Patronat Prezydenta Siemianowic Śląskich

Miło nam poinformować członków i sympatyków naszego klubu, a także  osoby przeglądające naszą stronę klubową, że pismem z dnia 2 września 2019  r. Sekretarz Miasta Siemianowic Śl. Adam Skowronek oficjalnie poinformował  nas o objęciu Patronatem przedsięwzięcia pod nazwą „60-lecie istnienia  Klubu Łączności LOK SP9KJM”, które odbędzie się 19 października 2019 r. o  godzinie 16.00 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl.
    Ponieważ Klub Łączności SP9KJM jest jednostką organizacyjną podległą  Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Katowicach, który posiada osobowość prawną  to wszelkie ustalenia i porozumienia odbywają się za pośrednictwem ZW LOK  w Katowicach. W załączeniu ksero dotyczące Patronatu.

Info: Zarząd Klubu Łączności SP9KJM