Spotkanie na Leśnej Polanie w Lublińcu

Jak corocznie, również w tym roku delegacja klubowa wzięła udział w Spotkaniu Eterowym na Leśnej Polanie w Lublińcu, które odbyło się w ostatnią sobotę tj. 22 czerwca br. Organizatorem spotkania był niezawodny zespół lublinieckiego klubu SP9PEW. Spotkanie to było niezwykle udane, a pogoda dopisała. Prezes klubu SP9KJM Tadeusz obdarował członków zarządu klubu SP9PEW okolicznościową książką, materiałami promocyjnymi i kasetami i okolicznościowymi video. Ponieważ wszyscy uczestnicy spotkania są sprawni fizycznie to otrzymali również Odznakę Sprawności Obronnej. Stanisław SP9UNK, w imieniu wszystkich uczestników spotkania potwierdził sprawność fizyczną uczestników robiąc symboliczne dwa przysiady.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Poniżej tekst Stanisława SP9UNK, sekretarza klubu SP9PEW, który wiernie opisał przebieg spotkania integracyjnego:

Lubliniec, 24.06.2019 r.

INFORMACJA

o PLENEROWYM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM

KLUBU SP9PEW – 22.06.2019 r.

Tradycyjnie jak w latach poprzednich w dniu 22.06.2019 r. r. na śródleśnej polanie przy Leśniczówce Lubliniec członkowie naszego klubu oraz koledzy krótkofalowcy z wielu miejscowości w kraju spotkali się na plenerowym spotkaniu „SPOTKANIE NA LEŚNEJ POLANIE 2019” zorganizowane przez klub SP9PEW.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9,oo od zainstalowania radiostacji KF przez Eligiusza SP9LLS i Tomka SQ9FVE.

W spotkaniu z ramienia naszego klubu udział wzięli: SP9TDX, SP9UNK, SP9LLS, SP9RTK, SP9CWF, SP9DHY, SQ9FVE, SQ9SBJ, SO9LEK, SP9RVU, SP9RVC.

Swoja obecnością spotkanie zaszczycili m.in: Wiceprezes PZK – Tadeusz SP9HQJ, Prezes OT06 PZK – Marek SP9HTY, oraz wielu kolegów krótkofalowców i sympatyków radia. Niektórzy przybyli ze swoimi rodzinami, co się bardzo chwali.

Zarząd Klubu SP9PEW uhonorował dyplomami za pomoc i wsparcie w organizacji spotkania Burmistrza Lublińca, Starostę Lublinieckiego, Nadleśniczego, przedstawicieli Nadleśnictwa Lubliniec i innych instytucji, które przekazały nam wiele ładnych upominków. Zostały one wręczone uczestnikom spotkania.

Przez cały czas czynny był „szwedzki stół” oraz ognisko. Nadwornymi kucharzami byli Prezes SP9TDX oraz przybyłe na spotkanie koleżanka Jolanta SP6-11045. Spisali się świetnie. Nic nie „przypalili”. Wszystkim smakowało i nikomu nie zaszkodziło. Były oczywiście i napoje jak kawa, herbata i zimne.

W trakcie spotkania odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej w kategorii HAM, YL i JUNIOR. Niektórzy zawodnicy osiągnęli imponujące wyniki. Ale nie chodziło o wyniki, tylko o wspaniałą zabawę. Zawody prowadzili Jacek SP9RVC i Olek SO9LEK.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody i dyplomy, a wszystkie dzieci prezenty i dyplomy.

Odbyła się także „mini giełda” sprzętu krótkofalarskiego.

Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki w postaci materiałów promujących Ziemię Lubliniecką. Było to możliwe dzięki Starostwu Lublinieckiemu, Urzędowi Miasta Lubliniec, Zespołowi Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego – Biuro w Kalinie i Nadleśnictwu Lubliniec, za co serdecznie dziękujemy.

Każdy z uczestników otrzymał też stosowny „CERTYFIKAT” potwierdzający udział w spotkaniu.

Przez cały czas trwania spotkania dominowały dyskusje, oczywiście na tematy krótkofalarskie.

Stanisław SP9UNK otrzymał od Nestora PZK kol. Eugeniusz SP9CWF puchar za poświęcony czas dla klubu SP9PEW, a od serdecznych kolegów z Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS analizator antenowy wg. EU1KY. Koledzy. Serdecznie DZIĘKUJĘ!

Myślę, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego spotkania, tym bardziej, że miejsce jest bardzo urokliwe, a pogoda nam dopisała. Łącznie w spotkaniu wzięły udział ponad 80 osób.

Kto nie był niech żałuje!

Stanisław SP9UNK