VI Radiozlot na Sośniej Górze w Mikołowie

W ostatnią niedzielę, tj. 28 kwietnia br. na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego – na Sośniej Górze w Mikołowie odbył się VI Radiozlot zorganizowany przez Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS wraz z Górnośląskim Oddziałem Terenowym nr 29 PZK oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, którym wzięło udział łącznie 130 osób, w tym 65 krótkofalowców i CB-Radiowców. W tym spotkaniu integracyjnym wzięli również udział przedstawiciele 3 śląskich oddziałów terenowych PZK tj. OT 06, 29 i 31. W spotkaniu tym nie zabrakło również przedstawicieli siemianowickiego klubu SP9KJM tj. Marka SP2NNO, Józefa SQ9FII, Sebastiana SP9TDA z dziewczyną i Tadeusza SP9HQJ, którzy przy okazji załatwili wiele ważnych spraw klubowych. Tadeusz SP9HQJ, jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK, przekazał organizatorom spotkania świeżo wydrukowany, najnowszy folder dotyczący specyfiki PZK.

W związku z tym, że tegoroczne spotkanie zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Astronomii to było tam wiele akcentów dotyczących problematyki kosmosu, w tym między innymi praktyczne aspekty dotyczące programu Amateur Radio on The International Space Station, polegające na nawiązywaniu łączności ze stacją orbitalną ISS. Te ostanie akcenty skierowane były głównie do dzieci i młodzieży, która żywa interesowała się tą problematyką. Niezwykłą okazją dla dzieci i młodzieży była możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z dziewczyną ubraną w skafander kosmiczny. Liczne atrakcje były nakierowane były nie tylko na dzieci i młodzież, ale i osoby dorosłe, w tym między innymi liczne atrakcyjne nagrody uzyskane w drodze losowania. W tym roku sponsorzy dopisali i organizatorzy spotkania mogli obdarować wielu atrakcyjnymi nagrodami.

Niestety, pogoda w tym roku nie była dla nas zbyt łaskawa i z uwagi na padający deszcz nie było, jak co roku, wspólnego zdjęcia. Nie odbyła się też konkurencja QLF, czyli możliwości uzyskania okolicznościowego certyfikatu na nadawanie telegrafii lewą nogą. Ale uczestnicy spotkania nie narzekali, ponieważ miejscowa kawiarnia i restauracja stanęły na wysokości zadania serwując swym konsumentom pożywne potrawy i napoje. Tu nikt nie powrócił do domu niezadowolony. Spotkanie to służyło nie tylko integracji środowiska, ale również było to miejsce do licznych dyskusji w sprawach operatorskich i konstrukcyjnych. Dla działaczy siemianowickiego klubu SP9KJM była to również okazja przedstawienia wielu kolegom najnowszych zamierzeń klubu na najbliższe miesiące. A warto wiedzieć, że w związku z 60.leciem klubu SP9KJM przewidujemy liczne działania mające na celu upamiętnienie 60.letniego dorobku klubu. Informacja na temat VI Radiozlotu wraz z licznymi zdjęciami znajduje się na stronie mikołowskiego klubu SP9PKS tj. http://www.sp9pks.pl/news.php

Info: Tadeusz SP9HQJ