcia.

     Głównym tematem dyskusji była sprawa pozyskania młodych osób (głównie uczniów szkół średnich o profilu technicznym) do uprawiania tego prestiżowego i elitarnego rodzaju uprawiania hobby. Uczestnicy spotkania zgodzili się z poglądem, że w tym zakresie należy zwrócić się głównie z taką propozycją do dyrekcji niektórych szkół średnich i tam poszukiwać potencjalnych kandydatów na krótkofalowców. A jakie wymierne profity czekają na potencjalnych kandydatów na przyszłych krótkofalowców? Jest ich wiele, a jedną z nich jest możliwość bezpłatnych korepetycji w zakresie doskonalenia języków obcych poprzez liczne rozmowy z korespondentami z całego świata, a nawet z astronautami ze stacji orbitalnej krążącej nad naszym globem. Ponadto w ramach uprawiania krótkofalarskiego hobby można doskonalić nowoczesne komputerowe techniki cyfrowe np. SSTV, RTTY czy najbardziej nowoczesne techniki np. FT8. Dzisiejsza, nowoczesna krótkofalarska technika  radiowa idzie z duchem czasu i szybko reaguje na najnowsze zdobycze techniki wprowadzając niektóre z nich w życie w środowisku krótkofalowców. Telegrafia to najwyższy stopień wtajemniczenia. I nie ma wymogu jej stosowania. Dyskutanci opowiedzieli się również za potrzebą otwarcia się na lokalną społeczność i w tym celu siemianowiccy krótkofalowcy będą obecni na różnego typu imprezach np. festynach prezentując głównie elementy sportowo-obronne.

     Zwrócono również uwagę na bardzo dobre relacje z lokalnym samorządem, Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz kierownictwem Domu Kultury „Chemik”. Spotkanie to wg opinii jego uczestników było bardzo udane.

     Poniżej zdjęcia upamiętniające to wydarzenie:

Prezes klubu Tadeusz SP9HQJ otwierający spotkanie.
Wystąpienie prezesa klubu Tadeusza SP9HQJ
Od lewej: Marek Grzyb – zastępca prezesa Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Elżbieta Nieszporek – pełnomocnik siemianowickich organizacji pozarządowych.
Od lewej: Marek SP2NNO, Mateusz SQ9MLZ i Jacek SQ9BEC.
Icom 7300 jako prezent ZW LOK w Katowicach dla klubu SP9KJM
Prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR zabierający głos w czasie spotkania.
Elżbieta Nieszporek po otrzymaniu okolicznościowego pisma pochwalnego.
Leszek Waligóra po otrzymaniu okolicznościowego grawertonu.
Marek Grzyb po odebraniu okolicznościowego pisma pochwalnego.
Marek SP2NNO po otrzymaniu okolicznościowego pisma pochwalnego.
Jedno z pism pochwalnych
Od lewej: Jacek Wicher. Leszek Waligóra SP9WZR. Józef SQ9FII, Tadeusz SP9HQJ, Elżbieta Nieszporek, Marek SP2NNO, Zbigniew Krupski, Marek Grzyb, Jacek SQ9BEC i Mateusz SQ9MLZ.
Film z uroczystości nakręcony przez Józka SQ9FII

    

Info: Tadeusz SP9HQJ