Akcja dyplomowa pod nazwą „III Powstanie Śląskie” i nie tylko

     W okresie od 1 do 31 maja br. klub SP9KJM, wraz z 5 klubami i indywidualnymi nadawcami weźmie udział w akcji dyplomowej pod nazwą „III Powstanie Śląskie”. Będziemy pracować pod znakiem okolicznościowym SO1921PS. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych nadawców do udziału w tej akcji. Koordynacją pracy stacji klubowej zajmował się będzie Marek SP2NNO. Zatem członkowie klubu, którzy chcą wziąć udział w pracy pod znakiem klubowym proszeni są o kontakt z Markiem (605921548) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – marekfoterek@wp.pl. Operatorzy pracujący pod okolicznościowym znakiem klubowym proszeni są o przekazywanie na bieżąco Markowi wykaz przeprowadzonych łączności w formacie ADIF.

Poniżej fragment Regulaminu akcji dyplomowej zaczerpnięty ze strony OT 06 PZK w Katowicach http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=191

„III POWSTANIE ŚLĄSKIE”

Akcja dyplomowa

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.

     Krótkofalarska akcja dyplomowa „III Powstanie Śląskie”, organizowana jest dla upamiętnienia i propagowania najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi. III Powstanie Śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, przeprowadzonego 20 marca 1921 roku, proniemieckim stanowiskiem Wielkiej Brytanii i Włoch oraz uporczywym dążeniem ludności Górnego Śląska do zjednoczenia z niepodległym państwem polskim.  

     Trzecie Powstanie Śląskie było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku. Jego efektem było przyznanie Polsce znacznie większej części Górnego Śląska, niż pierwotnie zamierzano. Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, walki trwały dwa miesiące.

     W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz SP9KJM w Siemianowicach Śl. organizowana jest od 01 maja (00:00 UTC) do 31maja 2021 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: „III Powstanie Śląskie”.

      Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi: 3Z1921PS, HF1921PS, SN1921PS, SO1921PS, SP1921PS, SQ1921PS.

Każda z tych stacji przyznaje  do dyplomu po 15 pkt.

     Stacje z powiatów, na terenie których toczyły się wtedy walki /wg SPPA/: AP, CW, EM, ET, EY, GC, GE, IK, JZ, KB, LX, MF, MW, OP, OY, PJ, PY, RB, RC, RN, RS, TE, TG, TH, TY,  UC, WV, YT, ZR, ZX przyznają od dyplomu po 5 pkt.

     Trzy najbardziej aktywne stacje przyznające po 5 pkt. zostaną uhonorowane okolicznościowym grawertonem.

     Wszyscy uczestnicy trzech edycji naszych akcji dyplomowych – I, II oraz III Powstanie Śląskie ( stacje DX dwie edycje) – otrzymają dyplom kat. „GOLD” w wersji elektronicznej do pobrania po podsumowaniu akcji czyli po 03.06.2021 r.

     Najbardziej aktywne stacje w poszczególnych grupach zostaną wyróżnione grawertonem kat. „ GOLD”.

     Stacje indywidualne, które przeprowadzą co najmniej 700 QSO’s otrzymają karty QSL pokrywające z znacznej mierze zapotrzebowanie na potwierdzenie łączności podczas naszej akcji dyplomowej.

     Punkty są przydzielane za łączności ze stacjami okolicznościowymi oraz pozostałymi stacjami przydzielającymi punkty. Łączność z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz bez względu na  pasmo i emisję.

Aby uzyskać dyplom okolicznościowy wymagane  jest uzyskanie dla:

– stacje z SP co najmniej 100 pkt.

– stacje EU /bez SP/ 60 pkt.

– pozostałe stacje 30 pkt.

Dyplomy w wersji elektronicznej do pobrania na stronie log SP: https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1921/

     Stacje  które  uzyskają,  w  poszczególnych grupach,  najwięcej  pkt  zostaną  wyróżnione okolicznościowymi grawertonami.

     Stacje przydzielające punkty do dyplomu proszone są o przesyłanie wszystkich swoich logów za ten okres na bieżąco na platformę „log SP”. Zapewni to sprawne wydawanie dyplomu.

Termin nadsyłania logów mija 03 czerwca 2021 o godzinie 23:59 UTC.

Koordynatorem akcji jest Marek SP9HTY. sp9hty@interia.pl

Więcej informacji o powstaniu: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl.

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w tej akcji dyplomowej.

Marek SP9HTY, Katowice, 31.12.2020 r.


     A teraz wiadomości klubowe: we wtorek tj. 27 kwietnia br. Tadeusz SP9HQJ wraz z Markiem SP2NNO oraz z dwoma przedstawicielami ZW LOK w Katowicach tj. prezesem Leszkiem SP9WZR i wiceprezesem Ryszardem Kasprzykiem dokonali lustracji pewnego obiektu, który może być dobrym, terenowym miejscem do prowadzenia łączności w ramach różnego typu zawodów, ale także miejscem spotkań integracyjnych i relaksu. Szczegóły co do tego miejsca zdradzimy po pierwszym wypadzie, ale już teraz można powiedzieć, że jest ono atrakcyjne i położone w niedalekiej odległości od Siemianowic.  Miejsce to okazało się niemal idealne dla naszych potrzeb, ponieważ są tam dobre warunki do zawieszenia anten na KF, jak też na UKF, a także jest tam możliwość przenocowania i wyżywienia w miejscowej restauracji. Poniżej kilka zdjęć tego miejsca. Od właściciela obiektu uzyskaliśmy wstępną zgodę na zawieszenie na stałe naszych anten. Uzgodniliśmy, ze możemy z tego miejsca korzystać w czasie zawodów krajowych i międzynarodowych. Z przedstawicielami ZW LOK w Katowicach uzgodniliśmy, że w ośrodku tym weźmiemy udział w czasie akcji krótkofalarskiej pod szyldem LOK, a dniach 7-8 sierpnia br. W wyniku rozmów zrodziła się koncepcja reaktywowania terenowych zawodów LOK-owskich pod nazwą „Polny Dzień”. W tej sprawie poczynione zostaną ustalenia w skali krajowej. Wtorkowe spotkanie było dla naszego klubu niezwykle korzystne.

Na zdjęciu od lewej – wiceprezes ZW LOK w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk, wiceprezes ZW LOK Leszek Waligóra SP9WZR i Tadeusz SP9HQJ
Od lewej – Marek SP2NNO w towarzystwie przedstawiciela Bractwa Kurkowego z Tarnowskich Gór i przedstawiciela obiektu Stanisława Czarnobila
Od lewej – dwaj przedstawiciele obiektu: Stanisław Czarnobil i Bogusław Nowakowski
 oraz wiceprezes ZW LOK w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk
W ośrodku są dobre warunki na zawieszenie anten
Widok na ośrodek

     Na stronie http://spukfcontest.pl/calendar/ opublikowane zostały terminy zawodów SP UKF na rok bieżący. Poniżej wykaz zawodów przewidzianych na tegoroczny maj. Mateusz SQ9MLZ przygotowuje już antenę UKF do udziału w tych zawodach w warunkach terenowych. Czy są chętni aby wesprzeć Mateusza? Czekamy na propozycje. Należy je składać do Marka SP2NNO lub Tadeusza SP9HQJ.

SP UKF CONTEST Kalendarz zawodów 2021

Rodzaj zawodówDataGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaTuraStatusAkcja
SP UKF Saturday Contest01-05-202114:00 UTC20:00 UTC2 / 5PLANOWANE 
SP UKF Activity Contest16-05-202107:00 UTC13:00 UTC5 / 12PLANOWANEzaj zawodów

     Jest też dobra wiadomość: udało się nam pozyskać doskonałego  radiotelegrafistę, który weźmie udział w akcji dyplomowej pod nazwą „III Powstanie Śląskie”. Dziękujemy. Na razie nie zdradzam imienia i znaku tego operatora. Kiedy przybędzie do klubu to wszyscy Go poznamy. Zatem zapraszamy nowego Kolegę do odwiedzenia naszego klubu – nasz klub stoi przed Tobą otworem..

     A na koniec jeszcze dwie wiadomości. Pierwsza: w związku z częściowym zniesieniem obostrzeń najbliższe zajęcia klubowe odbędą się we wtorek tj. 4 maja br., na które zapraszam członków Zarządu Klubu, ponieważ mamy do uzgodnienia ważne przedsięwzięcie, jakie czeka nas w najbliższej przyszłości. Druga dobra wiadomość: pod koniec przyszłego tygodnia czeka nas poważna uroczystość, na którą zaprosimy Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich i innych miejscowych oficjeli. Ale o tym powiadomimy czytelników naszych komunikatów klubowych po uroczystości.

     A póki co to wszystkim życzę udanego wypoczynku i relaksu w czasie długiego weekendu kwietniowo-majowego, czyli popularnej majówki i zapraszam do pracy na pasmach radiowych, a w szczególności do wzięcia udziału w akcji dyplomowej pod nazwą „III Powstanie Śląskie”.

Info: Tadeusz SP9HQJ