Stanowisko UKE w sprawie odbioru łączności krótkofalarskich przez osoby nie posiadające pozwolenia radiowego.

Od czasu do czasu na krótkofalarskich forach dyskusyjnych toczą się dyskusje i spory w sprawie legalności lub nielegalności prowadzenia nasłuchów łączności krótkofalarskich przez osoby nie posiadające pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Czytając wystąpienia niektórych dyskutantów, mniej zorientowanych w tej problematyce, stwierdzić należy, że poziom znajomości przepisów prawnych regulujących tę kwestię jest u wielu osób  na niskim poziomie i powoduje to wiele nieporozumień. A przepisy prawne są tu precyzyjne i należy się do nich stosować. Na sprawę tę zwrócił uwagę Maciej Muszalski SQ5EBM, który zwrócił się oficjalnym pismem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o wykładnię prawną w tym zakresie. Za zgodą Macieja SQ5EBM prezentujemy oryginalny tekst odpowiedzi UKE, w którym w sposób klarowny wyłuszczono zawiłości prawne przybliżając istotę problemu. Mamy nadzieję, że klarowna odpowiedź UKE rozwieje wszelkie nieporozumienia i wątpliwości towarzyszące tej problematyce. Zapraszamy zatem do wnikliwego przeanalizowania załączonego dokumentu UKE. Treść pisma UKE można pod tym adresem: drive.google.com.

Info: Tadeusz SP9HQJ