Prezes ZW LOK w Katowicach Wojciech Boroński silent key

Dziś tzn. 18 lutego br. z Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach otrzymaliśmy informację następującej treści:

Z przykrością informujemy, że w dniu 17.02.2021 r. w Katowicach zmarł wieloletni Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju i Prezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej  Ligi Obrony Kraju Wojciech Boroński.

To smutna dla naszego środowiska informacja. Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy szczere kondolencje.

Info: Tadeusz SP9HQJ