Pracowity tydzień dla klubu SP9KJM

Ubiegły tydzień był bardzo pracowity dla działaczy klubu SP9KJM. Nasi aktywiści klubowi odbyli spotkanie w Zarządzie Miejskim LOK w Siemianowicach, gdzie podjęto kilka ważnych decyzji co do przyszłych zamierzeń klubowych, w tym w zakresie przygotowań do uroczystości 60.lecia istnienia klubu. W ostatni dzień klubowy tj. w piątek 15 marca br. nasz klub odwiedziło kilku znanych na Śląsku krótkofalowców, w tym Janek SP9IFV, Waldek SP9KQV, Jacek SQ9BEC i Sebastian SP9TDA. Podjęliśmy szereg decyzji w sprawie dalszego zaktywizowania działalności klubowej, a zwłaszcza dokonaliśmy uzgodnień w sprawie przygotowań do uroczystości 60.lecia istnienia naszego klubu. Po chwilowym zastoju klub zaczyna tętnić życiem, co nas wszystkich cieszy.

Ostatnia wichura spowodowała uszkodzenie naszej anteny UKF i z tego powodu nie słychać nas obecnie na falach radiowych UKF. Również nasz transceiver KF zaczął ostatnio szwankować i został poddany gruntowej naprawie, a zadania tego podjął się znany w kraju konstruktor i wybitny operator. Dziękujemy Markowi SP2NNO za zajęcie się sprawą naprawy transceivera. Już niebawem, kiedy warunki pogodowe na to pozwolą to naprawimy antenę UKF, jak też zmienimy antenę KF z dipola na Deltę. Zamiana anteny na Deltę niewątpliwie poprawi warunki prowadzenia łączności i wszyscy zainteresowani będą mieli okazję wyżywać się na pasmach UKF. Zatem Naczelny Operatorze Klubowy Andrzeju SP9IIL : będziesz miał coraz mniej okazji do pracy na KF, bo będziesz musiał ustąpić miejsca kandydatom do szkolenia na licencję nadawczo – odbiorczą i innym koleżankom i kolegom. Ale o Tobie nie zapominamy : jeśli czas na to pozwoli, to będziesz miał okazję trochę popracować na KF. Uporanie się z problemem antenowym to kwestia najbliższego czasu i wkrótce nasi korespondenci usłyszą naszą pracę na KF i UKF – prosimy zatem o chwilę cierpliwości.

Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu Klubu, bardzo dziękuję Sebastianowi SP9TDA za daleko idącą bezinteresowną pomoc w zakresie informatyki na rzecz naszego klubu, w tym między innymi za sprawne zarządzanie klubową stroną internetową, jak też pomoc w wgraniu komputerowych programów do technik cyfrowych oraz logowania oraz naprawie kolejnego komputera. Sebastianie : bardzo dziękujemy.

Dziękuję również niezawodnemu Sebastianowi SQ9UXL, który obiecał swoją pomoc na rzecz klubu, a zwłaszcza udział w prestiżowych zawodach krajowych i zagranicznych. Poczyniliśmy bowiem ustalenia o udziale naszej stacji klubowej w prestiżowych zawodach krajowych i zagranicznych, które na ogół mają miejsca w weekendy, co dotychczas nie zawsze było możliwe. Ale teraz to się zmieni dzięki życzliwości kierownictwa Domu Kultury „Chemik”.

Dziękuję także Jankowi SP9GDI i Zenkowi SP9ERT, którzy od wielu lat wspierają działania naszego klubu biorąc udział w ważniejszych przedsięwzięciach klubowych między innymi w wojewódzkich i centralnych zawodach wieloboju łączności, „łowach na lisa” i innych. Na tych Kolegów zawsze można liczyć i dziękuję za dalszy akces w naszych działaniach. Koledzy: czujcie się zaproszeni na uroczystość 60.lecia istnienia naszego klubu. O terminie i programie powiadomimy Was.

Zapraszamy Mateusza SQ9MLZ, konstruktora – majsterkowicza do odwiedzenia naszego klubu. Mateusz: ostatnio dużo się u nas zmieniło na lepsze. Tu również pojawiają się konstruktorzy, a przy współudziale tak znamienitych konstruktorów jak Marek SPNNO i Jacek SQ9BEC będziesz miał możliwość doskonalenia swoich umiejętności konstruktorskich. Przy okazji informacja dla Ciebie: jak 3 lata temu, w tym roku we wrześniu lub na początku października br., w związku z organizacją przez ZW LOK w Katowicach zawodów strzeleckich dla żołnierzy na strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl. nasza stacja klubowa będzie pracować pod znakiem okolicznościowym na KF i UKF. Czuj się zaproszony na tę imprezę i wraz z SQ9KPK i innymi przygotuj już urządzenie i antenę do pracy w eterze. Jak poprzednio, będziemy mieli dobre warunki pracy, w tym dobrą „wyżerkę”. O szczegółach pomówimy później.

W związku z przygotowywanym drugim wydaniem publikacji pt. „Historia Klubu SP9KJM” przez Tadeusza SP9HQJ prosimy członków i sympatyków klubu, a także inne osoby związane w jakikolwiek sposób z klubem SP9KJM o przekazywanie Tadeuszowi SP9HQJ ciekawych informacji związanych z tym klubem. Mamy tu na uwadze wspomnienia, zdjęcia, filmy i anegdoty, które mogą być wykorzystane w publikacji monografii. Takie ciekawostki przygotowuje między innymi już nasz były członek klubu z lat 80.tych Maciej SP9RCN, który obecnie zamieszkuje w Krakowie. Adres autora opracowania tj. Tadeusza SP9HQJ to sp9hqj@poczta.fm lub sp9hqj@pzk.org.pl Wszyscy zainteresowani przeczytaniem pierwszego wydania monografii pt. „Historia Klubu SP9KJM” mogą to uczynić wchodząc na zakładkę na naszej stronie pod nazwą Historia i pobrać w wersji Pdf to opracowanie. Opracowanie to miało miejsce 10 lat temu i od tego czasu nie tylko w naszym klubie wiele się zmieniło. Drugie wydanie przedstawiać będzie ciekawsze dokonania klubu na przestrzeni ostatniego 10.lecia. Publikacja ukaże się we wrześniu lub październiku br. i każdy uczestnik okolicznościowego spotkania związanego z uroczystością 60.lecia klubu SP9KJM będzie miał okazję ją nabyć.

Opracował: Tadeusz SP9HQJ