Pracowity weekend

     Mimo nienajlepszej weekendowej pogody nasi klubowicze nie próżnowali. Marek SP2NNO wraz z Krzysztofem SQ9NIU zajęli się wyżarzaniem nowej lampy do PA, a Mateusz SQ9MLZ zajął się zestrojeniem dwóch anten na pasmo UKF. Yaga „współpracowała” bardzo dobrze, natomiast było trochę problemów z anteną szczelinową, ale i tu w końcu się udało i antena działa bezbłędnie. Tak więc jesteśmy w pełni przygotowani do pracy w warunkach terenowych na UKF i do wzięcia udziału w kolejnych zawodach na UKF.

Krzysztof SQ9NIU i Marek SP2NNO zajęci pracą i nie można im przeszkadzać
Wyżarzanie nowej lampy
Mateusz SQ9MLZ to doskonały konstruktor anten na UKF
Wyniki strojenia Yagi
Marek SP2NNO pomaga w zestrojeniu QUADa szczelinowego

     Kiedy wskazani trzej Koledzy zajęci byli pracami konstruktorskimi Sebastian SP9TDA pod znakiem klubowym wziął udział w zawodach pod nazwą „Dzień Łącznościowca” nawiązując 41 QSO. Wyniki zostaną ogłoszone za tydzień i zobaczymy które miejsce zajęła stacja klubowa.

     Prezes klubu Tadeusz SP9HQJ nie mógł wspomóc Kolegów, ponieważ w sobotę o godzinie 17.00 wziął udział w uroczystości 50.lecia klubu SP8PEF w Jarosławiu. Na uroczystości tej, poza członkami klubu, był między innymi przedstawiciel wojewody rzeszowskiego, starosta powiatowy i burmistrz Jarosławia, przedstawicie oddziałów terenowych PZK w Rzeszowie i Krośnie oraz lokalna prasa. Srebrnym Krzyżem Zasługi oznaczony został sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR i Bartosz Kłoda SP8IKB, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi Mariusz Błądek SP5MDB. Dwaj Koledzy odznaczeni zostali Medalem Za Zasługi dla Krótkofalarstwa, natomiast Andrzej Szumilas SP8IPN odznaczony został Odznaką Honorową PZK. Wręczono też Medal Zasłużony dla Krótkofalarstwa na terenie Jarosławia 7 osobom. Część osób otrzymała okolicznościowe grawertony i dyplomy. Jako prezes PZK Tadeusz SP9HQJ miał przyjemność i honor wręczyć odznaczenia PZK najbardziej zasłużonym krótkofalowcom z tego regionu. Brawo Koledzy-krótkofalowcy z Jarosławia i SP8. Dziękujemy za Waszą aktywność na rzecz PZK.

Uczestnicy spotkania w Jarosławiu

     Po uroczystym spotkaniu, w godzinach wieczornych Tadeusz wraz z sekretarzem PZK Piotrem SP2JMR odwiedził w domu prezesa jarosławskiego klubu SP8PEF Zbyszka SP8AUP, a po uroczystej kolacji były długie Polaków rozmowy na tematy krótkofalarskie.

Od lewej: Piotr SP2JMR, Mariusz SP5MDB, XYL Mariusza i Tadeusz SP9HQJ

Tadeusz SP9HQJ i prezes klubu SP8PEF w Jarosławiu Zbyszek SP8AUP

Tadeusz SP9HQJ przy radiostacji SP8AUP

     W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy z drukarni 3 tysiące kart QSL wydrukowanych wg nowego wzoru i nie będzie problemów z potwierdzaniem przeprowadzonych łączności.

Przednia strona karty QSL

Druga strona karty QSL

     Na koniec smutna wiadomość: 18 października na Covid 19 zmarł w wieku 71 lat znany i lubiany na Śląsku, mieszkaniec Będzina Ryszard Rosik SP9MRK. Ś.P. Ryszard od lat zmagał się z chorobą nerek i korzystał z dializy. Wirusem Covid 19 zakaził się w szpitalu i przegrał walkę z tym niechcianym wirusem. Był On wyśmienitym operatorem, telegrafistą, konstruktorem urządzeń na UKF. Jest to pierwszy znany nam przypadek krótkofalowca w kraju, którego pokonał Covid 19. Bliższe informacje w sprawie pogrzebu ukażą się w późniejszym terminie na stronie Śląskiego OT PZK (OT 06 PZK).

Info: Tadeusz SP9HQJ