Konkurs radiowy pod nazwą „Zabytki Górnego Śląska”

Na prośbę Krzysztofa SP9UPK zapraszam do wzięcia udziału w konkursie
radiowym pod nazwą „Zabytki Górnego Śląska”, który będzie trwał od 15
października do 15 listopada br.
Szczegóły i regulamin konkursu znajduje się na stronie:
https://sp9yff.wixsite.com/kzgs
Poniżej regulamin ściągnięty z tej strony:

Zabytki Górnego Śląska

1.Cel konkursu.
Propagacja wiedzy o zabytkach nauki, techniki, historii oraz kultury i
sztuki Górnego Śląska.
Aktywizacja środowiska oraz podnoszenie umiejętności operatorskich i
technicznych przez uczestników konkursu.

2. Organizatorzy
Silesian Radioamateur Group SP9YFF przy współudziale OT PZK 31 Rybnik.

3. Termin
12.00UTC 15 października – 12.00UTC 15 listopada 2019 (wraz z Zawodami
Rybnickimi)

4. Pasma,emisje
Pasma 160,80,60,40,30,20,15,12,10 i 6m
Emisje CW, SSB, RTTY, PSK31, PSK63, FT8

5. Wywołanie
Zaleca się Aktywatorom na SSB – „wywołanie w konkursie Zabytki Górnego
Śląska” na CW – „cq zgs” oraz przy wpisach na dx-clu w polu info podawać
„ZGS konkurs”

6. Punktacja
Z tą sama stacją Aktywatora punktowane będą łączności za pojedyncze emisje
bez względu na pasmo. Czyli z jednym Aktywatorem można zaliczyć max.6
punktów.

7. Klasyfikacja Aktywatorów i Polujących

 • na bieżąco na stronie LogSP

8. Nagrody- Najlepszy aktywator / OT PZK 31 Rybnik /ilość qso/

 • Najlepszy Polujący / OT PZK 31 Rybnik /ilośc punktów/
 • dodatkowa nagroda rozlosowana wśród uczestników / OT PZK 31 Rybnik /
 • dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu via LogSP /SP9YFF/
 • dyplomy dla stacji TOP 10 Aktywatorów i Polujących via Log SP /SP9YFF/
 • inne w zależności od deklaracji sponsorów /najlepszy aktywator per
  mode/najlepszy
  polujący per mode/

9. Uwagi
Aktywator – członek OT PZK 31 Rybnik, 06, członek SP9YFF lub zaproszony
przez organizatorów gość, który zawnioskuje mailowo o dopisanie danego
obiektu i będzie go reprezentować w konkursie. Reprezentowanie danego
obiektu nie polega na nadawaniu bezpośrednio z obiektu lub jego okolicy.
Do wniosku należy dodać fotografię operatora (stacje indywidualne) na tle
obiektu wraz ze zgodą na publikacje na www. Aktywator zobowiązuje się tym
samym do przesyłania logów w konkursie na platformę Log SP.
Lista Aktywatorów wraz z obiektami dostępna jest na stronie
https://sp9yff.wixsite.com/kzgs , która też jest jedynym wiarygodnym
źródłem informacji o konkursie.
Dopuszcza się jako obiekty zlokalizowane obecnie i historycznie na terenie
Górnego Śląska:

 • zabytki nauki i techniki np. wieże ciśnień, kopalnie, elektrownie,
  zabytkowe linie kolejowe
  inne..
 • obiekty historyczne np. zamki
 • zabytki kultury i sztuki
 • zabytki przyrodnicze np. parki, pomniki przyrody
 • miejsca pamięci np. ważne pomniki , sanktuaria, etc.. miejsca
  historyczne związane z
  Górnym Śląskiem

Polujący – wszyscy licencjonowani krótkofalowcy nawiązujący łączności w
celu zdobycia punktów w konkursie z Aktywatorami reprezentującymi dane
obiekty.

Stacje Aktywatorów nie będą jednocześnie klasyfikowane jako Polujący.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji stacji nie
przestrzegających zasad ham-spiritu czy innych ujawnionych
udokumentowanych działań negatywnych.

Info: Tadeusz SP9HQJ