Ostatnie przygotowania do uroczystości 60-lecia klubu SP9KJM

Ostatni tydzień był również bardzo pracowity dla naszego zespołu klubowego, ponieważ koncentrowaliśmy się na ostatnich przygotowaniach do uroczystości 60-lecia klubu. Cieszy nas fakt, że ostatnio coraz więcej członków i sympatyków klubowych, jak też osób z zewnątrz odwiedza nasz klub. Nasi klubowicze od września br. pracują w eterze pod znakiem okolicznościowym HF60KJM i dotychczas przeprowadzono ponad 2 tysiące łączności na różnych pasmach. W ramach przygotowań pomalowane zostało pomieszczenie klubowe, jak też dokonaliśmy szereg innych czynności. W poniedziałek nakręciliśmy krótki film poświęcony różnym aspektom działalności klubowej, a teraz Sebastian SP9TDA kończy montaż. Film ten zamierzamy bowiem przedstawić na uroczystości inauguracyjnej w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. Na spotkaniu tym zamierzamy zorganizować mini wystawę historycznego sprzętu radiowego i pokazać między innymi radiostację RBM1, R105D. odbiornik R311, aparat telefoniczny TAI43 i inne starocie. Wszelkie przygotowania zostają dopinane na przysłowiowy ostatni guzik.

Uroczysta inauguracja 60-lecia klubu pod Patronatem Prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha będzie miała miejsce 19 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Willi Fitznera przy ulicy Fitznerów 3 w Siemianowicach Śl. Program spotkania przedstawia się następująco:

  1. Rozpoczęcie.
  2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim dziesięcioleciu 11 członków i sympatyków klubu
  3. Przywitanie zaproszonych gości i członków klubu.
  4. Wystąpienia gości.
  5. Uhonorowanie najbardziej zasłużonych działaczy klubowych medalami i innymi odznaczeniami LOK.
  6. Prezentacja dotychczasowych osiągnięć klubu i plan zamierzeń klubu na najbliższe lata.
  7. Dyskusja.
  8. Zakończenie.

W trakcie prezentacji dotychczasowych osiągnięć klubu przedstawiony zostanie krótki film dotyczący klubu, jak też migawki filmowe i zdjęcia.

P.S.

W dniu inauguracji 60-lecia klubu, w Domu Kultury „Chemik” o godzinie 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Prezydium i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, a po obradach uczestnicy posiedzenia udadzą się na uroczystość do Willi Fitznera.

Informacja na temat 60-tej rocznicy klubu ukazała się 16 października br. w Komunikacie PZK, której treść zamieszczam w całości poniżej.

WYCIĄG Z KOMUNIKATU Polskiego Związku Krótkofalowców

NR 42/2019 z dnia 16 października 2019 r.

60-lecie klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.

W bieżącym roku, siemianowicki Klub Łączności SP9KJM obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji od września br. operatorzy tego klubu pracują w eterze pod znakiem okolicznościowym HF60KJM. Główna uroczystość jubileuszowa pod patronatem prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha będzie miała miejsce 19 października br. o godzinie 16.00 w okazałej Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. W uroczystości tej wezmą udział przedstawiciele lokalnego samorządu z prezydentem miasta na czele, przedstawiciele ZW LOK w Katowicach i ZM LOK w Siemianowicach Śl., członkowie Zarządu Oddziału OT 06 PZK w Katowicach, przedstawiciele ZHP, członkowie Prezydium ZG PZK i GKR PZK, a także inni ważni goście. W tym dniu o godzinie 10.00 w siedzibie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. ( siedziba OT 06 PZK i siedziba klubu) odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Prezydium i GKR PZK, a następnie uczestnicy posiedzenia udadzą się na uroczystość 60-lecia klubu. Honorowy Prezes klubu Eugeniusz SP9IIA, najbardziej zasłużeni członkowie klubu oraz inne osoby zostaną uhonorowane odznaczeniami LOK-owskimi. W ramach uroczystości zostanie przedstawiony krótki film dotyczący klubu, a następnie odbędzie się prelekcja na temat klubu, jak też zapoznanie zebranych z planem działań klubowych na najbliższe lata. Z okazji tak ważnej rocznicy, Tadeusz SP9HQJ napisał kolejną monografię na temat klubu tj. „Historia klubu SP9KJM – wydanie drugie”. Prezydent Siemianowic Śl. Rafał Piech, doceniając wieloletni dorobek tego klubu, objął sponsoringiem wydanie tego opracowania w nakładzie 200 sztuk w postaci płyty CD, a uczestnicy spotkania otrzymają okolicznościową płytę. Monografia ta ukaże się niebawem na internetowej stronie klubowej tj. www.sp9kjm.pl Zapraszamy do odwiedzania tej strony.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Bardzo dziękujemy Stanisławowi SP9UNK z lublinieckiego klubu SP9PEW za przesłany nam życzenia z okazji tak doniosłej rocznicy.

Willa Fitznera