Zagrożone pasmo 2 m.

Ostatnio w środowisku krótkofalowców trwa ożywiona dyskusja w sprawie zagrożeń dla pasma 2 m. (144-146 MHz). To prawdziwe i istotne zagrożenie. Pełna informacja w tej sprawie znajduje się w załączonym poniżej Wyciągu z Komunikatu Prezydium ZG PZK z 26.06.2019 r.

Info: Tadeusz SP9HQJ