Spotkanie siemianowickich organizacji pozarządowych

24 lutego br. o godz. 16.00 w okazałej Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. odbyło się spotkanie siemianowickich organizacji pozarządowych, w którym wzięli udział dwaj przedstawiciele klubu SP9KJM tj. Marek SP2NNO i Tadeusz SP9HQJ. Zebrani zapoznani zostali z planami działań władz miasta na rok bieżący z możliwością włączenia się do tych działań przez organizacje pozarządowe. W czasie bezpośredniej, kuluarowej rozmowy z II zastępcą prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Martą Suchanek-Bijak i pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych Elżbietą Nieszporek przedstawili aktualną sytuację klubową i uzgodniono wstępnie możliwość włączenia się siemianowickich krótkofalowców do działań w ramach Dni Siemianowic oraz Industriady. Działania te polegać będą na naszej obecności z radiostacją klubową na terenie Parku Tradycji, w czasie której przedstawimy różne oblicza krótkofalarstwa m.in. pracę na radiostacji, zawody radioorientacji sportowej, samodzielne wykonanie generatorów akustycznych do nauki telegrafii przez dzieci i młodzież. Dalsze szczegóły pozostają do uzgodnienia. Poniżej pełna relacja ze spotkania, zamieszczona na łamach siemianowickiego portalu „Reporterskim okiem” –  http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/spotkanie-organizacji-pozarzadowych.15847/

Info: Tadeusz SP9HQJ

Aktualności:

25 lutego 2020, 12:42 | Z ratusza

Spotkanie organizacji pozarządowych

Spotkanie w Willi Fitznera
II zastępca prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Marta Suchanek-Bijak witająca przedstawicieli siemianowickich organizacji pozarządowych

W tym tygodniu – 27.02 przypada Światowy Dzień Organizacji Społecznych. Z tej okazji, ale również z potrzeby wymiany informacji i podzielenia się doświadczeniami, wczoraj odbyło się spotkanie z Siemianowickimi Organizacjami Pozarządowymi – dotyczące planów i działań na rok 2020.

Zebranych powitała Marta Suchanek-Bijak – II z-ca prezydenta miasta. W pierwszej części spotkania zostały przypomniane informacje dotyczące współpracy urzędu miasta oraz jednostek miejskich z organizacjami, przydatne zwłaszcza dla nowych stowarzyszeń, których przedstawiciele również pojawili się w Willi Fitznera. Z ważniejszych wydarzeń wspólnych planowanych na rok 2020 warto przypomnieć – Warsztaty Organizacji Pozarządowych które jak co roku obywają się w trakcie Dni Siemianowic i Industriady oraz Senioralia planowane na wrzesień. Zaprezentowane zostały jednak prawie wszystkie daty większych wydarzeń w które mogą włączyć się wolontariusze oraz organizacje pozarządowe w tym Tour de Pologne, Silesia Marathon, Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych.


Ze strony urzędu oprócz prowadzącej spotkanie Elżbiety Nieszporek – pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, wzięły udział: Katarzyna Jończyk – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Marta Pichen – naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Beata Łuczak – koordynator ds. seniorów, Sabina Miland reprezentująca pełnomocnika ds. niepełnosprawnych. Dziękujemy bardzo za przedstawienie planów Siemianowickiego Centrum Kultury – Monice Pojdzie-Dziekońskiej. W drugiej części spotkania zabrali głos przedstawiciele samych organizacji m.in. Fundacji Wolne Miejsce, Stowarzyszenia Samorządowcy, Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i na Skutek Błędów Lekarskich z “Wokanda”, Klubu Łączności LOK SP9KJM, Stowarzyszenia Credo Astrotectonic.

Specjalne podziękowania i drobny upominek otrzymały organizacje, które bardzo aktywnie zaangażowały się w przygotowanie materiału dot. Siemianowickich Organizacji Pozarządowych – prezentowanego na jesiennej sesji Rady Miasta tj. Fundacji Piastun Wyrównywanie Szans, Stowarzyszenia Kobiet i Ich Rodzin ToTa, Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego “Przystań”, Siemianowickiego Stowarzyszenia Amazonek “Razem”.

Udało się również przekazać informacje dotyczące projektów tj. FIO Śląskie, WspółKultura z których mogą skorzystać stowarzyszenia lub ich członkowie. W związku z trwającym naborem do Siemianowickiej Rady Seniorów, zachęcaliśmy również aktywnych seniorów – reprezentujących środowiska senioralne do aktywnego zaangażowania się w wybory. Przedstawiciele organizacji, które nie mogły wziąć udziału a zainteresowane są materiałami ze spotkania prosimy o kontakt mailowy – ngo@um.siemianowicke.pl


Dziękujemy wszystkim za podzielenie się swoimi doświadczeniami i obecność. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele następujących organizacji: Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, Klub Senior +, Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek Razem, Słuchacze Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT, Śląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski “Imperium Słońca”, Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstw Nowy Dom, Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO im. J. Matejki, Siemianowicka Rada Seniorów, Fundacja Modus Vivendi, Stowarzyszenie “Nowa Nadzieja”, Fundacja Park Śląski, Stowarzyszenie Ogrodowe Michałkowice.

Zachęcamy do dalszej współpracy. Dziękujemy, że jesteście !!!

autor: Elżbieta Nieszporek

Galeria

http://www.siemianowice.pl/.image/uYlmNwAEYCgIQiTbDjUPlAa27U2QC7bT-1UmdLgGjyFfFYT-f3akUA.jpg

http://www.siemianowice.pl/.image/t93SBwAEYBgZZ7Y1D5QGtu1NkAu20_tUyDTWDicMvmWK6ozzXTY.jpg
W środkowej części Marek SP2NNO. Obok Marka z lewej słabo widoczny Tadeusz SP9HQJ
http://www.siemianowice.pl/.image/qcvikQAEYBgZZ7Y1D5QGtu1NkAu20_tVSA6n5wBXUCwBcZAOSuE.jpg
Na pierwszym planie z prawej: naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM w Siemianowicach Śl. Małgorzata Pichen