Zaproszenie do klubu SP9ZHC w Kucobach k. Olesna

Miło mi poinformować członków i sympatyków naszego klubu o otrzymaniu od Marka SP6MN zaproszenia do otwarcia nowo powstałego harcerskiego klubu SP9ZHC na terenie Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego ZHP w Kucobach, podległego chorzowskiemu hufcowi ZHP, które nastąpi w najbliższy piątek tj. 14 czerwca br. o godz. 16.00 w Kucobach koło Olesna. Za zaproszenie dziękujemy.

Program spotkania wygląda następująco:

Kilka słów przypomnienia: siemianowicki klub łączności SP9KJM od ponad 10 lat utrzymuje nie tylko koleżeńskie relacje z ośrodkiem w Kucobach. Na terenie tego ośrodka w przeszłości Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach w porozumieniu z Zarządem Głównym LOK organizował tam regionalne i centralne zawody sportowo-obronne (wielobój łączności – marsz na azymut, „łowy na lisa – radioorientacja sportowa, rzuty granatem, nadawanie i odbiór radiogramów), a bezpośrednim wykonawcą zawodów był siemianowicki klub SP9KJM. Nasi aktywiści klubowi pełnili tam rolę współorganizatorów, sędziów, logistyków i wykonywali szereg innych czynności w czasie zawodów. Zawsze ceniliśmy sobie bardzo dobre relacje z gospodarzem tego ośrodka Markiem Niziołkiem, który widząc naszą aktywność radiową w Kucobach (na zawodach zawsze czynna była stacja pracująca na KF) pewnie za naszą sugestią zdecydował się zostać krótkofalowcem. Kiedy na Radiozlocie w Mikołowie w kwietniu br. spotkaliśmy się z Markiem to pochwalił się nam, że jest posiadaczem licencji o znaku SP6MN.

Od lewej: Marek SP6MN, Tadeusz SP9HQJ i Józef SQ9FII na Radiozlocie
w Mikołowie w kwietniu 2019 r.

Razem z Markiem SP2NNO wprosiliśmy się do odwiedzenia ośrodka w Kucobach i taka okazja miała miejsce w maju br., kiedy to wracaliśmy ze spotkania Zespołu SN0HQ. Marek SP6MN przyjął nas niezwykle gościnnie i pokazał nam swój radioshack, jak też oświadczył, że jest założycielem komitetu założycielskiego harcerskiego klubu krótkofalarskiego, którego siedzibą będzie ośrodek wypoczynkowy w Kucobach. Marek pokazał nam tzw. „wóz Drzymały”, który został zaadoptowany na potrzeby klubowe. Marek pochwalił się też swą kartą QSL i systemem antenowym.

System antenowy na KF i UKF

Dodał przy tym, że wystąpił z wnioskiem do UKE o uzyskanie znaku nadawczego dla klubu. Z informacji uzyskanej od Marka wynikało też, że w okresie wakacyjnym na terenie ośrodka zostanie zorganizowany obóz harcerski z kursem na licencję nadawczą, a instruktorami będą znani na Śląsku instruktorzy ZHP m.in. Henryk SQ9WM i Zbyszek SQ9CXC. Dostaliśmy zaproszenie na przyjazd w czasie wakacyjnego weekendu. Cieszymy się, że udało się uzyskać znak nadawczy dla klubu i niebawem znak SP9ZHC będzie słyszany na pasmach eteru. Z tego co nam wiadomo, to na inauguracji klubu będą przedstawiciele lokalnej władzy, jak też koledzy z najbliższego oleskiego klubu SP6KDA (współorganizatora corocznych spotkań ŁOŚ).

Niestety, zarówno Tadeusz SP9HQJ jak i Marek SP2NNO, z uwagi na wcześniej zaplanowane przedsięwzięcia, nie będą mogli wziąć udziału w inauguracji klubu. Ale zaproszenie kierowane jest też do członków i sympatyków klubu i zapraszamy kolegów do udziału w inauguracji klubu SP9ZHC. Dla przypomnienia: Kucoby leżą na granicy województwa śląskiego i opolskiego, ale dla wytrawnych kierowców posiadających GPS nie powinno to stanowić problemu w dostaniu się do celu podróży.

Nowo utworzonemu Zarządowi klubu i jego członkom życzmy powodzenia i dalekich dx-owych łączności bez zakłóceń radiowych. Na pomoc siemianowickich nadawców zawsze możecie liczyć. Marku SP6MN: dziękujemy za zaproszenie i jeśli będziesz nas potrzebował to kontaktuj się z nami. Pozdrawiamy.

Info i zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ