Najnowsze wiadomości klubowe

Wczorajszy dzień tj. wtorek 20 sierpnia br. obfitował w ważne wydarzenie. O godzinie 15.00 wraz z wiceprezesem Zarządu Klubu ds. technicznych Markiem SP2NNO miałem okazję odbyć uzgodnione spotkanie w Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śl. z sekretarzem Urzędu Miasta Adamem Skowronkiem, naczelniczką Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. Małgorzatą Pichen oraz rzecznikiem prasowym UM Siemianowice Śl. Adamem Mertą. Przedmiotem spotkania było uzgodnienie spraw związanych z uroczystością związaną z obchodami 60.lecia istnienia Klubu Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śl.

W toku ożywionej dyskusji, nacechowanej wzajemnym zrozumieniem i wolą współpracy, uzgodnione zostały 3 najważniejsze, istotne sprawy klubowe:

  • uroczystość związana z obchodami 60.lecia klubu odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. Pana Rafała Piecha,
  • uroczystość 60.lecia klubu odbędzie się w Willi Fitznera przy ul. Fitznerów 3 w
    Siemianowicach Śl. 5 lub 19 października br. z uwagi na fakt, iż w tych dniach
    w pomieszczeniu tym nie ma imprez. Ale po dalszych ustaleniach z dyrektorem Biura ZW LOK Ryszardem Kasprzykiem uzgodniliśmy, że najprawdopodobniej uroczystość ta będzie miała miejsce 18 października, ponieważ w weekend 5-6 października na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl. ZW LOK organizuje żołnierskie zawody strzeleckie i członkowie klubu wezmą w nich udział ze swoją radiostacją klubową. Ale o ostatecznym terminie powiadomimy niebawem;
  • uzgodniono sprawę sponsoringu II wydania monografii pt. „Historia klubu SP9KJM” przez Urząd Miejski w Siemianowicach Śl. Uwzględniając koszty wydawnictwa strony wybrały najbardziej optymalny wariant. Ale o szczegółach powiadomimy później.

Budującym jest fakt, że władza lokalna dostrzega wysiłki naszych aktywistów klubowych i w pełni popiera nasze działania. W toku dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że działania aktywistów klubowych, zwłaszcza w zakresie przedsięwzięć o charakterze sportowo-obronnym (strzelanie z broni pneumatycznej, marsz na azymut, radioorientacja sportowa, wielobój łączności i inne dyscypliny), co jest specyfiką klubów LOK-owskich przyciągają dzieci i młodzież do takiej aktywności. Tego rodzaju działania to mniej patologii wśród dzieci i młodzieży, ponieważ młodzież może czerpać wzorce osobowe ze strony doświadczonych aktywistów klubowych pozbawionych wszelkich patologii. A w siemianowickim klubie SP9KJM młodzi mogą wyżywać się w sekcji strzeleckiej i poznawać zawiłości techniki radiowej, która wzbogaca każdego przyszłego krótkofalowca w obszarach wielu nauk.

Po spotkaniu w UM Siemianowice Śl. odbyliśmy swoistą wizję lokalną na terenie ogródków działkowych ROD „Malwa” przy ul. Emilii Plater w Siemianowicach Śl. Być może nie wszyscy wiedzą, że w związku z obchodami 40.lecia ROD „Malwa” 31 sierpnia br. o godz. 16.00 odbędzie się tam uroczysta gala, na której obecny będzie między innymi prezydent Miasta Siemianowic Śl. Rafał Piech, radny RM Siemianowice Śl. Grzegorz Jurkiewicz i inni oficjele. Zarząd ROD „Malwa” zwrócił się z prośbą do Zarządu naszego klubu o wsparcie i uatrakcyjnienie tych obchodów, na co z radością wyraziliśmy zgodę. Z jednej strony może to być swoista promocja naszych działań, a może przy okazji uda się pozyskać nowych członków klubu. A oferta z naszej strony jest dość ciekawa: już od godzin przedpołudniowych zainstalujemy się z naszymi antenami na KF i UKF i pracować będziemy na falach eteru nie tylko z korespondentami krajowymi, ale również zagranicznymi. Obserwatorzy tego wydarzenia będą więc mogli zobaczyć między innymi jakimi talentami w zakresie znajomości języków obcymi legitymują się nasi klubowicze. Niezależnie od łączności radiowych zorganizujemy zawody radioorientacji sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. popularną wśród krótkofalowców dyscyplinę sportową nazywaną powszechnie „łowy na lisa” (dawniej nazywało się to radiopelengacja sportowa). Dla zwycięzców czołowych 3 miejsc w poszczególnych dyscyplinach sportowych przewidujemy okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy zatem mieszkańców Siemianowic Śl. do wzięcia udziału w tej dyscyplinie sportowej.

Ale to jeszcze nie wszystko. Po wakacjach ruszamy z akcją promocyjną w szkołach ponadpodstawowych na terenie Siemianowic Śl. Ale o szczegółach napiszemy później. Na początku października br., w związku z żołnierskimi zawodami strzeleckimi organizowanymi przez ZW LOK w Katowicach, operatorzy klubowi (jak parę lat temu) pracować będą w paśmie KF i UKF na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl. rozsławiając przy okazji nie tylko zawody, ale również siemianowicki gród. Tak więc na najbliższe tygodnie pracy nam nie zabraknie.

Info: Tadeusz SP9HQJ