Co nowego w SP9KJM?

Dziękujemy Mikołajowi SQ9PCO za zdobycie dla klubu dyplomu zamieszczonego poniżej.

Poprzednia środa klubowa tj. 8 grudnia br. była bardzo pracowita, ponieważ zajęliśmy się kilkoma najpilniejszymi sprawami. W pierwszej kolejności należało „podrasować” nasze komputery, aby wgrać w nich ważne dla nas programy, a zwłaszcza programy logujące. Dzieła tego podjął się Mateusz SQ9MLZ wraz z Arturem SP9AG. Udało się w części.

Od lewej: Mateusz SQ9MLZ, Artur SP9AG i Mikołaj SQ9PCO.
Początki nie są łatwe.
Jacek SQ9BEC uporządkował i opisał przydatne do użycia tranzystory.
Mateusz SQ9MLZ wraz z Jackiem SQ9BEC sprawdzają mobilową antenę na UKF, którą
wykorzystamy w terenie
Co może się nam przydać, a co wyrzucić? – zastanawia się Mateusz SQ9MLZ.
Ostatecznie Mateuszowi SQ9NKX udało się rozpracować wszystkie zawiłości komputerowe
 i można przystąpić do wgrywania nowych programów
Po skończonych pracach czas na dyskusję na temat dalszej aktywności klubowe. Od lewej: Mateusz SQ9NKX, Mikołaj SQ9PCO i Mateusz SQ9MLZ.

     Prezes klubu Tadeusz SP9HQJ uporządkował zbiór licznych kart QSL, a także uporządkował wg lat liczne dyplomy klubowe. Nie starczyło bowiem miejsca na ścianach na liczne dyplomy i udało się je umieścić aż w dwóch segregatorach.


     W ostatni dzień klubowy tj. 15 grudnia br. odwiedził nas, zamieszkały w Mierzęcicach, kandydat na krótkofalowca przygotowujący się do zdania egzaminu państwowego na licencję nadawczą. Zwrócił się do nas z prośbą o przetestowanie nabytego transceivera FT 847, ponieważ nie mógł tego uczynić z uwagi na brak anteny. W tej sytuacji nie mogliśmy odmówić pomocy przyszłemu krótkofalowcowi. Nie mieliśmy instrukcji do tego urządzenia, ale metodą prób i błędów opanowaliśmy sytuację i po testach okazało się, że urządzenie to jest sprawne technicznie.

Transceiver FT 847 poddany badaniu przez zespół klubowy: SQ9BEC, 3Z9X i SP9HQJ
Do kolejnego testowania urządzenia, przy użyciu śrubokręta i młotka (to oczywiście żart), przystąpił Olek 3Z9X, ale po naszych sugestiach odstąpił od takiego działania. Udało się rozpracować urządzenie.
Właściciel transceivera zadowolony, że udało się sprawdzić urządzenie i jest ono sprawne technicznie.
Olek 3Z9X i  Jacek SQ99BEC udzielają daleko idących porad przyszłemu krótkofalowcowi
stojącemu jako pierwszy z prawej strony

     Przy okazji udzieliliśmy temu koledze daleko idących porad co do zainstalowania anteny odbiorczej i jej uziemienia, jak też dalszej porady jak przygotować się do egzaminu. Przy okazji też pozyskaliśmy, jak sądzimy, kolejnego członka naszego klubu.


     W ostatni piątek tj. 10 grudnia br. prezes klubu Tadeusz SP9HQJ, na zaproszenie Zarządu Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK, wziął udział w Barbórkowym Spotkaniu  Krótkofalowców na Rymerze 2021. Tym razem Tadeusz SP9HQJ występując w roli prezesa PZK opowiedział zebranym o zmianie siedziby PZK w Bydgoszczy, omówił sprawy członkowskie, wyjaśnił zebranym nad czym obecnie pracuje Prezydium. Podkreślił też, że ważna jest integracja całego środowiska radioamatorów. Odpowiedział również na kilka pytań zgromadzonych na zebraniu osób np. kolega Waldemar SP9OUK zapytał o reakcję PZK na skargi krótkofalowców dotyczące zakłócania amatorskich częstotliwości radiowych. Rybnickie spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia Odznak Honorowych PZK dla Bolesława SP9REP i Wiesława SQ9V w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz PZK.

Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ odznacza Odznaką Honorową PZK Bolesława SP9REP
Wiesław SQ9V odznaczony Odznaką Honorową PZK

     Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ wręczył również dyplom uznania dla Alfreda SP9CTW za przeprowadzenie 12 QSO ze stacją SN0HQ podczas tegorocznych zawodów IARU.

Alfred SP9CTW odznaczony okolicznościowym dyplomem

     Szczegółowe informacje na temat Barbórkowego Spotkania Krótkofalowców znajdują się między innymi na stronie: https://ot31.pzk.org.pl/, a także na stronie PZK tj. https://pzk.org.pl/.

Link do zdjęć ze spotkania https://photos.app.goo.gl


     W ostatni czwartek tj. 16 grudnia br. prezes klubu Tadeusz SP9HQJ, tym razem jako prezes PZK, w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams wziął udział w posiedzeniu Prezydium ZG PZK. Tematem posiedzenia były sprawy finansowe, a szczególności przygotowanie prowizorium budżetowego PZK na rok następny. Informacja na temat tego posiedzenia ukaże się w najbliższym środowym Komunikacie PZK tj. 22 grudnia o godzinie 18.00 czasu lokalnego na QRG 3700 MHz ± QRM. Ten rodzaj komunikacji za pośrednictwem MT stał się w Prezydium normą.

Tak w praktyce odbywają się posiedzenia Prezydium. Na ekranie zabierający głos przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stanisław SQ2EEQ. Pozostałe osoby występują w charakterze avatarów.

     A teraz ciekawostka, które zainteresuje wielu czytelników. Na stronie: https://www.o2.pl/ ukazał się dość ciekawy artykuł pod tytułem „Indiańscy szyfranci zamiast Enigmy. Jak Amerykanie “kodowali” depesze”. Polecam lekturę tego artykułu.


     Kolejna informacja: z uwagi na okres przedświąteczny zajęcia klubowe w najbliższą środę tj. 22 grudnia br. nie odbędą się. Spotkamy się po świętach. A wszystkim naszym członkom i sympatykom klubowym oraz czytelnikom przeglądającym naszą stronę klubową życzymy zdrowych, spokojnych i obfitych Świąt Bożego Narodzenia.

Tekst: Tadeusz SP9HQJ

Zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ, Wiesław SQ9V