Po uroczystym spotkaniu z okazji 90 rocznicy powstania PZK

Zgodnie z zapowiedzią, 29 lutego br. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe odbyła się inauguracja obchodów 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Uroczystość otworzył Piotr Eichler SP2LQP witając gości w osobach: Pana Jakuba Drożdża – przedstawiciela Ministra Cyfryzacji, Pana płk Czesława Perlaka reprezentującego Dowódcę WOT, Włodzimierza Karczewskiego SQ5WWK reprezentującego Prezesa LOK, dha Piotra Stanisławskiego SQ5JRC – przedstawiciela Komendanta GK ZHP oraz pozostałych przedstawicieli organizacji współpracujących z PZK.

Po wystąpieniu prezesa głos zabrali: przedstawiciel Ministra Cyfryzacji Pan Jakub Drożdż, który odczytał i wręczył Prezesowi list gratulacyjny, Pan płk Czesław Perlak, który oczytał list gratulacyjny od Dowódcy WOT oraz wręczył Prezesowi PZK ryngraf WOT, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK, który oczytał pismo od Prezesa LOK oraz udekorował Prezesa PZK „Medalem z okazji 75 lecia Ligi Obrony Kraju”. Ostatnim akcentem tej części uroczystości było odczytanie listu gratulacyjnego od Prezesa SKiR “Delta” z Dębicy.

Tak ważne spotkanie stało się okazją do publicznego wręczenia Odznak Honorowych PZK przyznanych uchwałami Zarządu Głównego PZK 7 grudnia 2019 roku w Łodzi. Złotą Odznakę PZK otrzymał Kol. Tadeusz Breś SP4GFG – w jego imieniu odebrał ją Prezes OT17 Rafał SQ4O. OH PZK zostały wręczone Kol. Wojciechowi Rydzkowskiemu SP2ALT, Krzysztofowi Nowakowi SP2DPK, Dariuszowi Mankiewiczowi SP2HQY, Broniusowi Sriubasowi LY5O, Albinasowi Staraitisowi LY2MM, Hansowi Jurgenowi Hahn DM2CNE/SO1NE, Kazimierzowi Sikora SP9RQB, Wiesławowi Pietrzykowi SP9RPV, Jarosławowi Zwolakowi SP1C oraz Włodzimierzowi Jażdżykowi SP2HHX. Nieobecnym beneficjentom Odznaki Honorowe PZK zostaną wręczone podczas Walnych Zebrań ich macierzystych Oddziałów PZK.

Kolejnym elementem części oficjalnej było uhonorowanie osób zasłużonych okolicznościowymi grawertonami z okazji 90.lecia powstania PZK. Grawertony z  podziękowaniem za pracę społeczną dla polskiego krótkofalarstwa, a PZK w szczególności zostały przyznane: Kol. Tomaszowi Ciepielowskiemu SP5CCC, Zygmuntowi Szumskiemu SP5ELA, Bogdanowi Szkudlarkowi SP3LD, Sławomirowi Szymanowskiemu SQ3OOK, Maciejowi Muszalskiemu SQ5EBM, Adrianowi Matusikowi SQ5AM, Michałowi Wilczyńskiemu SP9XWM, Jackowi Lipkowskiemu SQ5BPF, Tomaszowi Barbachowskiemu SP5UAF, Markowi Niedzielskiemu SP7DQR, Armandowi Budzianowskiemu SP3QFE, Janowi Dąbrowskiemu SP2JLR, Władysławowi Wdowczykowi SP1AEN, Adamowi Gawrońskiemu SP3EA, Stanisławowi Podkowie SP6BGF, Dionizemu Studzińskiemu SP6IEQ, Leszkowi Przybylakowi SP6CIK, Kazimierzowi Drzewieckiemu SP2FAX, Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD, Wiesławowi Postawce SQ9V, Markowi Czarneckiemu SP9UO, Andrzejowi Janeczkowi SP5AHT, Sylwestrowi Jarkiewiczowi SP2FAP, Pawłowi Zakrzewskiemu SP7TEV, Stefanowi Jaworskiemu SP1JJY, Markowi Buremu SP1JNY, Tomaszowi Niewodniczańskiemu SP6T ex SP6AYP, Izabeli Zając, Zbigniewowi Guzowskiemu SP8AUP, Markowi Kulińskiemu SP3AMO, Ryszardowi Grabowskiemu SP3CUG, Jerzemu Jakubowskiemu SP7CBG, Zbigniewowi Gniotkowi SP7MTU, Romanowi Hennig SQ2RH, Hubertowi Marcinkowi SP9MDY, Pawłowi Szmyd SP7SP, Gabrielowi Stogowskiemu SP2FMN, Jerzemu Śleźnikowi SP7CVW, Kazimierzowi Malczykowi, Andrzejowi Korczinowi SP4KA, Tadeuszowi Bresiowi SP4GFG .

Grawertonami z podziękowaniem za wsparcie udzielone Polskiemu Związkowi Krótkofalowców uhonorowano: Henryka Kruszyńskiego SP2BUW, Andrzeja Kubiaka SP7DDD oraz Januszowi Szymańskiego SP6IXF.

Kolejnym punktem części oficjalnej było wręczenie przez Prezesa PZK „Pucharów Presa PZK” za I, II i III miejsce w klasyfikacji Oddziałowej SPDXContestu 2019. Puchary odebrali Prezesi: OT 31 za I miejsce, OT73 za II miejsce oraz OT04 za III miejsce.

Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie plakiet dla najlepszych stacji w klasyfikacji SPContest Maraton od lat prowadzonej przez Kol. Kazimierza Malczyka SP9GFI.

Po trwającej nieco ponad półgodziny przerwie przyszedł czas na część historyczną uroczystości. Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedstawił prezentację obejmującą wszystkie aspekty oraz kulisy powstania PZK, a także oraz funkcjonowania krótkofalowców w okresie międzywojennym. Jej tytuł to: „Geneza ruchu radioamatorskiego w Polsce” .

Drugim punktem była prelekcja Adama Nogaja SP5EPP pt. „Moja 50-tka w eterze”, w której Kol. Adam arcyciekawie opowiadał o zmieniających się realiach uprawiania krótkofalarstwa. Słuchając Jego wystąpienia, część słuchających przypomniała sobie dawne trudne czasy, w których fabryczne urządzenia należały do rzadkości i były przedmiotem marzeń setek krótkofalowców w latach 60, 70, 80 ub. wieku.

Prelekcja Kol. Adama była poniekąd wprowadzeniem do ostatniego elementu części historycznej, a mianowicie prezentacji, połączonej z wystawą, pt. “Sprzęt na jakim pracowali krótkofalowcy w okresie 90 lat PZK” przygotowanej przez Bogdana Szkudlarka SP3LD. Kol. Bogdan opowiadał o ewolucji używanego przez krótkofalowców sprzętu, a co najważniejsze część tego o czym opowiadał można było zobaczyć, a nawet dotknąć na wystawie w holu CPK.

Impreza zgromadziła ok. 100 uczestników (na listach obecności podpisało się 97 osób) i trwała 4 godziny. Szczególne podziękowania należą się Dyrekcji CPK za udostepnienie wspaniałej Sali kinowej, Monice Olszewskiej SQ5KWH, która wraz z Piotrem Pawłowskim  SP8WIP prowadziła recepcję naszej akademii oraz Piotrowi Eichlerowi SP2LQP po mistrzowsku prowadzącemu całą uroczystość.

Info: Piotr SP2JMR

Materiał filmowy z uroczystości cz. 1 znajduje się  na stronie:

facebook

Zdjęcia z uroczystości:

Autorzy zdjęć: Stefan SP1JJY i Tadeusz SP9HQJ

Piotr Eichler SP2LQP prowadzący uroczystość
Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF otwierający uroczystość 90.lecia PZK
Jakub Drożdż odczytuje list gratulacyjny od Ministra Cyfryzacji
Reprezentujący Dowódcę WOT płk Czesław Perlak przekazuje na ręce Prezes PZK list gratulacyjny  i okolicznościowy ryngraf WOT
Kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności ZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK, w imieniu Prezesa LOK dekoruje Prezesa PZK Medalem 75.lecia PZK
Hans Juergen Hahn DM2CNE/SO1NE dekorowany Odznaką Honorową PZK przez Piotra Skrzypczaka SP2JMR. Obok z prawej Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF
Bronius Sriubus LY5O dekorowany Odznaką Honorową przez Prezesa PZK Waldemara Sznajdera 3Z6AEF. Obok Piotr Skrzypczak SP2JMR
Odznaczeni okolicznościowymi grawer tonami i OH PZK
Puchar Prezesa PZK za zajęcie I miejsca w klasyfikacji oddziałowej SP DX Contestu przez
OT 31 PZK w Rybniku odbiera Wojciech Kłosok SP9PT
Marcin Adamowicz SP5ES z Pucharem Prezesa PZK za zajęcie II miejsca w zawodach
SP DX Contest przez OT 73 PZK
Wyróżnieni aktywiści PZK okolicznościowym grawertonami
Widok na część sali podczas uroczystości
Widok na część sali podczas uroczystości
Widok na część sali podczas uroczystości
Widok na część sali podczas uroczystości. Na pierwszym planie znany DX-man
Kazimierz Drzewiecki SP2FAX
Wystawa historycznego sprzętu przygotowana przez Bogdana SP3LD
Wystawa historycznego sprzętu. Na pierwszym planie Albinas Staraitis LY2MM
Goście z Litwy: Albinas  Staraitis LY2MM i Bronius Sriubus LY5O w towarzystwie prezesa Zachodniopomorskiego OT PZK Janusza Tylkowskiego SP1TMN
Bronius Sriubas LY5O, Stefan Jaworski SP1JJY i Tomasz Ciepielowski SP5CCC
Znani polscy dx-mani i uczestnicy wielu wypraw krótkofalarskich  międzynarodowych: Marcin Adamowicz SP5ES i Wojciech Kłosok SP9PT
Tadeusz SP9HQJ w rozmowie ze znanym polskim dx-manem i uczestnikiem wielu krótkofalarskich wypraw międzynarodowych Marcinem Adamowiczem SP5ES