Nasze ostatnie aktywności klubowe

     Na początek dobra informacja: w tegorocznych II Próbach Subregionalnych IARU 2021 w kategorii Multi Operator – LP 145 MHz klub nasz zajął 2 miejsce w kraju. To głównie zasługa naszego operatora klubowego Mateusza SQ9MLZ, któremu bardzo dziękujemy.

      W poprzednim komunikacie klubowym wspomniałem o podsumowaniu krótkofalarskiej akcji dyplomowej związanej z setną rocznicą III Powstania Śląskiego. Na podsumowaniu tym nie mógł być obecny operator stacji klubowej Mikołaj SQ9PCO, który aktywnie brał udział w tej akcji. Zatem Mikołaju: masz do odebrania okolicznościowy dyplom, który przekażemy Ci w czasie naszej aktywności w Koniecpolu 16 lipca br.

     Dziękujemy również 14.letniemu Piotrkowi Leśnikowi – synowi naszego klubowicza Mikołaja SQ9PCO, który pod znakiem klubowym SP9KJM wziął udział w tegorocznych zawodach krótkofalarskich na KF pod nazwą „Dzień Dziecka” i zdobył dla naszego klubu 6 miejsce w kraju.  Piotrek: zapraszamy Cię do dalszego udziału w zawodach, a za udział dziękujemy.

     Zgodnie z zapowiedzią, w ostatnią sobotę tj. 3 lipca br. od godziny 9.00 do 12.00 na terenie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich wznowiliśmy giełdę krótkofalarską. Jak przewidywaliśmy, z uwagi na wakacje i okres urlopowy, nie spodziewaliśmy się rekordowej liczby uczestników, ale był to eksperyment z naszej strony. Na giełdzie tej pojawiło się łącznie 11 osób, ale nie był to stracony czas. Jednym z pierwszych uczestników giełdy okazał się Czarek SQ9JKA, któremu udało się pozbyć niektórych staroci i znalazł na nie nabywców. Pozostali koledzy też coś sprzedali i kupili.

Od lewej: Sebastian SP9TDA nabywca ciekawej staroci, Czesław SP9OJT i Czarek SQ9JKA

Marek SP2NNO tkwiący na posterunku

          Mimo małej frekwencji na giełdzie wykorzystaliśmy czas na integrację, jak też na wymianę doświadczeń operatorskich i konstrukcyjnych. Swoimi doświadczeniami konstruktorskimi podzielił się Marek SP2NNO, a zebrani z zainteresowaniem wysłuchali jego ciekawych opowieści.

Od lewej: kandydat na krótkofalowca Zbyszek, Tadeusz SP9HQJ, Czarek SQ9OUJ, Zbyszek SP6RCK, Marek SP2NNO, Arek SQ9CI i Władek SP9LDS – zdjęcie wykonał Sebastian SP9TDA

     Również kolejny dzień tj. niedziela 4 lipca br.  był dla naszego zespołu klubowego niezwykle pracowity, ponieważ na terenie Góry Siewierskiej wzięliśmy udział w kolejnych Próbach Subregionalnych IARU 2021 w paśmie 145 MHz. Pracowaliśmy w kategorii LP (Low Power) i udało się zrobić 88 łączności ze stacjami krajowymi i europejskimi. Ale początek był dla nas pechowy. Mieliśmy do dyspozycji 2 urządzenia na UKF, z których jedno nie sprawdziło się. W tej sytuacji skorzystaliśmy z drugiego urządzenia i zmieniliśmy mikrofon na lepszy. Nie sprawdziła się również pierwsza, eksperymentalna antena, którą musieliśmy zamienić na inną. Ale na takie niespodzianki jesteśmy zawsze przygotowani i nie poddajemy się – zawsze mamy rozwiązania alternatywne. I tym razem poradziliśmy sobie.

Ta antena nie sprawdziła się i musieliśmy z niej zrezygnować.
W zaistniałej sytuacji musieliśmy zmienić antenę na inną – 11-elementową Yagę. Od lewej: Sebastian SP9TDA, Krzysztof SQNIU i Mateusz SQ9MLZ – nasz klubowy guru w zakresie anten na UKF.
Antena zainstalowana i można przystąpić do pracy.
Rozpoczynamy pracę w zawodach.
Sebastian SP9TDA (z prawej) przystępuje do pracy w zawodach, a dzielnie wspiera go Marek SP2NNO.
Pracujemy na zmiany. Tym razem punkty zdobywa Mateusz SQ9MLZ wspierany przez Marka SP2NNO.
Mateusz SQ9MLZ w swoim żywiole skutecznie wspierany logistycznie przez Marka SP2NNO.
Nie zapomnieliśmy o strawie dla ciała. Marek SP2NNO zadbał o wyżerkę grillową, która wszystkim smakowała. Od lewej: Krzysztof SQ9NIU i Sebastian SP9TDA.

     Kiedy przystąpiliśmy do pracy w zawodach to obok nas zainstalował się Tomek SP9TL i po rozwinięciu sprzętu przystąpił do pracy na 14 MHz Był też czas na rozmowy i wymianę doświadczeń operatorskich i konstrukcyjnych.

Stanowisko Tomka SP9TL.
Tomek korzystał z pionowej anteny typu Rybakow na KF.
Tomek SP9TL na swoim stanowisku pracy.

     A tak przy okazji: z tej aktywności Tomek SP9TL nakręcił ciekawy film, na którym przedstawił nie tylko swoją terenową aktywność radiową, ale również naszą obecność na Górze Siewierskiej. Film ten można obejrzeć na stronie: LINK
Również i my nakręciliśmy krótki film, który prezentujemy poniżej:

     W godzinach popołudniowych odwiedził nas mieszkaniec Góry Siewierskiej Marek SP9DYA, a potem były długie Polaków rozmowy.

Od lewej: Marek SP2NNO, Marek SP2DYA i Mateusz SQ9MLZ
Od lewej: Tadeusz SP9HQJ i Marek SP9DYA.

     Podsumowując nasz udział w zawodach należy stwierdzić, że gdybyśmy pracowali QRO to pewnie mielibyśmy lepsze wyniki. A pracowaliśmy zaledwie mocą 15 Watów, mimo to, udało się przeprowadzić 88 łączności, głównie z krajami południowoeuropejskimi. Najdalsza stacja to IQ5NN – odległość 920 kilometrów. To nasz rekord na LP. Teraz poczekamy na oficjalne wyniki.

Mapa łączności.

     Co nas czeka w najbliższej przyszłości? W piątek tj. 16 lipca będziemy aktywni na terenie Domu Kultury w Koniecpolu, gdzie zapewnimy uczestnikom kolonii letniej pokaz naszej aktywności tj. pracę na UKF, a jak się uda rozwinąć antenę to może i na KF, a także mini zawody radioorientacji sportowej i inne dyscypliny. O przedsięwzięciu tym pokazuje okolicznościowe ogłoszenie opracowane przez 14.letniego Piotra Leśniaka, syna Mikołaja SQ9PCO.

     Poza obecnością w Koniecpolu weźmiemy udział w najbliższych międzynarodowych zawodach IARU Championship 2021 – nieoficjalnych mistrzostwach świata narodowych związków krótkofalarskich. Naszym głównym zadaniem będzie, poza typowymi łącznościami z korespondentami z całego świata, nawiązanie łączności ze stacjami Zespołu SN0HQ, który rok temu uzyskał 3 miejsce na świecie. Może w tym roku Zespołowi uda się wywalczyć lepsze miejsce. Regulamin zawodów znajduje się na stronie: http://sn0hq.org.pl/regulamin.php

Tak wygląda umiejscowienie stacji Zespołu SN0HQ w kraju.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Zdjęcia: SP9HQJ, SQ9NIU, SP9TDA, SP9TL