Odwołane zajęcia klubowe

     Informuję, że w związku z nasileniem koronawirusa wszelkie zajęcia na terenie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl., w tym spotkania klubowe są odwołane. Podstawą prawną jest tu Decyzja Prezesa Rady Ministrów z 11 marca br. po obradach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, o czym mówi treść przedstawionego poniżej pisma LOK do dyrektorów Biur Okręgowych i Wojewódzkich LOK.

     Również Prezydent  Siemianowic Śl. Rafał Piech, w trakcie kolejnego spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wydał szereg zaleceń wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych.  W świetle tych zaleceń odwołane są do 25 marca br. zajęcia w szkołach, przedszkolach i ośrodkach kultury. Szczegóły na stronie: http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/koronawirus-komunikat-nr-1-prezydenta-miasta-siemianowice-slaskie-rafala-piecha.15961/

     Kierując się tymi zaleceniami kierownictwo Domu Kultury „Chemik” podjęło decyzję o odwołaniu do 25 marca br. wszelkich zajęć sekcji i kół zainteresowań działających na terenie tej placówki. Tak więc przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie spotkań klubowych.

Info: Tadeusz SP9HQJ