Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego OT ZK w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.

1 lutego br. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach, w którym na ogólną liczbę 178 członków OT przybyło 25 osób, co stanowiło 14 %. W Zebraniu tym wziął udział prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF i wiceprezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ, pełniący jednocześnie funkcję prezesa siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM. Przed przystąpieniem do procedowania, zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Oddziału.

Od lewej: wiceprezes klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Marek Foterek SP2NNO, prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF, skarbnik i QSL Manager OT PZK w Katowicach Artur Służałek SQ9BDB, prezes Śląskiego OT PZK w Katowicach Marek SP9HTY i sekretarz OT PZK Henryk Jegła SP9FHZ

     Sprawozdanie z działalności OT 06 złożył prezes Marek Nieznalski SP9HTY informując zebranych o prowadzonych przez Oddział akcjach dyplomowych ( m.in. „Ratownictwo Górnicze”, „Barbórka”, „100. Rocznica I Powstania Śląskiego”), uruchomieniu przemiennika SR9E, spotkaniach integracyjnych na Czantorii, Kubalonce, na „Leśnej Polanie” w Lublińcu, a także w Tyrze – w Czechach.  Przy okazji zwrócił uwagę na zawirowania związane z  wadliwym wg OT 06 PZK funkcjonowaniem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i tzw. „szorstką przyjaźń” z tym organem kontrolnym.  W tej sprawie trwała ożywiona dyskusja, w której uczestniczył głównie Maciej SP9DQY i prezes Oddziału. Gwoli prawdy wrócić należy uwagę na fakt, iż OKR to organ kontrolny, który powinien ściśle współpracować z OT i zwracać uwagę na ewentualne niedociągnięcia OT, ale jednocześnie jest to organ kontrolny podlegający kontroli GKR PZK. Sprawozdanie z działalności Skarbnika i Okręgowego QSL Managera złożył Artur Służałek SQ9BDB informując zebranych o dobrej sytuacji finansowej Oddziału i sytuacją związaną z obrotem kart QSL.

Na sali obrad. Na pierwszym planie od lewej: Karol SP9NRU i Janek SQ9DXT

Na pierwszym planie od lewej: Janek SP9GDI, Janek SQ9DXT i Eugeniusz SP9IIA

W toku Zebrania delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu br. w Ośrodku Sportowym „Sportowa Osada” w Burzeninie koło Sieradza zostali wybrani:

– Marek Nieznalski SP9HTY,

– Artur Służałek SQ9BDB.

Zastępcami delegatów na KZD PZK zostali wybrani:

– Henryk Jegła SP9FHZ,

– Jan Madecki SQ9DXT.

Stałym przedstawicielem ZG PZK został prezes OT 06 PZK Marek Nieznalski SP9HTY.

Na sali obrad

     Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF omówił aktualną sytuację w PZK zwrócając uwagę na podejmowane inicjatywy centralne w związku z 60.leciem PZK. Wspomniał tu o okolicznościowej Konferencji, jaka odbędzie się 29 lutego br. w Warszawie, na którą to, poza aktywistami PZK,  zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz zagraniczni goście. Również kluby i oddziały PZK podejmują szereg inicjatyw lokalnych mających upamiętnienie tak dorosłej rocznicy PZK. Omawiając aktualną sytuację finansową PZK prezes PZK stwierdził, że jest ona stabilna i pozwala na realizację bieżących zobowiązań PZK. Przy okazji pochwalił Zarząd OT PZK w Katowicach za właściwe wykorzystanie środków z tytułu 1 % odpisu z OPP. Prezes PZK dodał również, że w czerwcu br. odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów PZK, na którym zostaną wybrane nowe władze PZK. Poinformował też o Konferencji I Regionu IARU, która będzie miała miejsce w tym roku w miejscowości Novi Sad w Serbii.  To na tej Konferencji zostaną wypracowane kierunki rozwoju międzynarodowego ruchu krótkofalarskiego na najbliższe lata. Prezes PZK zwrócił również uwagę na fakt, iż większość klubów i oddziałów ma problem z  pozyskiwaniem młodych adeptów krótkofalarstwa i należy podejmować wysiłki, aby rozwiązać ten problem. Dodał jednocześnie, że krótkofalarstwo to hobby elitarne, gdzie jest miejsce dla osób o otwartych umysłach, które zdecydowane są na poszerzanie swych horyzontów myślowych w zakresie nowoczesnej techniki radiowej i takie osoby są źródłem postępu nowoczesnej techniki radiowej i telewizyjnej. Jest to zatem hobby dla ludzi bardzo ambitnych i mających jasno określone cele życiowe.

Janek SQ9DXT i Henryk SP9FHZ dyskutują o sprawach PZK

     Miłym akcentem Zebrania było wyróżnienie sekretarza OT 06 PZK Henryka Jegły SP9FHZ Medalem 75.lecia LOK przez wiceprezesa PZK i jednocześnie prezesa klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusza SP9HQJ. Zebrani od Tadeusza SP9HQJ otrzymali okolicznościową płytę DVD z licznymi materiałami związanymi z 60.leciem siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM. Przy okazji Tadeusz SP9HQJ poinformował zebranych o wznowieniu przez klub SP9KJM od marca br. bezpłatnych giełd krótkofalarskich na terenie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. W wyniku losowania urządzenia nadawczo-odbiorczego na UKF tj. Baofenga, szczęśliwcem okazał się  Mieczysław Kołodziejski SP9NWN.

Henryk Jegłą SP9FHZ (z lewej) odznaczony Medalem 75.lecia LOK przez Tadeusza SP9HQJ. W głębi od lewej: prezes OT 06 PZK Marek SP9HTY i prezes PZK Waldemar 3Z6AEF

Info: Tadeusz SP9HQJ